Werd u ooit gevraagd om persoonlijkheidsvragen te beantwoorden? Weet u hoe u persoonlijkheidstestvragen moet maken? Bent u ooit belast geweest met de verantwoordelijkheid voor het maken, beheren en afnemen van een persoonlijkheidstest?

Persoonlijkheidsvragen kunnen veel meer over een persoon onthullen dan u denkt. Ze zijn bedoeld om een kijkje in de geest van een persoon en benadering van het leven te krijgen.

Naast het blootleggen van fundamentele persoonlijkheidskenmerken, kunnen deze vragen diepere inzichten ontsluiten, zoals welke carrières goed of slecht voor iemand kunnen zijn, of een potentiële kandidaat voor een baan geschikt kan zijn voor een specifieke functie, of op welke studiegebieden een nieuwe student zich moet concentreren (meer hierover hieronder).

Als u dieper wilt graven en meer inzicht wilt verzamelen over uw publiek, gebruikt u een persoonlijkheidsquizmaker of enquêtemaker om het proces te begeleiden.

Types van persoonlijkheidstests

Persoonlijkheidstests worden om verschillende redenen afgenomen, zoals tijdens het wervingsproces of om de werkcultuur te verbeteren.

Er zijn vijf hoofdtypen persoonlijkheidstests, die alle een andere benadering van de persoonlijkheidsvragen hebben:

persoonlijkheidstype

 • De Myer-Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Kolbe Test
 • DISC Assessment
 • Process Communication Model
 • The Personality Assessment System

Hoewel elk van deze tests effectief is, is het mogelijk dat ze niet exact overeenkomen met wat u probeert te bereiken. Gelukkig is er een oplossing…

Drie soorten persoonlijkheidsvragen

Uw persoonlijkheidsvragen vormen de basis van uw test.

Er zijn drie verschillende soorten persoonlijkheidsvragen:

Persoonlijkheidsvragen op basis van stellingen

Bij dit type vraag stelt u een stelling, zoals “Ik werk graag nauw samen met anderen.” De antwoorden worden meestal gemeten op een schaal van 5 of 10 graden, met “sterk mee oneens” onderaan en “sterk mee eens” bovenaan. Deze vragen zijn effectief voor het verzamelen van kwantificeerbare gegevens, maar gaan niet te diep in op de persoonlijkheid van de respondent.

Persoonlijkheidsvragen met een gesloten einde

Bij dit type vraag moet u de respondent meerdere antwoorden geven. U zou bijvoorbeeld een vraag kunnen stellen als: Wat doet u als u een project van uw supervisor niet begrijpt? Antwoorden zouden kunnen zijn: Bekijk mijn aantekeningen en hoop er het beste van, vraag de supervisor om verduidelijking, vraag collega’s om hulp, of vraag om een verlengde deadline.

Open-ended Personality Questions

Deze vragen worden meestal gebruikt in interviews, omdat ze de ondervraagde in staat stellen een gedetailleerd antwoord te geven. Open vragen kunnen u veel vertellen over iemands persoonlijkheid, maar alleen als u de juiste stelt.

Al deze persoonlijkheidsvragen zijn het overwegen waard, want een mooie mix kan u helpen de beoogde resultaten te bereiken.

Aanbevolen persoonlijkheidstestvragen

Er is geen goede of foute manier om een persoonlijkheidstest uit te voeren, omdat deze grotendeels is gebaseerd op uw doel, de respondent en wat u probeert te bereiken.

Hoewel het belangrijk is om uw persoonlijkheidstest aan te passen aan uw specificaties, zijn deze 25 vragen een goede plek om te beginnen:

1. Wat beschouwt u als uw grootste prestatie in het leven?

Dit vertelt u hoe een persoon succes ervaart. Misschien is hun grootste prestatie een professionele onderscheiding. Of misschien is de grootste prestatie het opvoeden van drie kinderen die een universitaire graad hebben behaald. Het antwoord geeft u een beter inzicht in de prioriteiten die de persoon in zijn leven stelt.

pesonaliteitstestvragen

2. Welke stappen onderneemt u om kalm te blijven onder druk?

Dit is een belangrijke vraag als u iemand aanneemt voor een baan in een snel veranderende omgeving met hoge druk. U kunt hier een gesloten persoonlijkheidsvraag van maken met antwoorden als:

 • Hulp vragen
 • Pauze nemen
 • Taken opnieuw bekijken
 • Cry

3. Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Wat iemand buiten het werk doet, geeft u inzicht in wie hij is. Sommige mensen kijken graag televisie. Anderen brengen graag tijd buiten door. Sommigen hebben helemaal geen persoonlijke interesses.

