Useiden estrogeenikorvaushoitoon liittyvien haittavaikutusten ja riskien tiedetään johtuvan hormonin vaikutuksesta maksaan. Suun kautta annosteltaessa tehostunut vaikutus maksassa verrattuna maksan ulkopuolisiin vaikutuskohtiin liittyy oletettavasti niin sanottuun first-pass-vaikutukseen. Tätä vaikutusta on pyritty välttämään antamalla estrogeenia ei-oraalisesti, mutta lisääntyneitä maksavaikutuksia (verrattavissa muiden valmisteiden vaikutuksiin) on kuitenkin havaittu sekä etinyyliestradiolia että konjugoituja hevosestrogeeneja emättimen kautta annettaessa. Teimme tutkimussarjan, jonka tarkoituksena oli arvioida transdermaalisen laastarin kautta annetun estradiolin vaikutuksia. Transkutaanista estradiolia (25, 50, 100 tai 200 mikrogrammaa/vrk) 50 potilaalla tehdyssä tutkimuksessa verrattuna lumelääkkeeseen osoitettiin annosriippuvainen suotuisa vaikutus objektiivisesti mitattuihin kuumiin aaltoihin. Toisessa tutkimuksessa verrattiin näiden annosten vaikutuksia suun kautta annettavan 0,625 ja 1,25 mg:n konjugoidun hevosestrogeenin vaikutuksiin. Vaikutukset muihin kuin maksan merkkiaineisiin olivat samanlaiset 50 mikrogramman laastarin ja 0,625 mg:n tabletin sekä 100 mikrogramman laastarin ja 1,25 mg:n tabletin osalta. Mikään transdermaalisen estradiolin annoksista ei vaikuttanut mitattavasti maksan estrogeenivaikutuksen merkkiaineisiin, kun taas molemmat konjugoidun hevosenestrogeenin annokset vaikuttivat sekä maksan proteiini- että lipidisynteesiin. Tietomme osoittavat selvästi, että estradiolin transdermaalinen anto kiertää hormonin lisääntyneet maksavaikutukset. Näille tuloksille esitetään mahdollisia selityksiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.