Definition af grønt byggeri

Grønne bygninger, som defineret af International City/County Management Association (ICMA), er en integreret tilgang til at designe og bygge sunde, komfortable, omkostningseffektive og miljøvenlige leve- og arbejdsmiljøer. Grønne byggemetoder er primært fokuseret på at udvikle bæredygtige steder, øge vand- og energieffektiviteten, reducere affald og emissioner, anvende miljøvenlige byggematerialer og forbedre den indendørs miljøkvalitet mere effektivt end konventionelle designs.

DuPont's Experimental Station i Wilmington

DuPont’s Experimental Station i Wilmington blev tildelt LEED Existing Building Certification af U.S. Green Building Council, Kilde: DuPont

Energimæssigt ineffektive erhvervs- og boligbygninger har ført til stigende miljøproblemer, der har negative konsekvenser for samfundets bæredygtighed. Ifølge en rapport fra U.S. Energy Information Administration (EIA) er disse bygninger ansvarlige for en tredjedel af drivhusgasemissionerne i USA samt for ca. en tredjedel af energien og to tredjedele af elektricitetsforbruget. Gennem en integreret tilgang har lokale myndigheder mulighed for at ændre den måde, som bygninger fungerer på, samtidig med at de fremmer økonomisk udvikling, beskytter miljøet og fremmer grundlaget for et bæredygtigt samfund.

Back to Green Building Practices | Næste til Guiding Principles of Green Building Practices

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.