Kodowanie patologii chirurgicznej dla pęcherza moczowego jest stosunkowo proste, pewne słowa kluczowe w dokumentacji zapewnią właściwe kodowanie i późniejszy zwrot kosztów. Według Aktualnej Terminologii Proceduralnej AMA (CPT), istnieją trzy opcje kodowania próbek pęcherza moczowego: 88305, 88307 i 88309. Kody te powinny być stosowane w następujący sposób:

88305 – Biopsja pęcherza moczowego. Kod ten ma zastosowanie niezależnie od metody chirurgicznej. Można przedstawić wiele biopsji i każda z nich jest osobno rozliczana, pod warunkiem że są przedstawione w osobnych pojemnikach.

88307 – TUR/TURB pęcherza moczowego. 88307 jest przypisany, gdy próbka jest resekcją przezcewkową, co powinno być zaznaczone w zleceniu chirurgicznym i/lub pojemniku na próbkę, a także określone w końcowym raporcie patologicznym. Wielokrotne próbki są rozliczane pod warunkiem, że są dostarczone w oddzielnych pojemnikach.

88309 – Częściowa/całkowita resekcja pęcherza moczowego. Niezależnie od rozpoznania, kod ten ma zastosowanie do resekcji pęcherza moczowego innych niż przezcewkowe.

88309 – Częściowa/całkowita resekcja pęcherza moczowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.