Lyhyt vastaus esitettyyn kysymykseen on….paljon. Tai ainakin paljon enemmän kuin monet ryhmät ja ihmiset haluavat sinun uskovan. Nykyään maailma ui öljyssä, ja hinnat ovat puolittuneet viimeisen vuoden aikana. ”Öljyn tuotantohuipun teoria perustuu legendaarisen geologin M. King Hubbertin työhön, joka vuonna 1956 käytti nyt kuuluisaa/kuuluisaa ”Hubbertin käyrää” ennustaakseen, että Yhdysvaltain öljyntuotanto saavuttaisi huippunsa vuonna 1970. Monien vuosien ajan hän näytti olevan oikeassa, mutta ”liuskekivivallankumous” on osoittamassa hänet ennenaikaiseksi.

Väärät pessimistiset ennusteet tulevasta öljyntuotannosta juontavat juurensa nykyaikaisen öljyn aikakauden alkuun 1850-luvun puolivälistä, ja ne voivat nopeasti vangita parhaat asiantuntijat, joilla on eniten resursseja käytettävissä. Esimerkkinä mainittakoon, että Yhdysvaltojen sotilaallisten voimavarojen muutosta vuosina 1999-2011 johtaneen Yhdysvaltain yhteisjoukkojen komentokeskuksen (U.S. Joint Forces Command) Joint Operating Environment 2010 -raportissa (”JOE-raportti”) ennustettiin 10 miljoonan b/d maailmanlaajuista toimitusvajetta vuodeksi 2015. Nyt, vain viisi vuotta myöhemmin, meillä on 2-3 miljoonaa b/d ylijäämä.

Tärkein syy siihen, että öljyn tulevasta saatavuudesta ollaan ”niin väärässä”, on liiallinen tukeutuminen analyysitekniikoihin, jotka eivät arvosta öljyä taloudellisena hyödykkeenä, jonka voimanlähteenä on teknologian jatkuva kehitys. Monet ennusteet epäonnistuvat, koska niissä keskitytään liian yksinkertaistetusti varantovuosiin tai todistettuihin hyödynnettävissä oleviin varantoihin jaettuna vuotuisella kulutusmäärällä. Todetut varannot kasvavat kuitenkin ajan myötä, ja arviot hyödynnettävissä olevista resursseista muuttuvat, kun porauksen, tuotannon sekä teknologisen ja hallinnollisen kehityksen myötä saadaan uutta tietoa. Toinen käsitykseen vaikuttava tekijä on se, että öljy-yhtiöt käyttävät lyhyen ja keskipitkän aikavälin suunnitteluaikatauluja. Malminetsintä on kallista, joten ei ole taloudellista kannustinta etsiä resursseja, joita ei tarvita vielä vuosikymmeniin. Maailmanlaajuisesti raakaöljyn varantojen ja tuotannon suhde on vaihdellut 40-55 vuoden välillä. 1P-estimaatti on arvio todistetuista varannoista eli siitä, mitä porausreiästä saadaan 90 prosentin todennäköisyydellä irti. Todennäköisille varannoille annetaan 50 prosentin varmuus (2P) ja mahdollisille varannoille 10 prosentin varmuus (3P).

Maailman öljyvarannot eivät ole vain onnistuneet katoamaan, vaan tuotanto on laajentunut huomattavasti ja laajenee edelleen. Pelkästään vuodesta 1995 lähtien, jolloin Hubbert väitti maailmanlaajuisen öljyntuotannon saavuttavan huippunsa, tuotanto on kasvanut 33 prosenttia yli 93,2 miljoonaan b/d, ja sekä EIA että IEA ennustavat tuotannon kasvavan noin miljoonalla b/d vuodessa tulevina vuosina. Uuden öljyn tarjonta on itse asiassa kasvanut nopeammin kuin koskaan. Vuosina 2010-2014 maailmanlaajuinen tuotanto kasvoi Suuresta taantumasta huolimatta 1,215 miljoonaa b/d vuodessa, kun se vuosina 2000-2009 oli 889 000 b/d. Raakaöljyn lisäksi, jonka osuus kokonaistarjonnasta on noin 83 prosenttia, biopolttoaineiden, maakaasunesteiden, synteettisten polttoaineiden ja muiden energialähteiden varastot kasvavat nopeasti ja laajentavat jatkossakin nestemäisten polttoaineiden saatavuutta. Lisäksi noin 66 prosenttia öljysäiliössä olevasta öljystä jätetään usein hyödyntämättä, koska sen louhinta on liian kallista tai vaikeaa. Hiilidioksidilla tehostettu öljyn talteenotto on ollut kaupallista 1970-luvulta lähtien, ja se tarjoaa 2-5 biljoonan tynnyrin jättimäisen maailmanlaajuisen voiton ja turvallisen tavan sitoa hiilidioksidia maan alle 1000 vuodeksi.

