Er gaat niets boven de vreugde en opwinding van het te weten komen van een zwangerschap. Maar zelfs als het om zwangerschap gaat, kan de geest mensen soms parten spelen, en het lichaam kan in sommige gevallen reageren op een bepaalde manier van denken.

Daarom zou u uiteindelijk een schijnzwangerschap, of pseudocyesis, hebben. Wanneer men hoort van schijnzwangerschap, denkt men automatisch aan pseudocyesis bij honden en andere dieren, omdat dit vaak voorkomt. Bij dieren zijn hun denkprocessen echter niet ver genoeg ontwikkeld om hun lichaam te laten denken dat ze zwanger zijn. Dit is een fenomeen dat meer bij dieren voorkomt dan bij mensen.

Echter, pseudo-zwangerschap kan wel degelijk bij mensen voorkomen. En als u zich inleest over wat de verschijnselen van pseudocyesis zijn, zult u zien dat ze hetzelfde zijn als een echte zwangerschap. Er zijn echter ook andere factoren die een reden kunnen zijn achter sommige gevallen van pseudocyesis. Laten we eens kijken wat deze tekenen van een schijnzwangerschap zijn.

20 Tante Flo Stopt

Merendeel van de tijd is het eerste symptoom van een zwangerschap dat opduikt een gemiste menstruatie. Dat is echt het verraadteken van een zwangerschap. En, volgens Parents Magazine, geldt een gemiste menstruatie ook als het gaat om pseudocyesis.

Het verschil tussen het missen van een menstruatie als gevolg van een werkelijke zwangerschap en pseudocyesis is echter dat zodra de baby is geboren, de menstruatie zal hervatten – vooral wanneer de borstvoeding ofwel stopt of niet zo frequent is. Volgens dezelfde bron kan een menstruatie maanden of zelfs jaren uitblijven. Een schijnzwangerschap dat langer duurt dan negen maanden kan gebeuren, en het is ondoorgrondelijk.

19 Verlammende misselijkheid

misselijkheid

Een groot percentage zwangere vrouwen heeft te maken met een of andere vorm van ochtendmisselijkheid. Zelfs als dat betekent dat er alleen sprake is van misselijkheid zonder braken. Dat is ook een bekend feit. Maar volgens Parents Magazine kan misselijkheid en braken ook voorkomen als er sprake is van pseudo-oogst.

Als dat het enige symptoom was, dan zou voedselvergiftiging, reactie op medicijnen of een maagvirus de eerste gedachte zijn. Wanneer misselijkheid optreedt tijdens een schijnzwangerschap, dan zijn er meestal andere zwangerschapssymptomen aanwezig. Als een vrouw echter denkt dat ze zwanger is, ook al is ze dat niet, dan zal ze vaak last hebben van ochtendmisselijkheid.

18 Overweldigende vermoeidheid

Tijdens een echte of een schijnzwangerschap is vermoeidheid een veel voorkomend symptoom. En de vermoeidheid kan ook behoorlijk overweldigend zijn, aldus Parents Magazine.

Moeheid alleen is geen indicatie van een zwangerschap, omdat het kan duiden op andere medische problemen die aan de hand zijn. Maar als het gaat om een schijnzwangerschap, is vermoeidheid een van de symptomen die deze getroffen vrouwen zullen ervaren. En de vermoeidheid kan zo extreem zijn dat alleen al van de bank komen een zware beproeving is.

Dit gezegd hebbende, als je zo zeker weet dat je zwanger bent omdat je extreme vermoeidheid hebt, en de testen die je doet geven aan dat je dat niet bent – dan is het heel goed mogelijk dat pseudo-verschijnselen een rol gaan spelen.

17 Uitgezette buik

Wanneer u weet dat u zwanger bent en u het einde van uw eerste trimester nadert, zal uw buik uitgezet zijn, en zal de rest van uw lichaam uitzetten. Volgens Parents Magazine is in veel gevallen van pseudocyesis een opgezwollen buik een van de belangrijkste tekenen. En wat dit symptoom anders maakt, is dat de buik al vrij vroeg groter wordt – zelfs lang voordat het tweede trimester zou naderen. Dat kan gebeuren bij vrouwen die zwanger zijn van een meerling.

Maar als een vrouw denkt dat ze zwanger is en haar buik wordt al heel vroeg dikker terwijl er geen bewijs is dat ze echt zwanger is – is dat zeer zeker een teken van een schijnzwangerschap. De oorzaak daarvan is meestal een teveel aan gas dat wordt opgestapeld.

