Znanych jest kilka działań niepożądanych i zagrożeń związanych z estrogenową terapią zastępczą, które wynikają z wpływu hormonu na wątrobę. W przypadku podawania doustnego, wzmocnione działanie w wątrobie, w porównaniu z miejscami pozawątrobowymi, jest przypuszczalnie związane z tzw. efektem pierwszego przejścia. Starano się uniknąć tego działania poprzez podawanie estrogenów nie doustnie, niemniej jednak zaobserwowano zwiększone działanie wątrobowe (porównywalne z działaniem innych preparatów) zarówno w przypadku etynyloestradiolu, jak i skoniugowanych estrogenów końskich podawanych dopochwowo. Przeprowadziliśmy serię badań mających na celu ocenę działania estradiolu podawanego w postaci plastrów transdermalnych. W badaniu z udziałem 50 pacjentek, w którym stosowano estradiol przezskórnie (25, 50, 100 lub 200 mikrogramów/dobę) w porównaniu z placebo, wykazano zależny od dawki korzystny wpływ na obiektywnie mierzone uderzenia gorąca. Drugie badanie miało na celu porównanie działania tych dawek z działaniem 0,625 i 1,25 mg skoniugowanych estrogenów końskich podawanych doustnie. Wpływ na markery pozawątrobowe był podobny dla plastrów 50 mikrogramów i tabletek 0,625 mg, jak również dla plastrów 100 mikrogramów i tabletek 1,25 mg. Żadna z dawek transdermalnego estradiolu nie wywierała mierzalnego wpływu na wątrobowe markery działania estrogenów, podczas gdy obie dawki skoniugowanych estrogenów końskich wykazywały działanie zarówno na wątrobową syntezę białek, jak i lipidów. Nasze dane wyraźnie wskazują, że transdermalne podawanie estradiolu omija nasilone wątrobowe działanie tego hormonu. Przedstawiono możliwe wytłumaczenia tych wyników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.