Kodning af kirurgisk patologi for urinblæren er relativt ligetil, og visse nøgleord i dokumentationen sikrer korrekt kodning og efterfølgende godtgørelse. I henhold til AMA’s Current Procedural Terminology (CPT) er der tre muligheder for kodning af urinblæreprøver: 88305, 88307 og 88309. Disse koder skal anvendes som følger:

88305 – Biopsi af urinblæren. Denne kode anvendes uanset den kirurgiske fremgangsmåde. Der kan indsendes flere biopsier, og hver biopsi kan faktureres separat, forudsat at de indsendes i separate beholdere.

88307 – Urinblære TUR/TURB. 88307 tildeles, når prøven er en transurethral resektion, hvilket skal angives på den kirurgiske rekvisition og/eller prøvebeholderen og også specificeres på den endelige patologirapport. Flere prøver kan faktureres, forudsat at de indsendes i separate beholdere.

88309 – Partiel/total resektion af urinblæren. Uanset diagnose gælder denne kode for andre resektioner af urinblæren end transurethrale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.