16 Sensations Of Movement

Ik herinner me duidelijk dat ik, toen ik 14 weken zwanger was van mijn dochter, fladderingen voelde die sterker werden naarmate de zwangerschap vorderde. Maar aan de andere kant, je baby voelen bewegen met 14 weken is vrij ongewoon. Ik bedoel, misschien heb ik de trilling gevoeld omdat ik gevoelig ben. Maar tegelijkertijd kan ik het me ook verbeeld hebben.

Hoe dan ook, het doet er niet toe of ik het me verbeeldde of niet, want ik was inderdaad zwanger. Volgens Today’s Parent is een belangrijk symptoom van pseudocyesis het voelen van foetale bewegingen – vooral als de fantoombewegingen te vroeg in de veronderstelde zwangerschap plaatsvinden. Als een vrouw slechts één menstruatie heeft gemist en een week na dato foetale bewegingen voelt, dan zou er heel goed sprake kunnen zijn van pseudocyesis.

De enige keer dat zo’n situatie een teken is van een werkelijke zwangerschap, is als niet alleen de zwangerschap is bevestigd, maar ook innestelingsbloedingen en spotting als gevolg van de placenta die doorkomt, zouden worden aangezien voor het hebben van twee menstruaties.

15 Rugpijn

Rugpijn is zeer zeker een teken van zwangerschap, of het nu echt is of niet. En volgens Parent’s Magazine kan de rugpijn beginnen zodra men een zwangerschap vermoedt of maanden later opduiken als het om pseudocyesis gaat.

In de meeste gevallen, wanneer er sprake is van een schijnzwangerschap, zou eventuele rugpijn een symptoom zijn dat gepaard zou gaan met andere zwangerschapsgerelateerde symptomen. Het verschijnt meestal niet op zichzelf. Niettemin, als er geen bewijs is dat een vrouw zwanger is, maar ze houdt vol dat ze zwanger is omdat ze hevige rugpijn heeft, dan is dat zeer zeker een teken van een schijnzwangerschap.

14 Beenkrampen

Legkrampen zijn een heel gewoon zwangerschapssymptoom dat in het tweede of derde trimester kan beginnen. Wat daar meestal debet aan is, is een tekort aan magnesium. Beenkrampen beginnen echter meestal niet in het eerste trimester.

Volgens Parent’s Magazine zijn beenkrampen bij een schijnzwangerschap zeker een van de symptomen. En het kan gebeuren direct na de andere zwangerschapssymptomen verschijnen in pseudocyesis gevallen, of het kan een paar maanden na het feit gebeuren. Maar net als andere zwangerschapsverschijnselen die zich tijdens pseudo-verschijnselen voordoen, zijn ook beenkrampen er een van.

13 Stemmingswisselingen of prikkelbaarheid

Er zijn tal van redenen waarom een vrouw prikkelbaar zou zijn. Dat is een veel voorkomend PMS-symptoom en dat is zeer zeker een vroeg zwangerschapssymptoom. Sterker nog, de prikkelbaarheid als gevolg van schommelende hormonen kan de hele zwangerschap aanhouden – en het blijft zeker hangen nadat de baby is geboren.

Volgens Parent’s Magazine hebben vrouwen die een schijnzwangerschap hebben doorgemaakt, gemeld dat een van de eerste symptomen die ze hadden, was dat ze irrationeel en prikkelbaar waren. En het is niet echt een verrassing, gezien het feit dat hormonen zullen schommelen in valse zwangerschappen zoals het gebeurt tijdens legitieme. Dat gezegd zijnde, prikkelbaarheid kan zeer zeker een teken zijn van pseudo-zwangerschap.

12 Vaker naar het toilet

Wanneer PMS zich aandient, is veel meer naar het toilet gaan een veel voorkomend symptoom. Het gebruik moeten maken van de faciliteiten is ook vaak het gevolg van zwanger zijn. En volgens Parent’s Magazine is vaak moeten plassen ook een veel voorkomend teken van een schijnzwangerschap.

Met een opgezwollen buik en hormoonschommelingen die alle kanten op gaan, kan het veelvuldig naar de wc gaan zeker verklaard worden. Als een vrouw de hele tijd naar het toilet moet, kan dat verschillende situaties verklaren. Ofwel is ze pre-diabetisch, ofwel heeft ze veel water of frisdrank gedronken, ofwel verwacht ze haar menstruatie, ofwel is ze echt zwanger, ofwel zou ze een schijnzwangerschap kunnen hebben.

