A kereszt és a feszület egyaránt fontos szimbólum a katolikus hitben. A nem katolikusok számára e kettő hasonlónak tűnhet, de bizonyos jelentőségteljes különbségek vannak közöttük, és ezek a különbségek sokat jelenthetnek a katolikus hívők számára.

Emiatt egyes katolikusok nehezen tudják eldönteni, hogy felkaroljanak-e egy feszületet, vagy maradjanak a sima keresztnél, amelyet a mindennapi lelki áhítatukban használnak.

Mi a különbség a feszület és a sima kereszt között?

A kereszt talán a leghíresebb és legelterjedtebb szimbólum a kereszténységben. Keresztény összejöveteleken és üzenetekben használják. A római időkben a kereszt a kínzás és a nyilvános megalázás eszköze volt. A mai halálbüntetésnek felel meg abban, hogy a megrögzött bűnözőket keresztre feszítéssel végezték ki.

Napjainkban a keresztet a végső áldozat szimbólumaként fogadták el. Jézus halálát, és ami még fontosabb, feltámadását idézi.

A katolikus hitben a feszület egy nagyon elterjedt szimbólum, amely egy kereszt, amelyre Jézus Krisztus alakja van erősítve. A tetejére gyakran az “INRI” szó van írva. Ezek a betűk egy olyan kifejezés rövidített változata, amely lefordítva azt jelenti, hogy “Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Ezeket a szavakat Poncius Pilátus, Júdea római helytartója rendelte el, hogy írják rá a keresztre, amelyen Jézust keresztre feszítették.

A kereszt a latin cruci fixus szóból származik, ami azt jelenti: “keresztre erősítve”. Tehát egy keresztre rögzített Jézus képére utal, amely különbözik a sima kereszttől. Jézusnak a kereszten lévő képét corpusnak nevezik, ami a latin testet jelentő szó.

A feszület mint szentség

A katolikus katekizmus szerint a feszület szentség vagy szent szimbólum, amelyet az egyház azért állított fel, hogy a katolikusokat felkészítse Isten kegyelmének befogadására. A szentség a húsvéti misztériumban találja meg erejét, amely a katolikus hit középpontjában áll.

A húsvéti misztérium szorosan kapcsolódik az üdvösség történetéhez, és Jézus Krisztus földi küldetésének középpontjában áll, amely az Ő szenvedése, halála és végül feltámadása. Sok katolikus hívő imádkozás közben áhítattal tekint a feszületre, hogy emlékezzen Jézus nagy áldozatára, és felidézze a szeretet, a bizalom, a hit és az áhítat érzéseit.

A katolikusok számára a feszület megragadja azt a nagy áldozatot, amelyet Jézus hozott az emberiségért. Ez az üdvösség és Krisztus végső tettének szimbóluma, amellyel a világ bűneiért engesztelt. A feszület Jézus küldetését is jelképezi, hogy kibékítse az Istennel való kapcsolatunkat. Ez egy nagyon mélyreható jelkép, amely megmutatja Isten végső hatalmát a bűn és a halál legyőzésére.

A feszület emlékeztet bennünket az Úr üdvösségre és kegyelemre vonatkozó ígéretére, amelyet akkor kaphatunk meg, ha hozzá fordulunk. Krisztus keresztre feszítése nélkül nem kapnánk meg az üdvösség ajándékát, és nem lenne meg a feltámadás csodája, ha Jézus nem halt volna meg a kereszten.

A feszület vs. a sima kereszt

A katolikus szerző, Patrick Madrid szerint a katolikusok azért használják a feszületet a sima kereszt helyett, mert a keresztnek csak azért van jelentősége, mert Jézus Krisztus meghalt rajta, hogy megmentsen minket. A feszület fontos szimbólum, amelyet számos katolikus hagyományban használnak. Kiemelten használják a szentmisén, amely a katolikus hit mélységes ünnepe.

A feszületet a misekörmenetekben is láthatjuk. Gyakran egy botra erősítik és az oltár közepére helyezik. A feszületeket a nagyhéten is bemutatják. A templomon és a nyilvános helyeken kívül a feszületet a mindennapi életünkben is láthatjuk és használhatjuk. Otthonunkban elhelyezzük, és nyakláncként viseljük hitünk és áhítatunk jelképeként.

Sima kereszt helyett a feszületet fogadjuk el? Mit tehet egy katolikus? | Katolikus Hitbolt

Ferenc pápa emlékeztet minket, hogy ne csak azért viseljünk vagy használjunk feszületet, hogy vallási hovatartozásunkat mutassuk. Ez sokkal több ennél. Túl kell tekintenünk a szimbólumon, és emlékeznünk kell a mögötte rejlő jelentésre, amely Jézus végső áldozata a kereszten a mi üdvösségünkért.

A nap végén nem igazán arról van szó, hogy eldöntsük, melyik a jobb. Nem arról van szó, hogy a feszület vagy a kereszt értelmesebb vagy erőteljesebb. Ezek a dolgok csak a hitünk ábrázolásai és emlékeztetők arra, ami a hitünk lényege.”

Nem egyszerűen a feszületet vagy a keresztet fogadjuk el, hanem Istent fogadjuk el életünk királyaként. Amikor elfogadjuk Isten szuverenitását, megbánjuk és elismerjük bűnösségünket, de ami még fontosabb, elfogadjuk azt a tényt, hogy Jézus azért halt meg, hogy mi érte élhessünk. Ezeket a dolgokat kell szem előtt tartani, amikor katolikus szimbólumokat viselünk és használunk.

Hogyan használod a feszületet vagy a keresztet a lelki életedben? Milyen jelentése van az életedben?

Tomaso fali feszület, gyanta, 7 1/2 “H

gyanta fali feszület – 20 3/4″

Cseresznye festésű kelta fali feszület – 5.75 “H

Itáliai álló fa feszület – 7 inch

Álló feszület talapzattal, kézzel festett, márvány kompozit – 14.5 “H

Álló feszület sárgarézből – 13 hüvelyk

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.