Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi uprawnień statku powietrznego obowiązującymi od 1 września 2014 r. Pełne zasady zawarte są w części 61 przepisów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Pobierz przyjazną do druku wersję arkusza informacyjnego dotyczącego uprawnień statku powietrznego (przegląd).

Co to jest uprawnienie statku powietrznego?

Uprawnienie statku powietrznego to kwalifikacja załogi lotniczej, która upoważnia posiadacza do obsługi określonych statków powietrznych.

Pod rządami Civil Aviation Regulations (CAR) 1988 uprawnienia statku powietrznego były określane jako uprawnienia uzupełniające statku powietrznego, które były wyszczególnione w zarządzeniach lotnictwa cywilnego. Zmiana ta harmonizuje terminologię australijską z terminologią stosowaną przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i inne kraje.

Każdy typ statku powietrznego, w tym wszystkie jego modele, posiada certyfikat typu. Certyfikat typu określa, czy jest to statek powietrzny z załogą jedno- czy wieloosobową (lub w kilku przypadkach z obiema załogami). W zależności od przeznaczenia stosuje się różne systemy certyfikacji statków powietrznych, takie jak licencjonowanie załogi, zdatność do lotu, obsługa techniczna i operacje lotnicze. W części 61 istnieją dwa rodzaje uprawnień na statki powietrzne dla załogi lotniczej:

 • Uprawnienia na klasę statku powietrznego, które obejmują różne, ale podobne typy statków powietrznych
 • Uprawnienia na typ pilota i mechanika pokładowego, które są ograniczone do jednego typu statku powietrznego, chociaż uprawnienie na typ może obejmować modele, które są wariantami siebie nawzajem.

Jakie statki powietrzne są objęte ratingiem klasy?

Klasyfikacje klasy statków powietrznych obejmują typy statków powietrznych z załogą jednoosobową, które mają podobne osiągi i charakterystyki operacyjne – rating typu nie jest wymagany. Istnieją uprawnienia na klasę dla:

 • samolotów jednosilnikowych
 • samolotów wielosilnikowych
 • śmigłowców jednosilnikowych
 • śmigłowców jednosilnikowych
 • żyroplanów
 • statków powietrznych.

Uwaga: niektóre samoloty wielosilnikowe mogą być włączone do uprawnienia na klasę samolotów jednosilnikowych (przepis 61.020(2)). Samoloty wielosilnikowe o ciągu centralnym są włączone do uprawnienia na klasę samolotów jednosilnikowych.

Co to jest uprawnienie na typ?

Wszystkie statki powietrzne, które są certyfikowane do operacji w załodze wieloosobowej i niektóre statki powietrzne certyfikowane z załogą jednoosobową są przepisane, do celów licencjonowania załogi lotniczej, jako statki powietrzne z uprawnieniami na typ (prawidło 61.055). Samoloty z klasyfikacją typu nie są objęte klasyfikacją klasy.

Niektóre klasyfikacje typu obejmują kilka modeli, takich jak B737-300 do 900. Szkolenie w zakresie różnic, jeżeli jest określone przez CASA, musi być ukończone przed lotem na innym modelu samolotu we wspólnym uprawnieniu na typ (Reguła 61.055).

Niektóre samoloty z załogą jednoosobową są zalecane jako samoloty z uprawnieniami na typ ze względu na czynniki obejmujące złożoność, osiągi i charakterystyki operacyjne. Statki te są wymienione w instrumencie prawnym (prawidło 61.060). Przykładami statków powietrznych z załogą jednoosobową z klasyfikacją typu są:

 • śmigłowce – AS355, A109, BH214, seria S76
 • samoloty – BE350/1900, C550, seria Dornier 228.

Czy na szkolenie w zakresie uprawnień na statki powietrzne muszę udać się do organizacji szkolenia lotniczego z części 141 lub części 142?

Szkolenie w zakresie uprawnień na klasę statku powietrznego musi być przeprowadzone w organizacji szkolenia lotniczego z części 141. Szkolenie do uprawnienia na typ musi być prowadzone przez organizację szkolenia lotniczego z części 142 lub organizację szkolenia lotniczego z części 141, jeżeli uprawnienie na typ jest określone w instrumencie prawnym (142.015(2)(d)).

Jeśli posiadasz uprawnienie na klasę samolotu i chcesz nauczyć się latać na innym typie samolotu objętym tym uprawnieniem, nie musisz ukończyć tego szkolenia w organizacji szkolenia lotniczego z części 141 lub części 142.

Czy istnieje minimalna liczba godzin szkolenia wymagana do uzyskania uprawnienia na samolot?

Nie. Szkolenie musi jednak obejmować wszystkie jednostki kompetencji wymagane do uzyskania uprawnienia i musi spełniać określone standardy, które są wyszczególnione w części 61 Podręcznik standardów.

Czy każdy instruktor pilotażu może nauczyć mnie latać samolotem wielosilnikowym?

Nie. Instruktor musi posiadać uprawnienie uzupełniające do szkolenia w zakresie samolotów wielosilnikowych lub uprawnienie uzupełniające do szkolenia w zakresie klasy, jeżeli samolot posiada uprawnienie na typ.

Czy muszę wykonać próbę w locie do uprawnienia na statek powietrzny i kto może ją przeprowadzić?

Tak. Musisz zdać próbę w locie. Tylko egzaminatorzy lotniczy mogą przeprowadzić taki egzamin.

Jak wydawane są uprawnienia na statki powietrzne?

Egzaminatorzy lotniczy wydają uprawnienia na statki powietrzne poprzez wpisanie szczegółów do licencji Part 61. Powiadomienie jest również wysyłane do CASA, aby twoje akta licencyjne mogły zostać zaktualizowane o nowe uprawnienie.

Jak długo ważne jest uprawnienie lotnicze?

Uprawnienia lotnicze są ważne bezterminowo, chyba że zostaną zawieszone lub anulowane. Jednakże, musisz spełnić wymagania przeglądu lotu dla danego uprawnienia przed jego użyciem. Więcej szczegółów znajdziesz w arkuszach informacyjnych CASA Flight reviews and Proficiency checks.

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Zapoznaj się z arkuszami informacyjnymi CASA Aircraft type ratings i Aircraft class ratings.
 • Zapoznaj się z przepisami licencyjnymi.

Nowe przepisy dotyczące uprawnień samolotowych zawarte są w Części 61 Przepisów Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego:

 • Przepis 61.195 – dla szkolenia lotniczego
 • Regulacje 61.735 do 61.750 – wymagania ogólne
 • Regulacja 61.747 – przegląd lotniczy dla uprawnień na klasę statku powietrznego
 • Regulacja 61.1235 – dla uprawnień uzupełniających do szkolenia instruktorów pilotów
 • Regulacja 61.1245 – dla ograniczeń uprawnień uzupełniających do szkolenia.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.