11 Geen hCG gevonden

Als een vrouw zwangerschapssymptomen vertoont en haar tests toch steeds negatief uitvallen voor de detectie van hCG, het zwangerschapshormoon, dan is dat een bewijs dat ze een schijnzwangerschap heeft, zoals Parent’s Magazine stelt.

Ze zou echter bloedonderzoek moeten laten doen om vast te stellen of ze al dan niet het zwangerschapshormoon in haar lichaam heeft. Ook al zijn de meeste HPT’s vrij nauwkeurig, om een zwangerschap te laten bevestigen, zal bloedonderzoek moeten worden gedaan om de niveaus van het zwangerschapshormoon vast te stellen. Bovendien wordt hCG in bloed eerder opgespoord dan via een HPT.

Als een vrouw dus al een maand of langer zwangerschapssymptomen heeft, en uit haar bloedonderzoek blijkt niet dat het hCG-hormoon aanwezig is, dan is er sprake van een schijnzwangerschap.

10 The Girls Are Tender

Een groot percentage vrouwen met PMS-symptomen heeft gevoelige en gezwollen ta-tas. Hetzelfde geldt wanneer je een positieve zwangerschapstest hebt. Maar als het gaat om een vergroting tijdens de zwangerschap, kan de tederheid komen en gaan, vooral in het tweede trimester.

Maar als het gaat om pseudocyesis, is een van de symptomen dat gevoel van tederheid, en dat ze groter lijken dan normaal. Volgens Parents Magazine kan de tederheid lang aanhouden, zelfs nadat is vastgesteld dat er helemaal geen zwangerschap aanwezig is. In zeldzame gevallen kunnen ze echter colostrum lekken tijdens pseudocyesis, volgens dezelfde bron. Dat is echter vrij zeldzaam.

9 Voorgeschiedenis van onvermogen om zwanger te worden

Als je echt naar iets verlangt, en als je al vele jaren naar iets verlangt, maar je hebt niet gekregen wat je hebt gehoopt en gebeden, kan je geest je voor de gek houden door te denken dat je eindelijk hebt gekregen wat je wilde, zelfs als dat niet het geval is.

Volgens Parent’s Magazine hebben veel vrouwen die jarenlang tegen onvruchtbaarheid hebben gestreden, ook meegemaakt dat ze schijnzwanger waren. Dat komt omdat ze meer dan alles willen om een zwangerschap te bereiken, en ze kunnen eigenlijk denken dat elk zwangerschapsgerelateerd symptoom dat ze hebben een teken is dat ze eindelijk hadden gekregen wat ze hadden gewild. Helaas blijkt dat vaak niet meer dan een schijnzwangerschap te zijn.

8 Problemen met de eierstokken

Als er iets lichamelijks mis is of niet klopt in het lichaam van een vrouw, kunnen er vreemde symptomen optreden. Volgens American Pregnancy kunnen zwangerschapsgerelateerde symptomen zich manifesteren wanneer er in feite sprake is van eierstoktumoren.

Dat komt omdat wanneer deze tumoren aanwezig zijn, het de vrouw kan laten denken dat ze zwanger is op basis van het feit dat ze een menstruatie kan missen, grote vermoeidheid of misselijkheid kan hebben. Echter, nadat tal van tests zijn gedaan die hebben aangegeven dat er helemaal geen zwangerschap is die deze gekke symptomen veroorzaakt.

7 PTSS

Je geest kan trucjes met je uithalen en sommige van die trucjes zijn ronduit wreed. Als u in het verleden een trauma hebt meegemaakt, en als u niet in staat bent om met verdriet om te gaan, dan kan dat ten grondslag liggen aan gevallen van pseudocyesis.

Volgens American Pregnancy vergroten vrouwen die te maken hebben met posttraumatische stress in het algemeen, en die rouwen vanwege het verlies van een kind of van een geliefde, de kans op een schijnzwangerschap. Dat gezegd hebbende, als je een vrouw kent die onvoorstelbare situaties heeft meegemaakt en ze gelooft dat ze zwanger is, maar het bewijs wijst erop dat ze dat niet is, dan zit de PTSS achter de schijnzwangerschap.

6 Het verliezen van de baby in het verleden

Als een vrouw herhaaldelijk mislukte zwangerschappen heeft gehad, dan is dat op zichzelf al emotioneel moeilijk te verwerken. En het feit dat ze heeft geprobeerd zwanger te worden, kan haar een risico op een schijnzwangerschap opleveren, aldus American Pregnancy.

