Kouluympäristössä tapahtuvasta oppimisesta kiinnostuneille kasvatuspsykologian ymmärtäminen, mukaan lukien teoriat siitä, miten oppilaat oppivat ja mikä motivoi oppilaita oppimaan, on välttämätöntä. Tämä kurssi tarjoaa laajan johdannon psykologisiin teorioihin ja tutkimuksiin, joilla on pyritty ymmärtämään paremmin oppilaiden oppimista ja motivaatiota. Kurssin alussa tutustutaan oppimisteorioihin, kuten behavioristisiin, kognitivistisiin ja tilannesidonnaisiin näkökulmiin. Tämän jälkeen syvennytään motivaatiokonstruktioihin, kuten itsetehokkuuteen, tavoiteorientaatioon ja itsemääräämisteoriaan. Kurssin päätteeksi tarkastellaan muita kasvatuspsykologian valikoituja aiheita, joita voivat olla yksilölliset erot, lahjakkuus- ja lahjakkuusopetus, ADHD, oppimistyylit ja kansainväliset/kulttuuriset erot oppimisessa ja opetuksessa. Kurssilla luetaan oppimisen ja motivaation teorioihin liittyvää teoreettista ja empiiristä kirjallisuutta. Teorian soveltaminen, tapaustutkimukset mukaan luettuina, on luokkatunneilla keskeisellä sijalla, jotta teoriasta ja tutkimuksesta käytävää keskustelua voidaan pohjustaa. Luokkatehtävissä käytetään paljon luokkahuoneen esineitä keinona tutkia ja dokumentoida kurssin lukemissa ja keskusteluissa esiin tulleita teoreettisia konstruktioita.Opiskelijoiden odotetaan osallistuvan yhteen 75 minuutin pituiseen luokkakokoukseen (torstai, klo 10:30-11:45 ET –tai torstai, klo 16:30-17:45 ET) ja yhteen 45 minuutin pituiseen pienryhmätapaamiseen viikoittain (perjantai, kunkin pienryhmän määrittelemänä ajankohtana). Lisäksi järjestetään valinnaisia ryhmätyöaikoja, joihin opiskelijat voivat halutessaan osallistua tiistaina klo 10:30-11:45 ET ja tiistaina klo 16:30-17:45 ET) Kurssi soveltuu kaikille HGSE:n maisteri- ja tohtoriopiskelijoille, myös niille, jotka eivät ole jo käyneet kasvatuspsykologian johdantokurssia, sekä niille, jotka ovat aiemmin käyneet HGSE:n How People Learn -moduulin. Kurssin sivusto: https://locator.tlt.harvard.edu/course/gse-180782/2020/fall/19290

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.