Kodning av kirurgisk patologi för urinblåsan är relativt okomplicerad, vissa nyckelord i dokumentationen säkerställer korrekt kodning och efterföljande återbetalning. Enligt AMA:s Current Procedural Terminology (CPT) finns det tre alternativ för kodning av urinblåsprover: 88305, 88307 och 88309. Dessa koder ska tillämpas enligt följande:

88305 – Biopsi av urinblåsa. Denna kod gäller oavsett kirurgiskt tillvägagångssätt. Flera biopsier kan lämnas in och varje biopsi kan faktureras separat förutsatt att de lämnas in i separata behållare.

88307 – Urinblåsa TUR/TURB. 88307 tilldelas när provet är en transuretral resektion, vilket ska anges på den kirurgiska rekvisitionen och/eller provbehållaren och även specificeras på den slutliga patologirapporten. Flera prover är fakturerbara förutsatt att de lämnas in i separata behållare.

88309 – Partiell/total resektion av urinblåsan. Oavsett diagnos gäller denna kod för andra resektioner av urinblåsan än transuretralresektioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.