Nou, er zijn genoeg vrouwen die een geschiedenis van deze trieste omstandigheid hebben gehad die uiteindelijk wel een gezonde zwangerschap krijgen. Maar als een vrouw die in het verleden veel mislukte zwangerschappen heeft gehad, zwangerschapssymptomen heeft, maar er is niets dat erop wijst dat ze daadwerkelijk zwanger is, dan is dit zeer zeker een ander geval van een schijnzwangerschap dat in het spel komt.

5 De echo laat niets zien

 echo bij schijnzwangerschap

De twee eerste dingen die worden gedaan om een vermoedelijke zwangerschap te bevestigen, zijn het afnemen van bloed om het hCG te meten en het maken van een echo. Als een vrouw alle zwangerschapssymptomen van het boek heeft en toch een echo laat maken waarop niets te zien is, dan is ze niet zwanger.

Volgens American Pregnancy zou er sprake zijn van een schijnzwangerschap als de echo niet alleen niets in de baarmoeder laat zien, maar ook aangeeft dat er geen buitenbaarmoederlijke zwangerschap in beeld is. Dat zou ongelooflijk triest zijn om je te verheugen op het zien van je ongeboren baby op het echoscherm en dan uiteindelijk niets te zien te krijgen.

4 Een voorgeschiedenis van depressie

Wanneer je te maken hebt met iets ernstigs als een depressie, kan je geest je laten denken dat je te maken hebt met andere lichamelijke medische aandoeningen. Volgens American Pregnancy komt pseudocyesis voor bij veel vrouwen die een depressie hebben gehad.

Aangezien depressie het gevolg is van een chemische onevenwichtigheid in de hersenen, is het niet verwonderlijk dat andere ongewone effecten in het lichaam kunnen optreden als gevolg daarvan. Dat gezegd hebbende, als een vrouw die aan een depressie heeft geleden, gelooft dat ze zwanger is, ook al is het bewijs daarvoor niet aanwezig, dan is er sprake van een schijnzwangerschap.

3 Zwangerschapssymptomen als je niet actief bent geweest

Ik ben er vast van overtuigd dat wonderen inderdaad kunnen gebeuren, maar ze moeten zich wel door de werkelijkheid manifesteren. En als een vrouw helemaal geen één-op-één tijd heeft, dan is het onmogelijk dat ze zwanger zou kunnen zijn.

Als een vrouw die al lang niet meer met iemand samen is geweest echter plotseling denkt dat ze zwanger is omdat ze zwangerschaps-symptomen heeft, dan zou dat een duidelijke aanwijzing zijn dat de zwangerschap vals is. Volgens Mind Disorders zouden vrouwen in deze specifieke situatie verlangen naar een vaste relatie en moeder willen worden. Het is dus weer een geval waarin de geest wrede trucs uithaalt.

2 Zwangerschapssymptomen bij vrouwen na de menopauze

De menopauze is het moment waarop een vrouw een jaar lang geen menstruatie heeft gehad, en treedt meestal in als de vrouw ouder is dan 50 jaar. Soms treedt de menopauze eerder in, vooral als er een medische aandoening is waardoor dat zou kunnen gebeuren.

Maar volgens Mind Disorders kunnen postmenopauzale vrouwen die denken dat ze zwanger zijn, last hebben van vreemde hormonale schommelingen, of ze kunnen ernaar verlangen om weer moeder te worden, of als ze hun leven kindervrij hebben geleefd, kunnen ze spijt hebben van die beslissing. Daarom is het niet moeilijk voor te stellen hoe een vrouw in deze situatie kan omgaan met een schijnzwangerschap.

1 Zwangerschapssymptomen bij mannen

Dit is de vreemdste situatie waarbij sprake is van een schijnzwangerschap, en dat is wanneer een man zwangerschapssymptomen heeft. We weten natuurlijk allemaal hoe Thomas Beattie zwanger werd en beviel, maar dat was een trans man.

Volgens Mind Disorders, als het gaat om mannen die geloven dat ze zwanger zijn omdat ze te maken hebben met zwangerschapssymptomen, dan is het gemakkelijk om te weten dat dit een bizar geval van pseudocyesis is.

En hoewel het mogelijk is dat mannen sympathiesymptomen kunnen hebben vanwege het feit dat hun vrouw of vriendin zwanger is, is dit niet dezelfde situatie. Als een man die geen vader wordt dit ervaart, dan moeten veel tests worden uitgevoerd om uit te vinden waarom hij zwangerschapssymptomen heeft. Het kan opnieuw te wijten zijn aan een chemische onevenwichtigheid in de hersenen die de oorzaak is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.