The Wall Street Journal
WSJ Logo.png
Grundlæggende fakta
Sted: New York, New York, N.Y.
Type: Nyhedsmedier
Topembedsmand: Gerard Baker, chefredaktør
Stifter(e): Charles Dow, Edward Jones og Charles Bergstresser
Grundlæggelsesår:
Grundlagt: 1889
Webside: Officiel hjemmeside

The Wall Street Journal (WSJ) er en avis og et nyhedsbureau med hovedsæde i New York, N..Y. Det blev grundlagt i af Charles Dow, Edward Jones og Charles Bergstresser i 1889. WSJ er en afdeling af Dow Jones, som i dag ejes af Rupert Murdochs News Corp. Avisens primære fokus er forretning og økonomi, men dækker også andre nyhedsområder.

The WSJ har flere medieplatforme, herunder en daglig trykt avis (undtagen søndag), webadgang, tablet- og smartphone-app-udgaver. Ifølge Pew Research Center har avisen et mandag til fredag et oplag på 2,2 mio. Avisen har også internationale udgaver i Asien, Europa, Indien, Latinamerika og Brasilien.

Baggrund

The Wall Street Journal (WSJ) blev grundlagt i 1889 og trykte sin første udgave den 8. juli 1889. Den blev grundlagt af Charles Dow, Edward Jones og Charles Bergstresser i New York som en måde at levere nyheder til Wall Street-børsen på. Journalisterne Dow og Jones sluttede sig til finansmanden Bergstresser i 1889. De tre mænd så, at der var et tomrum i rapporteringen af finansielle nyheder, og de startede deres nyhedsvirksomhed i kælderen i en slikbutik i det nedre Manhattan. Nedenfor er en kort tidslinje over WSJ’s historie.

Tidslinje over WSJ

 • 1882: WSJ begynder som korte nyhedsbreve, der blev håndleveret til børsgulvet i løbet af dagen.
 • 1889: Den første officielle udgave af WSJ blev trykt som en eftermiddagsavis og solgt for to cent.
 • 1902: Clarence Barron købte WSJ.
 • 1926: Dow Jones byggede en motoriseret ticker, hvilket gjorde det muligt for WSJ at få nyhederne lettere og hurtigere.
 • 1934: Bernard Kilgore skabte en klumme med titlen What’s News, som var blandt de første klumper, der opsummerede nyhedsbreve.
 • 1962: Oplaget steg, da Dow Jones begyndte at bruge mikrobølgeteknologi til at reproducere avissider via faksimile over store afstande.
 • 1966: WSJ havde under Kilgore som chefredaktør øget sit oplag fra 33.000 i 1941 til 1,1 millioner i 1966.
 • 1967: Dow Jones og WSJ ekspanderede internationalt.
 • 1995: WSJ.com blev lanceret.
 • 2007: Rupert Murdochs News Corp købte Dow Jones og alle Dow Jones’ selskaber, herunder WSJ.
 • 2008: WSJ lancerede WSJ Magazine, et livsstilsmagasin, som søgte at introducere en ny dimension til avisens forretningsmæssige og økonomiske indhold.
 • 2011: WSJ Live blev lanceret, et initiativ til videonyhedsrapportering.

Charles Dow, medstifter af The Wall Street Journal.

Murdochs køb af Dow Jones medførte en betydelig ændring af indholdet i WSJ. Bladets dækning af internationale anliggender steg med syv procent, mens erhvervsdækningen faldt med 16 procent; politik gik fra knap fem procent til at udgøre omkring 18 procent af avisens indhold. En anden ændring under Murdochs ledelse var afgangen fra WSJ’s karakteristiske forside, som siden starten havde bestået af tryksøjler, til fordel for indførelsen af store fotos. Disse ændringer er til dels blevet tilskrevet Murdochs ønske om at konkurrere med New York Times. I 2010 introducerede WSJ Greater New York, som fokuserede på regionale nyheder.

Murdochs køb af WSJ har givet anledning til kritik; Joe Nocera fra The New York Times skrev i 2011: “I 2011 var News Corp. involveret i en undersøgelse om telefonhacking fra det amerikanske justitsministerium. WSJ var den første til at rapportere om historien, som involverede moderselskabet. Undersøgelsen vedrørte News Corp-ansattes hacking af telefonsvarere tilhørende ofrene for 11. september. WSJ var ikke involveret i hændelsen, men David Folkenflik fra NPR hævdede i sin bog Murdoch’s World, at redaktørerne forsøgte at hindre WSJ’s dækning af hændelsen. WSJ udsendte en presseerklæring om, at de ikke blot dækkede historien, men at de gjorde det “omfattende og aggressivt”.

Statistik

Første nummer af The Wall Street Journal, 8. juli 1889.

Nedenfor er en kort oversigt over oplag og demografiske oplysninger for WSJ.

