Hihnaveto tunnetaan myös nimellä jatkuva voimansiirto.

Tämänpäiväisessä artikkelissa tutkimme hihnavaihteen määritelmää, tyyppejä, materiaalia, sovelluksia, etuja, haittoja.

Sivun sisältö

Mikä on hihnaveto?

Hihna on mekaanisen järjestelmän joustava elementti. Sitä käytetään siirtämään voimaa järjestelmästä toiseen järjestelmään.

hihnaveto
kuvan kohteliaisuus: Mechatronics Guy

Hihnakäytön tyypit:

Hihnavetoja löytyy viisi erilaista ja ne ovat:

 • Avainen hihnaveto
 • Suljettu tai ristiintaitettu hihnaveto
 • Nopea ja löysä kartiohihnapyörä
 • Halkaistua kartiohihnapyörää
 • Jääkiekkohihnapyörän voimansiirto

Avainen hihnaveto:

Tässä akselit pyörivät samaan suuntaan eli pyörimissuunta on sama vetävällä ja vetävällä hihnapyörällä. Silloin hihnojen välinen hankaus voi kulua.

Tässä akselit pyörivät vastakkaiseen suuntaan. Risteyspuolella se hankaa ja siksi se kuluu ja repeää pois.

Ja jos et halua kulua ja repeytyä niin aseta hihnapyörien väliin enemmän etäisyyttä ja aja matalalla nopeudella.

Nopea ja löysä kartiohihnapyörä:

Nimestä päätellen nopea ja löysä hihnapyörä se tarkoittaa, että siinä on kaksi hihnapyörää.

Miten nämä kaksi hihnapyörää on sijoitettu siihen?

Nopea hihnapyörä on asennettu akselille, jossa on avainnivel ja löysä hihnapyörä pyörii vapaasti akselilla eikä se kykene siirtämään voimaa.

Toinen termi tuossa on, että kun useat koneet työskentelevät yhdestä voimanlähteestä, niin silloin tässä tilassa jokaisessa koneessa on tämä nopea ja löysä kartiohihnapyörä.

Porrastettu kartiohihnapyörä:

Tämä tunnetaan myös nimellä nopeuskartio.

Tässä porrastetussa kartiohihnapyörässä on kiinnitetty useampia eri halkaisijaltaan erimittaisia hihnapyöriä vierekkäin.

Porrastettuja kartiohihnapyöriä käytetään siellä, missä joudutaan vaihtamaan vaihteita tai käyttävän akselin nopeus muuttuu usein, kuten esimerkiksi koneessa (sorvi, jyrsintä ja muut).

Vetävän ja vetävän hihnapyörän halkaisija on sellainen, että kun halutaan vaihtaa toiselle hihnapyörälle, sama hihna toimii.

Kiekkohihnapyörä:

Kiekkohihnapyöriä käytetään järjestelmän ohjausosassa.

Kiekkohihnapyörä on ikään kuin tyhjäkäyntihihnapyörä ja jota käytetään avoimessa hihnakäytössä kosketuskulman kasvattamiseen.

Siten kosketuskulman kasvattaminen ohjaa lisääntyneeseen voimansiirtokapasiteettiin.

Tämä yksi hihnapyörä asennetaan lähemmäs pienempää hihnapyörää ja voidaan sanoa, että myös tämä on sijoitettu hihnan löysälle puolelle.

Ymmärretäänpä tarkemmin jockey-hihnapyörä:

Se (jockey- tai tyhjäkäyntihihnapyörä) auttaa kasvattamaan hihnan kosketuskulmaa, jolloin hihnan kireys nousee ja myös taajuusmuuttaja tarjoaa korkean nopeussuhteen.

Hihnatyypit:

Hihna on luokiteltu neljään tyyppiin, jotka ovat:

● Litteä hihna
● kiilahihna ja
● kiertohihna
● hammashihna
● hammashihna

Tutkitaan näitä neljää hihnaa yksityiskohtaisesti.

Levyhihna:

Tämä on eräänlainen suorakaiteen muotoinen poikkileikkaus.

Sitä käytetään silloin, kun tarvitaan pientä tehoa ja nopeus on suurempi. Yleensä akseliväli on 5-10 metriä.

Litteä hihna siirtää voimaa käyttämällä hihnan ja hihnapyörän välille syntyvää kitkaa.

Litteässä hihnassa hihnapyörän pyöriminen on samansuuntaista.

Litteän hihnan hyötysuhde on noin 98 prosenttia

Tämässä hihnassa syntyy hyvin vähän melua.

V-hihna:

V-hihnat ovat poikkileikkaukseltaan puolisuunnikkaita.

V-hihnoja käytetään silloin, kun akseliväli on alle 2 metriä, ja niitä käytetään myös kohtalaisilla kierrosluvuilla ja suurella teholla.

Hihnassa monivaiheiset käyttökoneet ovat mahdollisia.

Pyöreä hihna:

Se on poikkileikkaukseltaan pyöreä.

