Opusty – czy nadal istnieją?

W dniu 31 października 1522 r. Marcin Luter przybił swoje 95 tez do drzwi kościoła w Wittenburgu, protestując przeciwko nadużyciom w sprzedaży odpustów w celu sfinansowania budowy nowej bazyliki św. Wielu katolików zakłada, że praktyka odpustów ustała, jeśli nie wtedy, to przynajmniej do czasu Soboru Watykańskiego II. Jednak w 1967 r. bł. papież Paweł VI wydał konstytucję apostolską, aby „nadać większą godność i szacunek używaniu odpustów”. Normy zostały wydane w następnym roku.

Papież Franciszek © Mazur/catholicnews.org.uk

Papież Franciszek udzielił odpustu młodym ludziom uczestniczącym w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku. Udzielanie odpustów uważa on za integralną część Roku Miłosierdzia.

Czym więc jest odpust?

Odpusty pozostają częścią życia Kościoła, ponieważ odnoszą się do kondycji ludzkiej, do miłosierdzia Bożego i do roli Kościoła w udzielaniu tego miłosierdzia.

Oddzielenie od Boga, które jest konsekwencją grzechu, jest rozwiązywane przez rozgrzeszenie udzielane w sakramentalnej spowiedzi. Mogą jednak pozostać jeszcze inne konsekwencje. Tradycyjnie Kościół mówi o „karze doczesnej z powodu grzechu”, która może nas spotkać albo na tym świecie, albo w czyśćcu. Nie chodzi tu o to, że Bóg wymierza karę, ale raczej o naturalne konsekwencje wynikające z grzechu.

Odpusty są działaniem Kościoła, który czerpie z nieskończonych zasług Chrystusa i zasług świętych, zdobytych w oczach Ojca. Odpust jest odpuszczeniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, których wina została już odpuszczona”. Papież Franciszek ujmuje to tak: Pomimo przebaczenia, sprzeczne konsekwencje grzechu pozostają (…) grzech pozostawia negatywny wpływ na nasz sposób myślenia i działania. Ale miłosierdzie Boże jest silniejsze nawet od tego. Staje się ono odpustem ze strony Ojca, który przez Oblubienicę Chrystusa, Jego Kościół, dociera do przebaczonego grzesznika i uwalnia go od wszelkich pozostałości grzechu, uzdalniając go do działania z miłością, do wzrastania w miłości, a nie do ponownego popadania w grzech.”

Jeśli jest to „odpust ze strony Ojca”, dlaczego Kościół stawia warunki?

Odpusty przypominają nam, że miłosierdzie jest czystym darem Boga, niezasłużonym z naszej strony. Niemniej jednak Kościół pragnie pokazać, że odpusty nie są czymś mechanicznym czy zabobonnym. Dla papieża Pawła VI były one środkiem do pielęgnowania „ducha modlitwy i pokuty” oraz praktykowania cnót teologalnych. Odpusty są związane z jakimś aktem pobożności lub oddania, które są znakiem naszej gotowości do przyjęcia przebaczenia. Są one zawsze związane z wiarą, dlatego Kościół prosi tych, którzy zyskują odpusty, aby byli odpowiednio usposobieni, modlili się i przyjmowali sakramenty.

Opust jubileuszowy

Kto może zyskać odpust i z niego skorzystać?

Każdy katolik w stanie łaski. Musi on mieć intencję zyskania odpustu. Odpust może być dla danej osoby lub może być przez nią zastosowany dla dobra Dusz Świętych.

Jakie są warunki?

Uczynkiem określonym przez Ojca Świętego na Rok Miłosierdzia jest „krótka pielgrzymka do Drzwi Świętych”.

Zwykłe warunki związane z odpustem to:

  • Przyjęcie Komunii Świętej;
  • Przyjęcie sakramentu spowiedzi; oraz
  • Modlitwa za papieża. Warunek ten jest spełniony przez odmówienie jednego Ojcze nasz i jednego Zdrowaś Maryjo w intencji papieża.

Papież Franciszek dodał dwa kolejne warunki:

  • Odmówienie Credo; oraz
  • Rozważanie o miłosierdziu. Chociaż w żaden sposób nie wyklucza to innych refleksji na temat miłosierdzia, ten warunek może być spełniony przez odmawianie kolekty na Niedzielę Miłosierdzia Bożego:

’Boże wiecznego miłosierdzia, który w samym powtórzeniu uczty paschalnej rozpalasz wiarę ludu, który uczyniłeś swoim, pomnóż, prosimy, łaskę, którą obdarzyłeś, aby wszyscy pojęli i właściwie zrozumieli, w jakiej chrzcielnicy zostali obmyci, przez czyjego Ducha zostali odrodzeni, przez czyją Krew zostali odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.’

rok drzwi miłosierdziaJak długo muszę spełniać warunki?

Warunki muszą być spełnione „kilka dni przed lub po” nawiedzeniu Drzwi Świętych. Okres ten jest zazwyczaj rozumiany jako około tydzień przed lub po wizycie. Jeśli to możliwe, należy przyjąć Komunię Świętą i odmówić modlitwę w tym samym dniu, w którym odwiedza się Drzwi Święte. Spowiedź może odbyć się w innym czasie i nie musi być w katedrze lub kościele, w którym nawiedzamy Drzwi Święte.

Możliwe jest uzyskanie tylko jednego odpustu dziennie, ale poza tym możemy uzyskać odpust przez cały Rok Miłosierdzia.

Nie mogę nawiedzić Drzwi Świętych. Czy jestem wykluczony z możliwości uzyskania odpustu?

Nie. Papież Franciszek pragnie, aby odpust był jak najszerszy. Chorzy i domownicy mogą uzyskać odpust przyjmując Komunię Świętą, uczestnicząc we Mszy Świętej lub modlitwie wspólnotowej – także za pomocą różnych środków komunikacji.

Więźniowie mogą uzyskać odpust w kaplicy więziennej. W ich przypadku, drzwi ich celi mogą służyć jako Drzwi Święte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.