4. Wat is uw favoriete vakantiebestemming?

Het is een onschuldige vraag zonder goed of fout antwoord, maar hij geeft wel een beter inzicht in wat de persoon leuk vindt. U kunt dit als een gesloten vraag formuleren met antwoorden als:

 • Beach
 • Mountains
 • Cross country road trip
 • Camping

5. Wat is het grootste onrecht dat u persoonlijk hebt meegemaakt?

Dit is een belangrijke vraag om te bepalen of de geïnterviewde een goede culturele fit is voor uw bedrijf. Het geeft inzicht in hun kijk op de wereld, hun houding, hun ervaringen in het verleden en hun grenzen als individu.

6. Wat is de grootste uitdaging waarmee u te maken hebt gehad?

Iedereen krijgt van tijd tot tijd met uitdagingen te maken. Als u de grootste uitdaging van een persoon begrijpt, kunt u zien hoe hij met tegenslagen omgaat. Het helpt u ook bepalen of de persoon in staat is om de eisen van uw baan aan te nemen.

De ene persoon kan bijvoorbeeld antwoorden dat zijn grootste uitdaging het overwinnen van de dood van een dierbare was. Een ander kan antwoorden dat zijn grootste uitdaging het vinden van de juiste outfit was om te dragen naar een sollicitatiegesprek. Deze antwoorden liggen aan de tegenovergestelde uiteinden van het spectrum.

7. Als u op het werk met een probleem wordt geconfronteerd, wat is dan het eerste wat u doet?

Door deze vraag te stellen en verschillende antwoorden te geven, krijgt u een goed beeld van hoe iemand zal reageren als hij op het werk met een probleem wordt geconfronteerd. De antwoorden kunnen zijn:

 • Hulp vragen
 • De taak aan iemand anders delegeren
 • Oplossingen zoeken
 • Vontschuldigingen verzinnen

8. Als u maar één ding aan uzelf kon veranderen, wat zou dat dan zijn?

Dit is een intrigerende vraag, omdat het een andere manier is om iemand naar zijn grootste fout te vragen. Er is geen goed of fout antwoord, maar de feedback die u krijgt kan nuttig zijn om u te helpen begrijpen hoe de persoon denkt en of hij vertrouwen in zichzelf heeft.

9. Wat is de vraag die mensen u het vaakst stellen?

Dit is een van de krachtigste vragen die u kunt stellen, want het laat u zien hoe anderen over de persoon denken.

Wordt de persoon vaak om advies gevraagd? Wordt de persoon vaak gevraagd waarom hij of zij overhaaste conclusies trekt?

Wanneer iemand altijd om advies wordt gevraagd, betekent dit waarschijnlijk dat hij of zij behulpzaam is. Wanneer iemand altijd wordt gevraagd waarom hij conclusies trekt, kan dat een rode vlag zijn die aangeeft dat hij geen goede teamspeler is.

10. Wat is uw beste herinnering uit uw jeugd?

Is het een vakantie die ze met hun familie hebben doorgebracht? Is het een prestatie op de lagere school, zoals het winnen van een wetenschapsbeurs? Het antwoord geeft u inzicht in een ervaring die de persoon gemaakt heeft tot wie hij nu is.

11. Wat is uw slechtste herinnering uit uw kindertijd?

Als u gaat vragen naar iemands beste herinnering uit de kindertijd, vervolg dan met deze vraag. Nogmaals, het antwoord zal u een beter inzicht geven in wie de persoon is. Bijvoorbeeld, als hun slechtste herinnering de scheiding van hun ouders was, zal het je laten zien dat de persoon veerkrachtig is.

12. Vindt u het gemakkelijk om nieuwe vrienden te maken?

Sommige mensen vinden het gemakkelijk om nieuwe vrienden te maken, waardoor ze zich in bijna elke omgeving op hun gemak voelen.