Pyöreitä hihnoja käytetään silloin, kun akseliväli on yli 5 metriä.

Hihnaa käytetään suuritehoiseen voimansiirtoon.

Pyöreitä hihnoja käytetään myös silloin, kun tarvitaan pienempää alkujännitystä sekä tärinän ja melun poissaoloa.

Säätöhihna:

Tämä on vaihtoehtoinen hihnatyyppi.

Säätöhihnoja käytetään pääasiassa (polttomoottorityyppisten) järjestelmien sisäpuolella tehonsiirtoon.

Säätöhihnat ovat positiivinen voimansiirtovoimanlähteenä.

Se on täsmällinen ja luotettava hihnatyyppi.

Hihnassa käytetyt materiaalit:

Hihnamateriaalin valinnassa materiaalin tulisi noudattaa joitakin ominaisuuksia, jotka ovat:

● Sen tulisi olla joustava
● Sen tulisi olla luotettava ja kestävä.
● Materiaali kestää suurta vetojännitystä.
● Suurempaa lämpötilaa voidaan kestää.
● Pieni paino pituusyksikköä kohden.
● Korkea kitkakerroin hihnan ja hihnapyörän välillä.
● Sen on kestettävä erinomaisesti kulumista ja väsymistä.

Hihnassa käytetään 5 erilaista materiaalia:

 • Nahkahihna
 • Kumihihna
 • Puuvilla- tai kangashihna
 • Muovihihna
 • Balattivihna

Tutkielkaamme tarkemmin näistä viidestä erilaisesta hihnamateriaalista.

● Nahkavyö:

Tämä on tärkein vyötyyppi.

Tämä vyö on löydetty ensimmäisen kerran Egyptistä.

Nahkavyö, jonka olet ehkä nähnyt jokapäiväisessä elämässäsi. Niinkö? Kyllä, se on.
Tämä vyö on kalliimpi kuin muut kankaasta tai kierrätysmateriaaleista tehdyt vyöt.

Ja tiedät, että jotta nahkavyöstä tulisi vahva, yksi nahkakerros liitetään yhteen toisen kerroksen kanssa, jotta siitä tulisi vahvempi ja vyön paksuus kasvaisi.

● Kumivyö:

 1. Tämä vyö on valmistettu kankaasta.
 2. Tätä käytetään mm. sahoilla ja paperitehtailla.

● Puuvilla- tai kangashihna:

 1. Tätä tyyppiä käytetään useimmiten maatalouskoneissa ja hihnakuljettimissa.
 2. Tämä on halvempi ja sopii parhaiten lämpimään ilmastoon ja kosteaan ilmanalaan.

● Muovihihna:

 1. Tätyyppiset hihnamateriaalit koostuvat muovilevyistä ja kumikerroksista.
 2. Muovihihihnan tärkeimpiä etuja on se, että sen voi suunnitella melkein minkä tahansa kokoiseksi tahansa.

● Balatahihna:

 1. Balatahihnat muistuttavat samankaltaisia kuin kumihihnatyypin hihnat, mutta tämä hihnatyyppi on kumihihnaa vahvempi.
 2. Tässä käytetään balata-kumia sen kiinnittämiseen.
 3. Tämä on vedenpitävä tyyppihihna ja se kestää hyvin happamia, emäksisiä aineita, joten tätä käytetään elintarvikepakkauskuljettimiin.
 4. Tätä ei käytetä korkeissa lämpötiloissa, koska balata muuttuu tahmeaksi kumiksi korkeammassa lämpötilassa.

Hihnakäytön valinta:

Hihnakäytön valinta riippuu useista tekijöistä. Joitakin niistä olen luetellut tässä:

 • Se edellyttää positiivista voimansiirtoa.
 • Akselin ja hihnapyörän välinen keskiöetäisyys.
 • Kuljettajan ja vedettävän hihnapyörän nopeus.
 • Systeemin välillä siirrettävä voima.
 • Akselien ym. asettelu.

Hihnakäytön edut:

Hihnavetolla on seuraavat edut:

 • Se voidaan helposti asentaa ja helposti poistaa.
 • Hihnavetolaitteen hinta on alhainen.
 • Yksinkertainen rakenteeltaan.
 • Huoltokustannukset ovat alhaiset.
 • Ei tarvita ylimääräistä voiteluainetta.
 • Se voi siirtää voimaa myös pystysuorassa, vaakasuorassa ja kaltevassa.
 • Virrankulutus on alhainen.

Hihnakäytön haitat:

Hihnakäyttöön liittyy myös joitain haittoja, ja ne ovat:

 • Voimahäviö liukumisen ja ryömimisen vuoksi.
 • Ei voida käyttää hyvin lyhyellä matkalla.
 • Ja nopeus on jossain määrin rajoitettu.
 • Se on hiljaisempi.
 • Pidemmän käyttöiän saavuttaminen ei ole mahdollista.
 • Rikkoutumismahdollisuudet ovat suuremmat.
 • Käyttölämpötila on rajoitettu -35-85 celsiusasteeseen. Jos se ylittää lämpötilan, se aiheuttaa kulumista.
 • Kulmanopeussuhde ei välttämättä ole vakio tai yhtä suuri kuin hihnapyörän halkaisijan suhde liukumisen vuoksi.

