Chirurgische pathologie codering voor de urineblaas is relatief eenvoudig, bepaalde trefwoorden in de documentatie zullen zorgen voor de juiste codering en daaropvolgende vergoeding. Volgens de Current Procedural Terminology (CPT) van de AMA zijn er drie opties voor het coderen van monsters van de urineblaas: 88305, 88307 en 88309. Deze codes moeten als volgt worden toegepast:

88305 – Biopsie van de urineblaas. Deze code is van toepassing ongeacht de chirurgische aanpak. Meerdere biopsies kunnen worden ingediend, en elk is afzonderlijk factureerbaar, mits ze worden ingediend in afzonderlijke containers.

88307 – Urineblaas TUR/TURB. 88307 wordt toegekend wanneer het specimen een transurethrale resectie betreft, hetgeen op het chirurgisch verzoek en/of de specimencontainer dient te worden aangegeven, en tevens op het uiteindelijke pathologieverslag dient te worden gespecificeerd. Meerdere specimens zijn factureerbaar op voorwaarde dat ze in afzonderlijke containers worden ingediend.

88309 – Gedeeltelijke/totale resectie van de urineblaas. Ongeacht de diagnose is deze code van toepassing op blaasresecties anders dan transurethraal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.