Lär dig mer om de regler för flygplansbehörigheter som gäller sedan den 1 september 2014. De fullständiga reglerna finns i del 61 i förordningarna om civil luftfartssäkerhet.

Ladda ner en utskriftsvänlig version av informationsbladet om luftfartygsbehörigheter (översikt).

Vad är en luftfartygsbehörighet?

En luftfartygsbehörighet är en flygbesättningskvalifikation som ger innehavaren rätt att flyga vissa luftfartyg.

I enlighet med civilflygsförordningarna (Civil Aviation Regulations (CAR)) från 1988 kallades luftfartygsbehörigheter för luftfartygsbehörigheter, som angavs i civilflygsförordningar. Ändringen harmoniserar den australiska terminologin med den som används av Internationella civila luftfartsorganisationen och andra länder.

Varje typ av luftfartyg, inklusive alla dess modeller, har ett typcertifikat. I typcertifikatet anges om det är ett enpilots- eller flerpilotsflygplan (eller i några få fall både och). Olika system för luftfartygsbehörighet används beroende på syftet, t.ex. licensiering av flygbesättning, luftvärdighet, underhåll och flygverksamhet. I del 61 finns det två typer av luftfartygsbehörigheter för flygbesättningar:

 • Flygplansklassbehörigheter som omfattar olika men likartade typer av luftfartyg
 • Typbehörigheter för piloter och flygtekniker som är begränsade till en typ av luftfartyg, även om en typbehörighet kan omfatta modeller som är varianter av varandra.

Vilka luftfartyg ingår i en klassbehörighet?

Flygplansklassbehörigheter omfattar typer av enpilotsflygplan som har liknande prestanda och operativa egenskaper – en typbehörighet krävs inte. Det finns klassbehörigheter för:

 • enkelmotoriga flygplan
 • flermotoriga flygplan
 • enkelmotoriga helikoptrar
 • enkelmotoriga gyroplan
 • enkelmotoriga luftskepp.

Notera: Vissa flermotoriga flygplan kan ingå i klassbehörigheten för enmotoriga flygplan (föreskrift 61.020.2). Flermotoriga flygplan med mittlinjeutslag ingår i klassbehörigheten för enmotoriga flygplan.

Vad är en typbehörighet?

Alla luftfartyg som är certifierade för verksamhet med flera besättningar och vissa luftfartyg som är certifierade för en enda pilot är föreskrivna, i syfte att utfärda certifikat för flygbesättning, som typbehöriga luftfartyg (föreskrift 61.055). Typklassade luftfartyg ingår inte i en klassbehörighet.

Vissa typbehörigheter omfattar flera modeller, t.ex. B737-300 till 900. Utbildning om skillnader, om den specificeras av CASA, måste genomföras innan man flyger en annan modell av ett luftfartyg i en gemensam typbehörighet (föreskrift 61.055).

Vissa enpilotsflygplan föreskrivs som typklassade luftfartyg på grund av faktorer som komplexitet, prestanda och driftsegenskaper. Dessa luftfartyg förtecknas i ett rättsligt instrument (föreskrift 61.060). Exempel på typklassade luftfartyg för enpilot är:

 • helikoptrar – AS355, A109, BH214, S76-serien
 • flygplan – BE350/1900, C550, Dornier 228-serien.

Måste jag gå till en flygutbildningsorganisation enligt del 141 eller del 142 för utbildning i luftfartygsbehörigheter?

Utbildning för behörighet för luftfartygsklasser måste ske vid en flygutbildningsorganisation enligt del 141. Utbildning för en typbehörighet måste utföras av en flygutbildningsorganisation enligt Del 142, eller en flygutbildningsorganisation enligt Del 141 om typbehörigheten specificeras i ett rättsligt instrument (142.015.2 d).

Om du har en klassbehörighet och vill lära dig att flyga en annan typ av luftfartyg som omfattas av den klassbehörigheten behöver du inte fullfölja den utbildningen vid en flygutbildningsorganisation enligt Del 141 eller Del 142.

Är det minsta antal utbildningstimmar som krävs för att vara berättigad till en luftfartygsbehörighet?

Nej. Din utbildning måste dock omfatta alla kompetensenheter för behörigheten och du måste uppnå de föreskrivna standarderna, som anges i Manual of Standards enligt Del 61.

Kan vilken pilotinstruktör som helst lära mig att flyga ett flermotorigt flygplan?

Nej. Instruktören måste inneha en utbildningsbehörighet för flermotoriga flygplan eller en utbildningsbehörighet för klass-typ om flygplanet har en typbehörighet.

Behövs det ett flygprov för en flygplansbehörighet och vem kan genomföra provet?

Ja, du måste avlägga ett flygprov. Endast flygprovare kan genomföra provet.

Hur utfärdas behörigheter för luftfartyg?

Flygprovare utfärdar behörigheter för luftfartyg genom att skriva in uppgifterna på ditt Del 61-certifikat. Ett meddelande skickas också till CASA så att dina licensregister kan uppdateras med din nya behörighet.

Hur länge är en flygplansbehörighet giltig?

Flygplansbehörigheter är giltiga i all oändlighet om de inte är upphävda eller annullerade. Du måste dock uppfylla kraven för flyggranskning för behörigheten innan du kan använda den. Se CASA:s informationsblad om flygkontroller och kompetenskontroller för mer information.

Vill du veta mer?

 • Se CASA:s informationsblad om flygplanstypbehörigheter och flygplansklassbehörigheter.
 • Visit Licensing regulations.

De nya reglerna för flygplansbehörigheter finns i del 61 i civil luftfartssäkerhetsförordningarna:

 • Regulation 61.195 – för flygutbildning
 • Föreskrifter 61.735 till 61.750 – allmänna krav
 • Föreskrift 61.747 – flyggranskning för behörigheter för luftfartygsklasser
 • Föreskrift 61.1235 – för behörighetstillägg för utbildning av pilotinstruktörer
 • Föreskrift 61.1245 – för begränsningar för behörighetstillägg för utbildning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.