Hihnakäytön sovellukset:

Hihnakäyttöjä käytetään eri paikoissa, kuten:

 • Hihnakäyttöä käytetään voiman siirtämiseen.
 • Hihnakäyttöä käytetään myllyteollisuudessa.
 • Hihnakäyttöä käytetään kuljettimissa.

Hihnakäyttö vs. ketjukäyttö:

Hihnaveto Ketjuveto
Hihnavetoa käytetään tehon siirtoon. Ketjuvetoa käytetään myös tehon siirtoon.
Hihnaveto käyttää voimanlähteenä vain hihnaa. Ketjuveto käyttää voimanlähteenä ketjusilmukkaa.
Hihnaveto on valmistettu synteettisestä materiaalista. Tämä ei ole vahvempi verrattuna hihnakäyttöön. Ketjukäyttö koostuu metallista, joka on vahvempi ja kestävämpi.
Hihnakäyttöä käytetään myllyissä. Ketjukäyttöä käytetään polkupyörissä, moottoripyörissä ja monissa muissa moottoreissa.
Hihnakäytössä on vähän vaikeuksia, kun se vaurioituu. Se on helpompi vaihtaa tai korjata, kun se vaurioituu
Hinnaltaan matala tai keskihintainen Hinta on korkea
Hihnaveto ei ole voitelujärjestelmä Ketjuvetoinen ketjuvetoinen ketjuveto on voitelujärjestelmä.
Hihnaveto on hiljaisempi kuin ketjuveto. Ketjuveto ei ole quitteröity kuin hihnaveto.

Joitakin hihnavetoisia kaavoja:

Hihnakäytön kaavat luokitellaan kahteen hihnan osaan.

 1. avoin hihnaveto
 2. ristihihnaveto
avoin hihnaveto kaava

.

ristihihnakäytön kaava
hihnakäytön kaava

Hihnan liukuminen ja viruminen:

Liukuminen:

Hihnan ja akselin välinen luja kitkapituus on välttämätön.

Mutta joskus se käy riittämättömäksi.

Tällöin hihna saattaa liikkua jonkin verran eteenpäin kantamatta vetävää hihnapyörää mukanaan. Tätä kutsutaan hihnan luistamiseksi.

Lipsahdus ilmaistaan prosentteina.

Lipsahdus:

Kun hihna kulkee löysältä puolelta kireälle puolelle, tietty osa hihnasta ulottuu ja kun hihna kulkee kireältä näkymästä löysälle puolelle, se koskettaa.

Tämän pituusmuutoksen vuoksi hihnan ja hihnapyörän pintojen välillä on suhteellista liikettä. Tätä suhteellista liikettä kutsutaan virumiseksi.

Luiston ja virumisen ero:

Viruma johtuu hihnan kimmoisasta ominaisuudesta, kun taas perinteinen luisto johtuu riittämättömästä kitkapidosta hihnan ja hihnapyörän välillä.

Mutta ryömimisen, samoin kuin liukumisen, vaikutus on vähentää nopeussuhdetta ja siten tehonsiirtoa.

Niin, lukijat, tässä on kaikki hihnaveto Toivon, että sait hihnavetoisen yleiskäsitteen, älä epäröi kertoa epäilyksesi kommenttiosassa ja myös jakaa palautetta tästä artikkelista.

Rullaa alla löytääksesi latauslinkin PDF-versiosta Belt-Drive.

Jos saat jonkin verran tietoa lukemalla tämän artikkelin, miksi et jaa tätä arvokasta tietoa ystäviesi kanssa, jaa suosikkisi sosiaalisissa kahvoissasi ja levitä tietoa.

Joitakin usein kysyttyjä kysymyksiä:

Minkä tyyppisiä hihna-asemat ovat?

Hihnavetoja löytyy viisi erilaista ja ne ovat:
1. Avoin hihnaveto
2. Suljettu eli ristikkäinen hihnaveto
3. Nopea ja löysä kartiohihnapyörä
4. Porrastettu kartiohihnapyörä
5. Kiekkohihnapyöräveto

Mitkä ovat hihnakäytön edut?

Hihnakäytöllä on seuraavat edut:
1. Se voidaan helposti asentaa ja helposti irrottaa.
2. Hihnakäytön hinta on alhainen.
3. Yksinkertainen rakenteeltaan.
4. Huoltokustannukset ovat alhaiset.
5. Hihnakäytön hinta on alhainen. Lisävoiteluainetta ei tarvita.
6. Se voi siirtää voimaa myös pystysuoraan, vaakasuoraan ja kaltevaan.
7. Virrankulutus on alhainen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.