Indledning

Et handelsoverskud er en økonomisk indikator for en positiv handelsbalance, hvor en nations eksport opvejer dens import. Handelsbalancen kan opnås ved at reducere den samlede værdi af importen fra den samlede værdi af eksporten.

Hvis værdien af handelsbalancen er positiv, er der tale om et handelsoverskud. Et handelsoverskud afspejler en nettotilstrømning af indenlandsk valuta fra det udenlandske marked. Handelsoverskuddet er det modsatte af et handelsunderskud, som er en nettoudstrømning, og det forekommer, når handelsbalancen er negativ.

Importance of Trade Surplus

Et handelsoverskud kan skabe beskæftigelse og økonomisk vækst, men inden for en økonomi kan det også føre til højere priser og renter. En nations handelsbalance kan også påvirke værdien af dens valuta på de globale markeder, da den gør det muligt for et land at eksportere det meste af sin valuta gennem handel.

I mange situationer har et handelsoverskud en tendens til at styrke et lands valuta i forhold til andre valutaer, hvilket påvirker valutakurserne. Dette afhænger dog af andelen af et lands varer og tjenesteydelser i forhold til andre lande samt af andre markedsfaktorer.

Handelsoverskud i Indien

Det indiske handels- og industriministerium udsender handelsbalancen i amerikanske dollars. Handelsbalancen er afledt af Den Internationale Valutafond før april 1990. Indiens handelsbalance registrerede et underskud på 11,3 mia. dollar i december 2019, sammenlignet med et underskud på 12,2 mia. dollar i den foregående måned.

Indien’s handelsbalancedata opdateres månedligt, med en gennemsnitlig værdi på -369,7 mio. USD tilgængelig fra januar 1957 til december 2019. Statistikken nåede et historisk højdepunkt på 258,9 mio. USD i marts 1977 og et rekordlavt niveau på -20,2 mia. USD i oktober 2012.

I de seneste rapporter nåede Indiens samlede eksport op på 27,4 mia. USD i dec. 2019, hvilket er et fald på 1,6 % fra år til år. Den samlede import registrerede 38,6 mia. USD i dec. 2019, et fald på 8,8 % i forhold til året før.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.