Porządkuj i aktualizuj swoje dane osobowe, aby upewnić się, że Twoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe są poprawne.

Każdy Rejestrujący, Kandydat lub Kandydatka, którzy zmienią swoje imię i nazwisko i/lub adres, muszą natychmiast powiadomić ARDMS, aby wyeliminować potencjalne komplikacje przy przystępowaniu do egzaminów Pearson VUE.

Dla bezpieczeństwa zmiany adresu można dokonać tylko po zalogowaniu się na konto MOJE ARDMS.

Jak dokonać zmiany nazwiska:
– Drugie imię można zmienić, logując się na MOJE konto ARDMS i klikając „Mój profil.”
– Aby zmienić imię i nazwisko,
– Prześlij prośbę do ARDMS
– Dołącz wypełniony Formularz wniosku o zmianę nazwiska
– Przedstaw dokumentację prawną potwierdzającą zmianę nazwiska

Prośbę i dokumentację można przesłać za pośrednictwem konta MY ARDMS lub zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] Podczas wgrywania na swoje konto MY ARDMS możesz kliknąć na „My Profile” na górze strony i kliknąć „No” pod pytaniem, „Is your name shown above correct?”. Można również przesłać formularz wniosku o zmianę nazwiska i wymaganą dokumentację prawną w zakładce „Moje zasoby” i kliknąć na „Prześlij dokumenty”. Następnie wybierz Typ pliku, Zmiana nazwy i przejdź do przesyłania dokumentów.

Wszystkie przesłane dokumenty muszą być czytelne. Możesz zweryfikować aktualizację, logując się do MY ARDMS 48 godzin roboczych po otrzymaniu wniosku.

Wymagana pomocnicza dokumentacja prawna musi zawierać:

– Kserokopię nie wygasłego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd z podpisem

i

– Kserokopię aktu małżeństwa, lub
– Kserokopię wyroku rozwodowego, lub
– Kserokopia dekretu o zmianie nazwiska

Użytkowanie Listy MailingowejARDMS

ARDMS udostępnia listy pocztowe do wynajęcia dla starannie sprawdzonych ofert stron trzecich, takich jak kształcenie ustawiczne, rekrutacja i inne oferty związane z branżą. Numery telefonów i/lub adresy e-mail nigdy nie są udostępniane.

Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych przesyłek pocztowych poprzez bezpieczną stronę MY ARDMS.
– Zaloguj się do witryny MY ARDMS
– Kliknij na „Update or View my Profile”
– Pod „Notification Preferences” możesz zarządzać swoimi subskrypcjami ARDMS

Proszę pamiętać, że nie można zrezygnować z subskrypcji powiadomień ARDMS dotyczących Twojego statusu w ARDMS.

Verify Contact Information

Manage ARDMS Subscriptions

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.