Achtergrond: Er bestaat beperkte informatie over het gebruik van roestvrijstalen kronen (SSC’s) in blijvende gebitselementen. Het doel van deze retrospectieve cohortstudie was om de klinische langetermijnresultaten van de SSC te presenteren in vergelijking met die van amalgaam- en composietharsrestauraties en de SSC-radiografische resultaten in een populatie met speciale behoeften.

Methoden: Deze studie omvatte 271 patiënten met ten minste 1 SSC-restauratie uit de tandheelkundige kliniek van het Mount Sinai Hospital voor personen met speciale behoeften in Toronto, Ontario, Canada. In totaal werden 2.621 permanente restauraties van achterste kiezen gedocumenteerd: 766 SSC’s, 1.651 amalgaamrestauraties en 204 composietharsrestauraties. De klinische analyse omvatte de demografische gegevens van de patiënt, behandelingsparameters en resultaatbeoordelingen voor elke geregistreerde restauratie. De radiografische analyse van SSC-restauraties omvatte 127 beet-vleugel radiografieën en 118 periapicale radiografieën, meting van interproximaal botverlies, en beoordeling van de periapicale status met behulp van de Periapical Index Scale.

Resultaten: De 10-jaars overlevingspercentages voor nieuwe SSC en amalgaamrestauraties waren 79,2% en 63,5%, respectievelijk. De 91 mislukte SSC’s omvatten 2 recementaties, 33 vervangingen en 56 extracties. Primaire diagnoses op het moment van falen waren chronische parodontale aandoeningen (25) en losse of verloren SSC’s (24). Van de 528 gefaalde conventionele restauraties die werden vervangen, werd 60% vervangen door SSC’s. Het gemiddelde alveolaire botverlies op mesiale en distale plaatsen was respectievelijk 1,36 millimeter en 1,40 mm. Daarom was 93% van de geregistreerde plaatsen minder dan 2 mm en geclassificeerd als gezond. Alle pre-SCC en post-SSC periapicale röntgenfoto’s hadden gezonde Periapical Index Scale scores (1 of 2) geregistreerd over een gemiddelde duur van 8,4 jaar (1-29,1 jaar).

Conclusies: SSC’s zijn een duurzame behandeloptie voor de restauratie van de posterieure permanente dentitie.

Praktische implicaties: Van posterior blijvende gebitselementen die zijn gerestaureerd met roestvrijstalen kronen kan worden verwacht dat ze 10 jaar meegaan en een levensvatbare behandelingskeuze vormen voor ernstig carieuze of gebroken posterior blijvende gebitselementen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.