• Introduktion
 • Spelare och kort
 • Den givna given
 • Spelet
 • Tvåor, Tior och rensning av högen
 • Slutspelet
 • Variationer
 • Mjukvara och specialkort

Introduktion

Det här spelet är också ibland känt under andra namn, till exempel Palace, Karma, China Hand och Ten-Two Slide. Den första versionen av sidan baserades på ett bidrag från Michael Labranche, och Jim Curtis, Ciaran Gultnieks, Sean Daly, William Putt, Jane Guarducci och Cristian Seres har lagt till varianter.

Spelet har troligen skandinaviskt eller nordiskt ursprung: det kan härstamma från det mycket likartade svenska spelet Vändtia (”turn ten”) och det är ganska nära besläktat med det finska spelet Paskahousu (”shit pants”). Det är numera känt i många delar av världen efter att ha spridits under 1900-talets sista decennier av unga resenärer (backpackers) av alla nationaliteter.

Shithead är ett slagspel där spelarna försöker undvika att bli sist med att bli av med alla sina kort. Förloraren får vanligtvis någon förlust, t.ex. att han eller hon måste göra te, eller åtminstone får jobbet att blanda och dela ut nästa hand.

Spelare och kort

Från två till fem personer kan spela. Spelet är bäst är med minst tre.

Spelet kräver en vanlig kortlek med 52 kort. Korten är rangordnade från högst till lägst 2, A, K, Q, J, 10, …. , 2 (tvåor är höga och låga – se nedan).

Deal

Givaren väljs slumpmässigt för den första handen. Given roterar medurs efter varje hand.

 1. Givaren delar ut en rad med tre dolda kort till varje spelare, ett i taget.
 2. Givaren delar ut tre öppna kort till varje spelare, ett i taget, som täcker de dolda korten.
 3. Givaren delar ut en hand med tre dolda kort till varje spelare, ett i taget.

Alla kort som återstår som inte är utdelade placeras med bildsidan nedåt för att bilda en draghög. Spelarna tar upp sina händer med tre kort och tittar på dem.

För spelet får varje spelare byta ut ett valfritt antal kort från handen med sina öppna kort. En spelare får aldrig titta på de dolda korten förrän de spelas. (Spelarna tar vanligen de lägre rankade öppna korten på handen.)

Spel av korten

Den första spelaren är den person som får de första tre öppna korten som delas ut. Om det inte finns någon trea uppåt är den första personen som får en trea i en hand den första spelaren. Om det inte finns någon 3:a som delas ut till en hand, följs samma procedur för den första 4:an, och så vidare, om det behövs.

Den första spelaren börjar med en avläggshög på bordet, spelar uppåt från sin hand ett valfritt antal kort av samma värde och tar kort från draghögen för att fylla på sin hand till tre kort. I turordning medurs måste varje spelare antingen spela ett kort eller en uppsättning lika stora kort med bildsidan uppåt ovanpå bortkastningshögen eller plocka upp högen. Kortet eller korten som spelas måste vara av samma eller högre rang än föregående spel. Detta fortsätter, eventuellt flera gånger runt bordet, tills någon till slut inte kan eller vill jämföra eller slå det tidigare spelet. Om du efter att ha spelat har färre än tre kort på handen måste du omedelbart fylla på din hand genom att dra från förrådet så att du har tre kort igen. Om det finns för få kort i lagret drar du lika många som det finns. När det inte finns några kort kvar i förrådet alls fortsätter spelet som tidigare, men utan påfyllning.

Om du vid din tur inte kan eller vill spela ett kort måste du plocka upp alla kort i avläggningshögen och lägga dem på din hand. Om du plockar upp spelar du inga kort vid den vändan, men din vänstra granne, som är nästa i tur att spela, startar en ny avläggshög genom att spela ett valfritt kort eller en uppsättning lika stora kort som hon vill. Spelet fortsätter sedan som tidigare.

Så länge du börjar din tur med kort på handen får du i den vändan inte spela från de kort du har på bordet; du kan bara spela från de kort du har på handen i den vändan.

Tvåor, tior och att rensa högen

Tvåor får alltid spelas på vilket kort som helst, och vilket kort som helst får spelas på en tvåa.

En tia får spelas vid vilken tur som helst, oavsett vilket det översta kortet i avläggningshögen är (eller även om högen är tom). När en tia spelas tas bort från spelhögen och samma spelare som spelade tian tar en ny tur och spelar ett valfritt kort eller en uppsättning lika stora kort för att starta en ny bortkastningshög.

Om någon kompletterar en uppsättning av fyra kort av samma värde ovanpå bortkastningshögen (antingen genom att spela alla fyra korten på en gång eller genom att vara lika med föregående spel) tas hela högen bort från spel, och samma spelare som kompletterade fyran tar en ny tur och spelar ett valfritt kort eller en uppsättning lika stora kort för att starta en ny bortkastningshöge.