Aan de andere kant vinden anderen het moeilijk om nieuwe vrienden te maken, waardoor ze in het nadeel zijn in sociale situaties of wanneer ze aan een nieuwe baan beginnen.

persoonlijkheidsquiz mensen

13.

13. Voelt u mee met mensen die het moeilijk hebben?

Een persoon die met anderen kan meeleven, is een persoon die u in uw team wilt hebben. Deze mensen zijn niet alleen met zichzelf bezig, maar geven ook echt om het welzijn van anderen. De meeste mensen die “ja” antwoorden, zijn teamspelers.

14. Pakt u taken meteen aan of stelt u ze uit tot het laatste moment?

Wanneer u sollicitanten interviewt, geeft het antwoord op deze vraag u een beter idee van de werkethiek van de persoon en hoe hij moeilijke taken aanpakt. U wilt iemand in uw team die bereid is om “er meteen in te duiken” in tegenstelling tot wachten tot de laatste minuut.

15. Wat was uw favoriete spel toen u kind was?

Viel het voetballen met vrienden in de smaak? Wat dacht u van tikkertje? En verstoppertje? Of speelde hij/zij liever alleen?

Dit vertelt u meer dan een directe vraag die meestal een “gepast” antwoord van de persoon vraagt. Wanneer deze vraag wordt gebruikt als een persoonlijkheidsvraag met een nauw antwoord, zijn de mogelijke antwoorden onder meer:

 • Speurtocht
 • Sporten
 • Bordspellen
 • Puzzels
 • Alleen spelen

16.

Dit is een andere manier om te vragen: “Hoe zouden uw vrienden en familie u beschrijven?”

Hieruit blijkt hoe anderen de persoon zien. Stel het als een gesloten vraag met antwoorden als:

 • Kind
 • Slim
 • Zorgzaam
 • Vriendelijk

17. Wat is uw beste eigenschap?

Deze vraag lijkt op vraag #16, dus is het zinvol om ze achter elkaar te stellen. Het antwoord geeft u een duidelijk idee van hoe iemand over zichzelf denkt.

De ene persoon kan zeggen dat zijn beste eigenschap is anderen te helpen in tijden van nood. Een ander zegt misschien dat zijn beste eigenschap zijn knappe uiterlijk is. Wie zou u liever aan uw zijde hebben?

18. Wat is uw grootste mislukking?

Veel mensen vinden het moeilijk om hun grootste mislukking te benoemen en te delen, dus door deze vraag te stellen, worden ze gedwongen om diep te graven. Het antwoord geeft u inzicht in het verleden van de persoon, de fouten die hij heeft gemaakt, en de manier waarop hij daarmee is omgegaan.

19. Hoe hebt u uw grootste mislukking omgezet in een leerervaring?

Deze vraag moet worden gesteld na #18, want het geeft de persoon de kans om uit te leggen hoe ze de mislukking hebben omgezet in een positieve ervaring.

20. Wie is uw rolmodel?

Inzicht in iemands motieven en prioriteiten is essentieel om te begrijpen wie hij is. Mogelijke antwoorden zijn onder meer:

 • Familielid
 • Vriend
 • Collega of supervisor
 • Een beroemd persoon uit de geschiedenis

21. Wat was de gelukkigste periode in uw leven?

Gebruik deze vraag om te onthullen hoe een persoon geluk meet, wat zijn prioriteiten in het leven zijn en welke gebeurtenissen hem gevormd hebben tot wie hij nu is.

22. Wat was de droevigste periode in uw leven?

Een mogelijke vervolgvraag op #21, het antwoord helpt u te zien hoe de persoon een moeilijke periode in zijn leven heeft overwonnen.

23.

23. Leest u liever een boek of kijkt u liever televisie?

Wilt u beter begrijpen hoe iemand informatie verzamelt? Wilt u weten hoe hij of zij het liefst met anderen communiceert? Deze vraag kan u helpen.

