Zarówno krzyż, jak i krucyfiks są ważnymi symbolami w wierze katolickiej. Dla niekatolików te dwa symbole mogą wyglądać podobnie, ale istnieją między nimi pewne znaczące różnice, które mogą wiele znaczyć dla katolickich wyznawców.

W rezultacie, niektórzy katolicy mogą zmagać się z decyzją, czy przyjąć krucyfiks, czy po prostu trzymać się zwykłego krzyża do użytku w ich codziennej duchowej pobożności.

Jakie są różnice między krucyfiksem a zwykłym krzyżem?

Krzyż jest być może najbardziej znanym i rozpowszechnionym symbolem w chrześcijaństwie. Jest on używany w chrześcijańskich zgromadzeniach i przekazach. W czasach rzymskich, krzyż był narzędziem tortur i publicznego upokorzenia. Jest to odpowiednik dzisiejszej kary śmierci, ponieważ zatwardziali przestępcy byli zabijani przez ukrzyżowanie.

Dzisiaj krzyż został przyjęty jako symbol ostatecznego poświęcenia. Przywołuje on śmierć Jezusa i, co ważniejsze, Jego zmartwychwstanie.

W wierze katolickiej krucyfiks jest bardzo powszechnym symbolem, który jest krzyżem z przymocowaną do niego postacią Jezusa Chrystusa. Często na jego szczycie znajduje się słowo „INRI”. Litery te są skróconą wersją wyrażenia, które tłumaczy się jako „Jezus z Nazaretu, Król Żydowski”. Były to słowa, które Poncjusz Piłat, rzymski gubernator Judei, nakazał wypisać na krzyżu, na którym ukrzyżowano Jezusa.

Crucifix pochodzi od łacińskiego słowa cruci fixus, które oznacza „przymocowany do krzyża”. Odnosi się zatem do wizerunku Jezusa przymocowanego do krzyża, który różni się od zwykłego krzyża. Wizerunek Jezusa na krzyżu jest określany jako corpus, co jest łacińskim słowem oznaczającym ciało.

Krzyż jako sakrament

Według katechizmu katolickiego, krucyfiks jest sakramentem lub świętym symbolem, który Kościół ustanowił, aby przygotować katolików do przyjęcia łaski Bożej. Sakramental znajduje swoją moc w Misterium Paschalnym, które jest sercem wiary katolickiej.

Misterium Paschalne jest ściśle związane z historią zbawienia i koncentruje się na misji Jezusa Chrystusa na ziemi, którą jest Jego męka, śmierć i ostateczne zmartwychwstanie. Wielu katolików wpatruje się z czcią w krucyfiks podczas modlitwy, aby przypomnieć sobie wielką ofiarę Jezusa i wzbudzić uczucia miłości, zaufania, wiary i oddania.

Dla katolików krucyfiks oddaje wielką ofiarę, jaką Jezus złożył dla ludzkości. Jest on symbolem zbawienia i ostatecznego aktu Chrystusa, który zadośćuczynił za grzechy świata. Krucyfiks reprezentuje również misję Jezusa, aby pojednać naszą relację z Bogiem. Jest to bardzo głęboki emblemat, który ukazuje ostateczną moc Boga do przezwyciężenia grzechu i śmierci.

Krzyż przypomina nam o obietnicy Pana dotyczącej zbawienia i łaski, którą możemy otrzymać zwracając się do Niego. Nie mielibyśmy daru zbawienia bez ukrzyżowania Chrystusa i nie mielibyśmy cudu zmartwychwstania, gdyby Jezus nie umarł na krzyżu.

Krzyż a zwykły krzyż

Według katolickiego autora Patricka Madrida, katolicy używają krucyfiksu zamiast zwykłego krzyża, ponieważ krzyż ma znaczenie tylko dlatego, że Jezus Chrystus umarł na nim, aby nas zbawić. Krucyfiks jest ważnym symbolem używanym w wielu katolickich tradycjach. Jest on wyraźnie używany podczas Mszy Świętej, która jest głęboką celebracją w wierze katolickiej.

Możemy również zobaczyć krucyfiks używany w procesjach mszalnych. Często jest on przymocowany do laski i umieszczony w centrum ołtarza. Krucyfiksy pojawiają się także podczas Wielkiego Tygodnia. Poza kościołem i miejscami publicznymi, krucyfiks możemy również zobaczyć i używać w naszym codziennym życiu. Umieszczamy je w naszych domach i nosimy jako naszyjniki, jako symbol naszej wiary i oddania.

Przyjąć krucyfiks zamiast zwykłego krzyża? Co ma zrobić katolik? | Katolicki Sklep Wiary

Papież Franciszek przypomina nam, abyśmy nie tylko nosili lub używali krucyfiksu, aby pokazać naszą przynależność religijną. Jest to o wiele więcej niż tylko to. Powinniśmy patrzeć poza symbol i pamiętać o znaczeniu, które się za nim kryje, czyli o ostatecznej ofierze Jezusa na krzyżu dla naszego zbawienia.

Na koniec dnia, tak naprawdę nie chodzi o wybór tego, co jest lepsze. Nie chodzi o to, czy krucyfiks lub krzyż jest bardziej znaczący lub potężny. Te rzeczy są jedynie reprezentacją naszej wiary i przypominają o tym, co jest sednem naszej wiary.

Nie przyjmujemy po prostu krucyfiksu lub krzyża, przyjmujemy Boga jako Króla naszego życia. Kiedy akceptujemy Bożą suwerenność, pokutujemy i uznajemy naszą grzeszność, ale co ważniejsze, przyjmujemy fakt, że Jezus umarł, abyśmy mogli żyć dla Niego. Oto rzeczy, o których należy pamiętać, nosząc i używając katolickich symboli.

Jak używasz krucyfiksu lub krzyża w swojej duchowej wędrówce? Jakie znaczenie ma on w Państwa życiu?

Tomaso Krucyfiks ścienny, żywica, 7 1/2 „H

Resin Wall Crucifix – 20 3/4″

Cherry Stained Celtic Wall Crucifix – 5.75 „H

Italian Standing Wood Crucifix – 7 inch

Standing Crucifix with Base, Hand Painted, Marble Composite – 14.5 „H

Standing Crucifix in Brass – 13 Inches

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.