Udar mózgu jest trzecią główną przyczyną śmierci i długotrwałej niepełnosprawności wśród Amerykanów. Perspektywa doznania udaru jest przerażająca. Rzadko występuje wcześniejsze ostrzeżenie, a poziom ciężkości i trwałych powikłań jest nieprzewidywalny w każdym przypadku. W dużej mierze, skutki pozostawione za sobą zależą od konkretnego rodzaju doznanego udaru. Najczęściej występującym typem udaru jest udar niedokrwienny, wynikający z zablokowania naczynia krwionośnego i często powodujący trwałe upośledzenie. Jednak to, co wielu nazywa „mini udarem”, ma wiele z tych samych cech co udar niedokrwienny, ale bez długotrwałych konsekwencji.

Co to jest mini udar?

Przemijający atak niedokrwienny (TIA) jest powszechnie określany jako mini udar. W tym przypadku naczynie krwionośne jest zablokowane przez skrzep krwi tylko na krótko. Podczas ataku pacjenci często doświadczają tych samych objawów, co w przypadku zwykłego udaru. Mogą one obejmować drętwienie, osłabienie, trudności w mówieniu i widzeniu. Podobnie jak w przypadku każdego innego udaru, pacjenci powinni zapamiętać akronim FAST:

  • F: opadanie twarzy
  • A: osłabienie ramion
  • S: trudności z mową
  • T: czas zadzwonić pod numer 9-1-1

Czym różni się mini udar?

Pomimo że objawy mogą być w dużej mierze takie same, istnieją pewne kluczowe różnice między mini udarem a zwykłym udarem. Ponieważ zator podczas mini udaru jest tymczasowy, objawy są krótkotrwałe, zwykle trwają tylko kilka minut. W niektórych przypadkach mogą utrzymywać się do 24 godzin.

W przeciwieństwie do zwykłego udaru, TIA nie powodują uszkodzenia mózgu ani trwałej niepełnosprawności. Nie można jednak przewidzieć, jaka forma udaru może wystąpić w momencie pojawienia się objawów. Z tego powodu konieczne jest, aby pacjenci nie próbowali przeczekać objawów, ale jak najszybciej zgłosili się do lekarza pogotowia. Co więcej, osoby, które doświadczyły TIA są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia kolejnego udaru, co zdarza się u 1 na 3 pacjentów z mini udarem. Ryzyko to jest szczególnie wysokie w ciągu pierwszych 48 godzin, co sprawia, że opieka medyczna i monitorowanie mają kluczowe znaczenie.

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba doświadczycie któregokolwiek z charakterystycznych objawów związanych z udarem lub mini udarem, zadzwoń pod numer 9-1-1 lub udaj się do najbliższej izby przyjęć. Niezależnie od rodzaju udaru, wczesna interwencja jest kluczem do ochrony długoterminowego zdrowia, a w niektórych przypadkach może uratować życie.

Mini Stroke Different

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.