Definition of Green Building

Green buildings, zoals gedefinieerd door de International City/County Management Association (ICMA), is een geïntegreerde benadering van het ontwerpen en bouwen van gezonde, comfortabele, kosteneffectieve en milieuvriendelijke leef- en werkomgevingen. Groene bouwpraktijken zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van duurzame locaties, het verhogen van de water- en energie-efficiëntie, het verminderen van afval en emissies, het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het efficiënter verbeteren van de kwaliteit van het binnenmilieu dan conventionele ontwerpen.

DuPont's Experimental Station in Wilmington

DuPont’s Experimental Station in Wilmington kreeg de LEED Existing Building Certification van de U.S. Green Building Council, Bron: DuPont

Energie-inefficiënte commerciële en residentiële gebouwen hebben geleid tot toenemende bezorgdheid over het milieu die negatieve gevolgen heeft voor de duurzaamheid van de gemeenschap. Volgens een rapport van de U.S. Energy Information Administration (EIA) zijn deze gebouwen verantwoordelijk voor een derde van de broeikasgasemissies in de Verenigde Staten, evenals ongeveer een derde van de energie en twee derde van de elektriciteit. Door een geïntegreerde aanpak hebben lokale overheden de mogelijkheid om de manier waarop gebouwen functioneren te veranderen, en tegelijkertijd de economische ontwikkeling te bevorderen, het milieu te beschermen en de basis te leggen voor een duurzame gemeenschap.

Terug naar Green Building Practices | Volgende naar Richtlijnen voor Green Building Practices

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.