Statistik om WSJ

 • Oplag
  • Print: #2 med 1,35 millioner, fra hylden og 1.14 millioner, abonnement (pr. maj 2015)
  • Digital: 648.000 digitale abonnementer (pr. maj 2015); nr. 1 med 115.890 betalte tabletudgaver (pr. 30. september 2014); nr. 1 med 61.562 betalte mobiludgaver (pr. 30. september 2014)
 • Demografiske data
  • Alder: 18-29-årige: 24 %; 30-49: 40 %; 50-64: 19 %; 65+: 15 % (pr. september 2012)
  • Køn:
  • Mænd: 71 %; Kvinder: 29 % (fra september 2012)
  • Uddannelse: Collegeuddannet og videregående uddannelser: 56 %; nogen collegeuddannelse: 27 %; H.S. eller mindre: 16 % (pr. september 2012)
  • Indkomst: 75.000 $ og derover: 38 %; 30.000-74.999 $: 31 %; mindre end 30.999 $: 20 % (pr. september 2012)

John Doe-undersøgelser

Se også:

John Doe-undersøgelser

Se også: John Doe-undersøgelser relateret til Scott Walker

Baggrund

To John Doe-undersøgelser blev iværksat af Milwaukee County District Attorney John Chisholm (D) om aktiviteter foretaget af ansatte og samarbejdspartnere hos guvernør Scott Walker (R). Disse undersøgelser og begivenhederne omkring dem er blevet beskrevet som “de mest omtumlede politiske begivenheder i Wisconsin i generationer – måske i hele historien”.

Den første undersøgelse, John Doe I, blev iværksat, efter at Walkers medarbejder Darlene Wink bemærkede, at der manglede penge fra de penge, der blev indsamlet ved Operation Freedom, et velgørenhedsarrangement for veteraner, som Walker var vært for hvert år. Walkers kontor overdrog sagen til Milwaukee County DA’s kontor for at undersøge de manglende midler.

Der gik over et år, før DA’s kontor begyndte at undersøge sagen. På dette tidspunkt havde Walker annonceret sit kandidatur til guvernørposten i Wisconsin. Den 5. maj 2010 bad vicestatsadvokat Bruce Landgraf om bemyndigelse til at indlede en John Doe-undersøgelse af de forsvundne midler. Han bad om en John Doe-undersøgelse med det formål at finde ud af, hvor midlerne stammede fra (dvs. sponsorer og donorer af Operation Freedom Event). Hans anmodning blev imødekommet af dommer Neal Nettesheim, som var blevet udnævnt til John Doe I-dommer.

Under guvernørkampagnen i 2010 blev John Doe-undersøgelsen udvidet flere gange til også at omfatte en Walker-donor og medlemmer af Walkers personale i amtsledelsen. Disse personers hjem, kontorer og biler blev ransaget og gennemsøgt, og ejendele, såsom computere og mobiltelefoner, blev beslaglagt. Efterforskningen varede i tre år og resulterede i domfældelse af seks personer, hvoraf fire ikke havde noget med de manglende midler at gøre, som efterforskningen var baseret på. Meddelelsen om anklagerne mod de seks blev fremsat i januar 2012 midt i et forsøg på at genindføre guvernør Walker på grund af hans støtte til lov 10.

Den 5. juni 2012 blev genindførelsesvalget, der forsøgte at afsætte guvernør Walker (R) fra sit embede, afholdt. Walker vandt genvalget med en større margen, end han havde gjort, da han oprindeligt sikrede sig embedet i 2010. I august 2012 blev den første John Doe-undersøgelse rullet over i en anden undersøgelse, John Doe II. Denne undersøgelse var baseret på en teori om, at guvernør Walkers kampagne ulovligt havde koordineret sig med konservative sociale velfærdsgrupper, der havde engageret sig i fortalervirksomhed for spørgsmål under tilbagekaldelsesvalget.

Den anden John Doe-undersøgelse strakte sig over flere amter, men blev konsolideret til én undersøgelse, der blev overvåget af en udpeget dommer og én særlig anklager, Francis Schmitz. I løbet af de tidlige morgentimer den 3. oktober 2013 udstedte efterforskerne ransagningskendelser i flere hjem og indhentede dokumenter fra 29 konservative organisationer. Flere uger senere, den 25. oktober 2013, indgav tre mål for stævningerne en anmodning om at få stævningerne annulleret. Den dommer, der førte tilsyn med undersøgelsen, dommer Gregory Peterson, imødekom denne anmodning i januar 2014 og erklærede, at anklagemyndighedens teori om kriminel aktivitet faktisk ikke var kriminel i henhold til Wisconsinsons lovbestemmelser. Selv om Schmitz indgav en appel til en højere domstol, blev efterforskningen reelt standset.