Een persoon die liever een boek leest, is eerder geneigd visueel te leren, bijvoorbeeld door een reeks instructies te lezen. Mensen die liever televisie kijken, zijn misschien ook visueel ingesteld, maar staan eerder open voor leren door middel van een gesprek.

boek- of tv-persoonlijkheid

24. Wie kent u het beste?

Het is belangrijk om te weten of een persoon sterke persoonlijke relaties heeft. Als hun moeder en vader hen het beste kennen, zijn ze misschien introvert. Maar als een vriend of collega hen het beste kent, blinken ze waarschijnlijk uit in het maken van vrienden en het omgaan met anderen.

25. Wat is één ding dat u nooit tegen een ander zou zeggen?

Dit geeft de persoonlijke grenzen van een persoon aan. Geef antwoorden als:

 • Iets over hun persoonlijke leven
 • Commentaar over hun fysieke verschijning
 • Iets over hun kledingkeuze of stijl
 • Een uitspraak met een scheldwoord

Redenen om persoonlijkheidsvragen te stellen

Er zijn verschillende redenen om een persoonlijkheidsquiz te doen of van iemand anders te verlangen er een te doen in uw voordeel.

Voor werkgevers om meer te weten te komen over werknemers

Een van de meest gebruikelijke praktijken voor het gebruik van persoonlijkheidsquizzen en -beoordelingen is voor beroepskeuzetests. Persoonlijkheidsvragen beoordelen iemands sterke en zwakke punten, interesses, waarden en persoonlijkheidskenmerken. Dergelijke tests helpen individuen bij het verkennen van hun carrièremogelijkheden, en helpen werkgevers en aanwervingsteams bij het selecteren van de meest geschikte kandidaten voor openstaande functies.

Persoonlijkheidsquizzen en -beoordelingen kunnen werkgevers ook helpen om te bepalen welke werknemers in aanmerking komen voor een promotie en om te voorspellen wat voor soort trainingsprogramma’s nodig kunnen zijn. De werknemers kunnen ook vaststellen wat hun leiderschapsstijl is, in wat voor soort omgeving zij het liefst werken, en op wat voor soort motivatoren zij het beste reageren. Deze tests kunnen nuttig zijn voor werknemers die zich misschien niet vervuld voelen of niet geïnteresseerd zijn in hun huidige loopbaan.

Carrièrepaden

Opleidingsassessments zijn ook uiterst nuttig voor pas afgestudeerden van de middelbare school en de universiteit. De beoordelingen helpen bij het identificeren van de soorten loopbanen die men kan nastreven op basis van interesses en aspiraties. Beroepsbeoordelingen helpen bij de loopbaanplanning. De eerste stap bij het uitstippelen van een loopbaantraject is het vaststellen van beroepsinteresses. Daarom laten veel middelbare scholen hun leerlingen een persoonlijkheidstest afleggen.

Customer Insight

Merken en marketeers gebruiken persoonlijkheidsvragen om meer over hun klanten te weten te komen. Door persoonlijkheidskenmerken van consumenten te ontdekken, hebben merken en marketeers meer inzicht in welke producten ze moeten aanbieden, en op welk moment. Persoonlijkheidsvragen kunnen marketeers helpen te begrijpen op welke segmenten van de bevolking zij zich moeten richten voor specifieke reclamecampagnes.

Inzicht in de persoonlijke voorkeuren en interesses van een persoon kan enorm helpen bij productmarketing. Bijvoorbeeld: “Wat zal ik mijn moeder kopen voor Kerstmis?” en “Wat zal ik mijn vader kopen voor Vaderdag?”, zoals hieronder getoond.

persoonlijkheidsquiz voorbeeld

Eindgedachten over persoonlijkheidsvragen

Hoe meer tests u uitvoert, hoe gemakkelijker het wordt om de persoonlijkheidsvragen te vinden die het beste bij uw situatie passen. Al snel zult u een systeem hebben waarmee u de wensen en verlangens van elke respondent beter kunt begrijpen.

Als u klaar bent om persoonlijkheidsvragen te stellen, om welke reden dan ook, heeft Opinion Stage u gedekt. U hebt niet alleen toegang tot een persoonlijkheidsquizmaker, maar u kunt deze ook toevoegen aan uw website, app en/of sociale mediaplatforms. Van daaruit kunt u de resultaten bijhouden om de gegevens beter te begrijpen en hoe u deze in uw voordeel kunt gebruiken.

25 Aanbevolen persoonlijkheidsvragen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.