Slutspelet

Om du börjar din tur utan kort på handen (eftersom du spelade alla kort förra gången och draghögen var tom) får du nu spela från dina öppna kort. När du spelar dina öppna kort och inte kan (eller inte vill) spela ett kort av samma eller högre rang än det eller de kort som föregående spelare spelade, lägger du ett av dina öppna kort till högen innan du tar hela högen till din hand. Det är sedan nästa spelares tur att börja en ny avläggshög genom att spela ett valfritt kort eller en uppsättning likvärdiga kort. När du har tagit upp högen måste du spela från din hand vid efterföljande turer tills du återigen har gjort dig av med alla dina handkort och kan börja spela från dina bordskort igen.

När du har spelat alla dina öppna bordskort och inte har några kort på handen spelar du dina dolda kort blint och vänder ett kort på högen när det är din tur. Om det omvända kortet är spelbart spelas det, och det är nästa spelares tur att jämföra eller slå det. Om ditt vändta kort inte är spelbart (eftersom det är lägre än det föregående spelet) tar du hela högen till din hand, inklusive det vändta kortet. Det är sedan nästa spelares tur att starta en ny avläggshög. När du har tagit upp högen måste du spela från din hand i efterföljande turer tills du återigen har gjort dig av med alla dina handkort och kan vända ditt nästa bordskort.

När du helt och hållet har gjort dig av med alla dina hand- och bordskort har du framgångsrikt undvikit att bli förlorare och kan lämna spelet. När du vänder ditt sista bordskort kan du bara hoppa av vid det tillfället om det slår föregående spel (eller om du vänder det till en tom avläggshög). Om du vänder ditt sista kort och det inte är spelbart måste du plocka upp det tillsammans med högen. När folk hoppar av spelet fortsätter de återstående spelarna att spela. Den sista spelaren som är kvar med kort i handen är förloraren (även kallad skitstöveln). Denna spelare måste dela ut nästa hand och måste också göra te (eller utföra någon annan uppgift som gruppen kräver för allmän trivsel och välbefinnande).

Varianter

Ett spel med sex spelare är möjligt genom att lägga till två jokrar till högen. Jokrar kan spelas när som helst, enskilt eller i grupp, och tjänar endast till att vända spelriktningen (från medurs till moturs eller tvärtom). Om nästa spelare efter dig spelar en joker kommer därför vändningen tillbaka till dig och du måste nu slå ditt eget tidigare spel, eller ta högen. Jokrar är inte vilda och kan inte spelas i kombination med andra kort.

En annan metod för att dela ut är vanlig: först delas en rad med tre kort med framsidan nedåt till varje spelare, sedan delas en hand med sex kort med framsidan nedåt till varje spelare. Spelarna tittar på sina händer och väljer tre valfria av sina sex kort som de lägger uppåt ovanpå sina tre nedåtvända kort. Detta ger samma resultat som den metod för utdelning som anges i huvudbeskrivningen ovan, förutom att spelarna i denna version inte har sett något av de kort som hamnar i motståndarnas tre kort i handen.

Spelet spelas ibland för att hitta en vinnare snarare än en förlorare. I det fallet är vinnaren den första spelaren som lyckas göra sig av med alla sina hand- och bordskort.

Vissa personer spelar att en tia kan spelas när som helst, vilket rensar bort kasthögen. (I huvudbeskrivningen kan en tia inte spelas på en knekt, dam, kung eller ess).

En del spelar att i slutspelet, när en spelare har öppna kort på bordet men inga kort på handen, om spelaren inte kan eller vill spela ett öppet bordskort, tar han eller hon helt enkelt upp spelhögen och lämnar alla sina öppna bordskort på plats.

Ciaran Gultnieks ger följande extra regler för specialkort:

 • När en sjua spelas måste nästa kort vara lägre än eller lika med sju, eller en åtta (se nedan), eller en tia (tior kan spelas när som helst).
 • När en åtta spelas är spelriktningen omvänd (så dess funktion liknar den för jokern i huvudbeskrivningen). I denna variant kan en åtta spelas på vilket kort som helst. Åttor är transparenta – när du spelar på en åtta måste du slå det första kortet under det som inte är en åtta. Om en åtta spelas på det tomma bordet vänds spelriktningen som vanligt, och vilket kort som helst kan slå den. Om en åtta spelas på en sjua är det den person som spelade sjuan som måste spela ett lägre eller likvärdigt kort (eller en annan åtta eller en tia).

Sean Daly, beskriver en version av spelet Karma, från Radford, Virginia, USA. Skillnaderna är följande:

