Definition av grönt byggande

Grönt byggande, enligt definitionen från International City/County Management Association (ICMA), är ett integrerat tillvägagångssätt för att utforma och bygga hälsosamma, bekväma, kostnadseffektiva och miljövänliga levnads- och arbetsmiljöer. Metoder för grönt byggande är främst inriktade på att utveckla hållbara platser, öka vatten- och energieffektiviteten, minska avfall och utsläpp, använda miljövänliga byggnadsmaterial och förbättra inomhusmiljöns kvalitet på ett effektivare sätt än konventionella konstruktioner.

DuPont's Experimental Station i Wilmington

DuPont’s Experimental Station i Wilmington har tilldelats LEED-certifiering för befintliga byggnader av U.S. Green Building Council, Källa: U.S. Green Building Council: DuPont

Energieineffektiva kommersiella byggnader och bostadsbyggnader har lett till ökande miljöproblem som har en negativ inverkan på samhällets hållbarhet. Enligt en rapport från U.S. Energy Information Administration (EIA) står dessa byggnader för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i USA, samt för ungefär en tredjedel av energin och två tredjedelar av elektriciteten. Genom ett integrerat tillvägagångssätt har lokala myndigheter möjlighet att förändra hur byggnader fungerar, samtidigt som de främjar ekonomisk utveckling, skyddar miljön och främjar grunden för ett hållbart samhälle.

Back to Green Building Practices | Nästa till Guiding Principles of Green Building Practices

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.