Lyhyesti sanottuna väite, jonka mukaan öljy (ja kaasu) eivät sovi yhteen tavoitteemme kanssa toteuttaa kestävämpi energiajärjestelmä, on muuttumassa yhä valheellisemmaksi. Esimerkiksi Yhdysvaltain kansallinen energiateknologian laboratorio raportoi, että ”seuraavan sukupolven” teknologiat tekevät CO2-lisäaineistetun öljyn talteenotosta saatavasta öljystä 100 % + ”hiilivapaata”, nykyisestä 75 %:sta. Todellisuudessa KAIKKI energiajärjestelmät kehittyvät, joten KAIKILLE teknologioille on annettava mahdollisuus kilpailla tavoitteen saavuttamiseksi: 1) kasvattaa talouttamme, 2) lisätä energiavarmuuttamme ja 3) vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Jos näin ei tapahdu, lisäämme huomattavasti riskiä siitä, että taloudellisin ja puhtain energialähde jää käyttämättä.

Maailman öljyntuotanto ja todetut varannot jatkavat kasvuaan

Lähteet: Lähteet: BP; EIA

Liuskevallankumous osoittaa, että Pohjois-Amerikan kehittyvässä epätavanomaisessa luonnonvarakannassa on suurin potentiaali. Teknologian kehittyessä ja hintojen noustessa saataville tulee vieläkin enemmän: ”epätavanomaiset” muuttuvat ”tavanomaisiksi”. Tämä selittää, miksi Goldman Sachsin vuonna 1999 antama lausunto, jonka mukaan öljy-yhtiöt muodostavat ”kuolevan teollisuuden” ja jonka mukaan 90 prosenttia maailman tavanomaisesta öljystä oli jo löydetty, meni niin pieleen. Päinvastoin kävi päinvastoin. Ajatellaanpa vaikka öljyn ja kaasun maailmanlaajuisia fuusioita ja yritysostoja vuonna 2014, joiden arvo oli 3,2 biljoonaa dollaria. Jopa nykyisellä alentuneella raakaöljyn hinnalla (63 dollaria tynnyriltä) pelkästään 1,7 biljoonan todistetun varannon arvo on 107 biljoonaa dollaria – verrattuna 72 biljoonan dollarin maailmanlaajuiseen reaaliseen BKT:hen. Ja mitä tulee väitteeseen, jonka mukaan öljyvarannoista ja -resursseista tulee jotenkin ”hukkuneita omaisuuseriä” hiilidioksidipäästöjen vastaisten lakien vuoksi, mikään ei ole kauempana totuudesta. Tämä salakavala yritys pelotella sijoittajia ei yksinkertaisesti tule onnistumaan. Öljyvarantojen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan vastata kasvavaan energiankysyntään kaikkialla maailmassa, varsinkin kun öljy on maailman tärkein polttoaine, globalisaation välttämätön perusta ja ilman merkittävää korvaajaa. Itse asiassa todelliset ”hukkavarat”, joista meidän on kannettava huolta, ovat ne kasvavat 6 miljardia ihmistä, jotka elävät TÄNÄÄN kehittymättömissä maissa ilman öljyä ja muita nykyaikaisia energiamuotoja.

Global Crude Oil: Cumulative Production, Proven Reserves, and Resources

Sources: Lähteet: IEA; JTC

”Google Trends” osoittaa, että ”peak oil” on laskussa. Öljyn hinnan lasku on auttanut, mutta edes viime vuosina, jolloin hinnat olivat korkeammat, öljyhuippu ei ollut huolenaihe. Todennäköisesti öljyhuipun häviäminen lopetti The Oil Drum -blogin, joka oli erittäin informatiivinen öljyhuippu-blogi, joka, vaikken usein ollutkaan samaa mieltä kommenttien kanssa, oli pakollinen lukemisto kaikille energia-analyytikoille (valitettavasti nimittely ja leimaaminen energia- ja ympäristökeskustelussamme pyyhkii edelleen pois olennaisen tärkeän ”kuunnella niitä, jotka ovat eri mieltä kanssasi”). Ja vuosikymmen sen jälkeen, kun eräs johtava öljyasiantuntija, edesmennyt Matthew Simmons, ennusti vuonna 2005, että Saudi-Arabian tuotanto saavuttaisi pian huippunsa: ”Saudi-Arabian maaliskuun raakaöljyntuotanto ennätyskorkealla tasolla.”

Interest in ”Peak Oil” (otsikot)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.