 • När du placerar kort med framsidan uppåt ovanpå dina tre dolda kort i början av spelet kan du, om du har två eller fler kort av samma värde, lägga dem med framsidan uppåt ovanpå samma kort. Du placerar fortfarande öppna kort på vart och ett av dina tre dolda kort, så om du har placerat två eller flera likvärdiga kort ovanpå samma kort kommer du att ha färre än tre kort på handen. Du fyller nu på din hand till tre kort genom att dra från förrådet. Om du drar ytterligare kort som har samma värde som dina öppna kort kan du om du vill också lägga dessa öppna kort ovanpå de matchande korten och fylla på igen till tre kort; denna process kan upprepas så länge du fortsätter att lägga ut matchande kort. I slutet av processen ska du ha tre kort på handen. I slutspelet spelas uppsättningar av likadana öppna kort i samma hög tillsammans som en grupp.
  Exempel: Du lägger esset på ett av dina dolda kort, de två kungarna på ett annat och de två knektarna på det tredje. Du har nu bara ett kort på handen (nian) och måste dra två kort från lagret – låt oss säga en knekt och en sexa. Du lägger knekten på dina knektar och drar igen och får ytterligare en knekt. Du lägger även denna på dina knektar och drar igen, vilket ger dig en sexa. Vid denna tidpunkt måste du sluta. Din hand är 9, 6, 6. Dina fyra knektar kommer att vara användbara för att rensa bordet i slutspelet.
 • När en spelare plockar upp istället för att slå det föregående spelet, görs nästa spel av den föregående spelaren – dvs. den person som spelade det sista kortet före upphämtningen – inte av nästa spelare i rotation.

William J Putt beskriver en version (lokalt känd som Smeghead) med följande skillnader:

 1. De använder flera kortlekar som blandas ihop.
 2. I början har varje spelare fyra kort med framsidan nedåt, fyra med framsidan uppåt och en hand med fyra (i stället för tre, tre och tre).
 3. Den första personen som spelar en 10:a eller fullbordar en fyrling och rensar bort högen kallas ”flush”-personen och måste rensa bort högen varje gång detta händer i framtiden.
 4. När spelarna får slut på korten fortsätter de att spela tills bara en spelare har kort kvar. Denna spelare är känd som ”Smeghead”.

Chris Winter rapporterar att vid West Kent College (Storbritannien) spelades Smeghead av 2 eller 3 spelare med en enda bunt, 5 kort vardera med baksidan nedåt, 5 med baksidan uppåt och 5 kort i handen.

Jane Guarducci har bidragit med följande variant(er):

 1. En sjua kan spelas på vad som helst och är ”glas”, vilket innebär att nästa spelare måste spela ett kort som lagligen kunde ha spelats på kortet före sjuan. Om till exempel en sjua spelas på ett ess måste nästa spelare slå ett ess. Om en 7 spelas på det tomma bordet (inget under det) har den värdet 7.
 2. När en åtta spelas måste nästa kort vara lägre än 8, eller en annan 8, eller en joker.
 3. En tia kan spelas på allt utom en åtta och gör att högen töms som vanligt. Spelaren med 10:an spelar igen till det tomma bordet.
 4. En joker kan spelas på vad som helst och nästa spelare missar en tur. Om det bara finns två spelare i spelet innebär detta att spelaren av jokern omedelbart spelar ett annat kort av valfritt värde. I spel med fler än två spelare behandlas jokern på ett av tre sätt: som glas (som en 7:a) eller med ett värde av 7, eller med ett värde av 2. För att undvika diskussioner bestämmer du innan du börjar vilken av dessa varianter som spelas.
 5. I din tur kan du spela en uppåtgående sekvens av på varandra följande kort i en enda färg, under förutsättning att det första kortet slår det föregående spelet. Alla efterföljande spel måste också vara lagliga, så sekvensen skulle avslutas med en åtta, eftersom det efter en åtta krävs att nästa kort är lägre eller lika. Om sekvensen når 10 skulle högen kastas bort och samma spelare skulle starta en ny höge med valfri lek.
 6. En valfri regel för spel med fler än två spelare: när högen plockas upp återgår spelet till den föregående spelaren, i stället för att gå vidare till nästa spelare.

Twisted Shithead är en genomarbetad variant där nästan alla korten har specialeffekter. Den skapades av Galbraith/Lewis/Constance/Mabely (1993); beskrivningen är av Paul JaYmes (1997).

Reverse Shithead är en variant som Andrew Duthie bidragit med och som innehåller en omvänd fas där det är obligatoriskt att slå föregående spelares kort, men där det är ofördelaktigt.

Cristian Seres berättar att spelet i Finland vanligen spelas utan jokrar och med fyra dolda och uppvända kort framför varje spelare istället för tre. Regler på finska för två versioner – Mukava och Piina – finns på denna arkivkopia av hans webbplats.

David Driscoll rapporterar att han har spelat Ten-Two Slide i Illinois med händer med fyra kort, men bara de normala tre korten med framsidan nedåt och tre med framsidan uppåt för varje spelare.

Fler varianter som läsarna bidragit med är listade på sidan Shithead Variations på avdelningen Invented Games på pagat.com.

Här finns en arkivkopia av en webbsida som beskrev en variant känd som Shit-Boot.

Shithead Software and Proprietary Shithead Cards

Einar Egilsson har publicerat ett gratis Shithead-program med vilket du kan spela online mot en datoriserad motståndare. I den här versionen kan femmor spelas på vilket högre kort som helst och kräver att ett kort som är lägre än 5 spelas därefter, och en spelare får alltid försöka spela det översta kortet i lagret i stället för att spela ett kort från handen.

Poohead är en Shithead-app för iPhone eller iPad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.