Zowel het kruis als het crucifix zijn belangrijke symbolen in het katholieke geloof. Voor niet-katholieken lijken deze twee symbolen misschien op elkaar, maar er bestaan bepaalde betekenisvolle verschillen tussen beide en deze verschillen kunnen voor katholieke gelovigen veel betekenen.

Dientengevolge kunnen sommige katholieken worstelen met de vraag of zij een kruisbeeld omarmen of het bij een gewoon kruis houden voor gebruik in hun dagelijkse spirituele devotie.

Wat zijn de verschillen tussen een kruisbeeld en een gewoon kruis?

Het kruis is misschien wel het meest bekende en wijdverbreide symbool in het christendom. Het wordt gebruikt in christelijke bijeenkomsten en boodschappen. In de Romeinse tijd was het kruis een instrument voor marteling en publieke vernedering. Het is het equivalent van de huidige doodstraf in die zin dat geharde misdadigers ter dood werden gebracht door kruisiging.

Heden ten dage is het kruis aangenomen als symbool van het ultieme offer. Het roept de dood van Jezus op en, nog belangrijker, zijn verrijzenis.

In het katholieke geloof is het kruisbeeld een zeer algemeen symbool, dat een kruis is met de figuur van Jezus Christus eraan bevestigd. Het heeft vaak het woord “INRI” over de bovenkant geschreven. Deze letters zijn een verkorte versie van een zin die vertaald kan worden als “Jezus van Nazareth, Koning van de Joden”. Dit waren de woorden die Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea, liet schrijven op het kruis waaraan Jezus was gekruisigd.

Crucifix is afgeleid van het Latijnse woord cruci fixus, dat “aan een kruis bevestigd” betekent. Het verwijst dus naar een afbeelding van Jezus die aan een kruis is bevestigd, wat verschilt van een gewoon kruis. Het beeld van Jezus aan het kruis wordt het corpus genoemd, wat het Latijnse woord is voor lichaam.

Het kruisbeeld als sacramenteel

Volgens de katholieke catechismus is het kruisbeeld een sacramenteel of een heilig symbool dat de kerk heeft ingesteld om katholieken voor te bereiden op het ontvangen van Gods genade. Een sacrament vindt zijn kracht in het Paasmysterie dat de kern vormt van het katholieke geloof.

Het Paasmysterie is nauw verbonden met de heilsgeschiedenis en is gecentreerd op de zending van Jezus Christus op aarde, namelijk zijn passie, dood en uiteindelijke verrijzenis. Veel katholieke gelovigen kijken tijdens het bidden eerbiedig naar het kruisbeeld om Jezus’ grote offer te gedenken en gevoelens van liefde, vertrouwen, geloof en devotie op te roepen.

Voor katholieken geeft het kruisbeeld uitdrukking aan het grote offer dat Jezus voor de mensheid bracht. Het is een symbool van verlossing en de ultieme daad van Christus om te boeten voor de zonden van de wereld. Het kruisbeeld staat ook voor Jezus’ missie om onze relatie met God te verzoenen. Het is een zeer diepzinnig embleem dat de ultieme macht van God toont om zonde en dood te overwinnen.

Met het kruisbeeld worden wij herinnerd aan de belofte van de Heer van redding en genade, die wij kunnen ontvangen door ons tot Hem te wenden. Zonder Christus’ kruisiging zouden wij het geschenk van de verlossing niet hebben en zouden wij het wonder van de opstanding niet hebben als Jezus niet aan het kruis was gestorven.

Het kruisbeeld vs. het gewone kruis

Volgens de katholieke auteur Patrick Madrid gebruiken katholieken het kruisbeeld in plaats van het gewone kruis omdat het kruis alleen betekenis heeft omdat Jezus Christus eraan stierf om ons te redden. Het kruisbeeld is een belangrijk symbool dat in veel katholieke tradities wordt gebruikt. Het wordt prominent gebruikt tijdens de mis, die een diepgaande viering in het katholieke geloof is.

We zien het kruisbeeld ook gebruikt in misprocessies. Het wordt vaak op een staf bevestigd en in het midden van het altaar geplaatst. Crucifixen zijn ook te zien tijdens de Goede Week. Behalve in de kerk en op openbare plaatsen, kunnen we het kruisbeeld ook zien en gebruiken in ons dagelijks leven. We hangen ze in onze huizen en dragen ze als halskettingen als symbool van ons geloof en onze devotie.

Het kruisbeeld omarmen in plaats van een gewoon kruis? Wat moet een katholiek doen? | Katholieke Geloofswinkel

Paus Franciscus herinnert ons eraan dat we het kruisbeeld niet alleen moeten dragen of gebruiken om onze religieuze overtuiging te tonen. Het is zoveel meer dan dat. We moeten verder kijken dan het symbool en denken aan de betekenis erachter, namelijk het ultieme offer van Jezus aan het kruis voor onze redding.

Ten slotte gaat het er niet echt om te kiezen wat beter is. Het gaat er niet om of het kruisbeeld of het kruis betekenisvoller of krachtiger is. Deze dingen zijn slechts afbeeldingen van ons geloof en herinneringen aan wat de kern van ons geloof is.

We omarmen niet simpelweg het kruisbeeld of het kruis, we omarmen God als de koning van ons leven. Wanneer wij Gods soevereiniteit aanvaarden, hebben wij berouw en erkennen wij onze zondigheid, maar nog belangrijker is dat wij het feit omhelzen dat Jezus stierf, zodat wij voor Hem kunnen leven. Dit zijn de dingen die we in gedachten moeten houden bij het dragen en gebruiken van katholieke symbolen.

Hoe gebruik jij het kruisbeeld of kruis in je geestelijke wandel? Welke betekenis heeft het in uw leven?

Tomaso wandkruisbeeld, hars, 7 1/2 “H

Houten wandkruisbeeld – 20 3/4″

Keltisch wandkruisbeeld met kersenmoer, 5,75 “H

Keltisch wandkruisbeeld met kersenmoer – 5,75 “H

Hartkruisbeeld met kersenmoer.75 “H

Italiaans staand houten kruisbeeld – 7 inch

Staand kruisbeeld met voet, handgeschilderd, marmercomposiet – 14.5 “H

Staand kruisbeeld in messing – 13 inch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.