Stroke är den tredje vanligaste orsaken till dödsfall och långvarig funktionsnedsättning bland amerikaner. Utsikten att drabbas av en stroke är skrämmande. Det finns sällan någon förvarning i förväg och graden av svårighetsgrad och bestående komplikationer är oförutsägbar från ett fall till ett annat. Till stor del beror den efterlämnade effekten på vilken typ av stroke man drabbats av. Den vanligaste typen av stroke är ischemisk, vilket beror på ett blockerat blodkärl och ofta orsakar permanenta funktionsnedsättningar. Det som många kallar en ”minislaganfall” har dock mycket av samma presentation som en ischemisk stroke men utan de långsiktiga konsekvenserna.

Vad är en minislaganfall?

Transient Ischemic Attack (TIA) kallas vanligen för en minislaganfall. När detta inträffar blockeras blodkärlet endast kortvarigt av en blodpropp av en blodpropp. Under attacken upplever de drabbade ofta samma symtom som vid en vanlig stroke. Dessa kan omfatta domningar, svaghet samt tal- och synsvårigheter. Precis som vid alla slaganfall uppmanas patienterna att komma ihåg akronymen FAST:

  • F: Ansiktet hänger ner
  • A: Svaghet i armen
  • S: Talsvårigheter
  • T: Det är dags att ringa 9-1-1

Vad är det som gör en ministrömavvikelse annorlunda?

Som symtomen kan vara i stort sett desamma finns det några viktiga skillnader mellan en mini stroke och en vanlig stroke. Eftersom blockeringen under en ministrömavbrott är tillfällig är symtomen korta och varar vanligtvis bara några minuter. I vissa fall kan de bestå i upp till 24 timmar.

Till skillnad från en vanlig stroke leder en TIA inte till någon hjärnskada eller permanent funktionsnedsättning. Det är dock omöjligt att veta vilken form av stroke som kan förekomma i det ögonblick då symtomen uppträder. Av denna anledning är det absolut nödvändigt att patienterna inte försöker vänta ut symtomen utan i stället söker akut medicinsk behandling så snart som möjligt. Dessutom löper de som drabbas av en TIA en förhöjd risk att drabbas av en efterföljande stroke, en situation som inträffar hos 1 av 3 ministrömpatienter. Denna risk är särskilt hög inom de första 48 timmarna, vilket gör att medicinsk vård och övervakning är avgörande.

Om du eller en närstående upplever något av de utmärkande symtomen i samband med en stroke eller ministrömavbrott, ring 9-1-1 eller gå till närmaste akutmottagning. Oavsett vilken typ av stroke det rör sig om är ett tidigt ingripande avgörande för att skydda hälsan på lång sikt och kan i vissa fall vara livräddande.

Mini Stroke Different

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.