Der blev anlagt en række retssager, en mod John Doe-anklagerne for krænkelse af ytringsfriheden og flere andre mod det organ, der fører tilsyn med lovgivningen om kampagnefinansiering, Wisconsinsins Government Accountability Board (GAB), for at forsøge at håndhæve forfatningsstridige bestemmelser om issue advocacy groups, de bestemmelser, som anklagemyndighedens teori var baseret på.

Lovligheden af efterforskningen kom til sidst for Wisconsinsons højesteret. Den 16. juli 2015 afgjorde højesteret i en 4-2 afgørelse, at John Doe II-undersøgelsen officielt skulle standses. Domstolen kombinerede tre sager til én og traf dermed samtidig afgørelse i alle tre sager. I sin afgørelse kritiserede Højesteret Schmitz’ håndtering af sagen og erklærede, at Chisholms og Schmitz’ handlinger var krænkelser af målgruppernes ret til politisk ytringsfrihed i henhold til First Amendment.

Højesteret fastslog i sin fortolkning af Wisconsinsins kampagnefinansieringslov, “at definitionen af ‘politiske formål’ er forfatningsstridigt overdrevent vidtgående og vag i henhold til det første tillæg til USA’s forfatning og artikel 1, afsnit 3 i Wisconsinsins forfatning, fordi dens sprogbrug ‘er så vidtrækkende, at dens sanktioner kan anvendes på forfatningsmæssigt beskyttet adfærd, som staten ikke har lov til at regulere.'”

Domstolen bemærkede, at eftersom fortalervirksomhed for et emne er “uden for rækkevidde af Ch. 11”, var Schmitz’ teori om ulovlig koordinering mellem Walkers kampagne og sociale velfærdsgrupper ugyldig. Retten erklærede endvidere, at “den særlige anklagers juridiske teori er uden støtte i hverken fornuft eller lov”, og erklærede dermed John Doe II-undersøgelsen for officielt afsluttet.

Med hensyn til de to andre sager, der blev behandlet i dommen, afviste retten Schmitz’ tilsynsforespørgsel og stadfæstede Petersons oprindelige anmodning om at annullere stævningerne. Den fastslog også, at John Doe II-dommerne, Peterson og Barbara Kluka før ham, ikke havde “overtrådt en klar juridisk forpligtelse” ved at tillade udnævnelsen af én dommer og én særlig anklager til at lede en John Doe-undersøgelse, der omfattede flere amter, selv om retten indrømmede, at “omstændighederne omkring oprettelsen af John Doe-undersøgelsen giver anledning til alvorlig bekymring.”

I sin afgørelse beordrede retten, at “alt indsamlet som potentielt bevismateriale – herunder tusindvis af sider af e-mails og andre dokumenter – skulle returneres, og alle kopier skulle destrueres”. Wisconsinsins statsadvokat Brad Schimel (R) sagde, at domstolens afgørelse “lukker et splittende kapitel i Wisconsinsins historie.”

WSJ’s involvering

Den 18. november 2013 offentliggjorde Wall Street Journal en lederartikel om John Doe-undersøgelserne med overskriften “Wisconsin Political Speech Raid”. Eric O’Keefe, et af målene for den anden John Doe-undersøgelse, stod frem og fortalte om, hvad han betragtede som efterforskernes målrettethed over for konservative organisationer. O’Keefes organisation, Wisconsin Club for Growth (WCFG), var også et af målene for undersøgelsen. Denne historie var den første gang, at nogen af målene talte offentligt om undersøgelserne. Wall Street Journal fortsatte med at dække undersøgelserne og offentliggjorde flere opfølgende artikler.

Reneste nyheder

Linket nedenfor er til de seneste historier i en Google-nyhedssøgning efter udtrykkene Wall Street Journal. Disse resultater er automatisk genereret fra Google. Ballotpedia hverken kuraterer eller godkender disse artikler.

Se også

 • News Corp
 • Dow Jones
 • The Wall Street Journal
 • Dow Jones
 • Dow Jones
 • News Corp

Fodnoter

v – e

Influencers

Main Influencer Project Badge.png
På stat
Alabama – Alaska – Arizona – Arkansas – Californien – Colorado – Connecticut – Delaware – Florida – Georgia – Hawaii – Idaho – Illinois – Indiana – Iowa – Kansas – Kentucky – Louisiana – Maine – Maryland – Massachusetts – Michigan – Michigan – Minnesota – Mississippi – Missouri – Montana – Nebraska – Nevada – New Hampshire – New Jersey – New Mexico – New York – North Carolina – North Dakota – Ohio – Oklahoma – Oregon – Oregon – Pennsylvania – Rhode Island – South Carolina – South Dakota – Tennessee – Texas – Utah – Vermont – Virginia – Washington – West Virginia – Wisconsin – Wyoming
Kontakt til Ballotpedia-teamet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.