Læs om reglerne for flycerettigheder, der har været gældende siden 1. september 2014. De fulde regler findes i del 61 i Civil Aviation Safety Regulations.

Download en printvenlig version af informationsbladet om luftfartøjsrettigheder (oversigt).

Hvad er en luftfartøjsrettighed?

En luftfartøjsrettighed er en flyvebesætningskvalifikation, der giver indehaveren ret til at betjene bestemte luftfartøjer.

I henhold til Civil Aviation Regulations (CAR) 1988 blev luftfartøjsrettigheder omtalt som luftfartøjsgodkendelser, der blev specificeret i Civil Aviation Orders. Ændringen harmoniserer den australske terminologi med den terminologi, der anvendes af Organisationen for International Civil Luftfart og andre lande.

Alle luftfartøjstyper, herunder alle deres modeller, har et typecertifikat. Typecertifikatet angiver, om det er et luftfartøj med én pilot eller et luftfartøj med flere piloter (eller i nogle få tilfælde begge dele). Der anvendes forskellige luftfartøjsbeviser afhængigt af formålet, f.eks. til licensering af flyvebesætninger, luftdygtighed, vedligeholdelse og flyveoperationer. I del 61 er der to typer luftfartøjsrettigheder for flyvebesætninger:

 • Flyvepladsklasserettigheder, som omfatter forskellige, men ens typer luftfartøjer
 • Typerettigheder for piloter og flymekanikere, som er begrænset til én luftfartøjstype, selv om en typerettighed kan omfatte modeller, der er varianter af hinanden.

Hvilke luftfartøjer er omfattet af en klasserettighed?

Luftfartøjsklasserettigheder omfatter typer af luftfartøjer med én pilot, der har lignende præstationer og operationelle egenskaber – en typerettighed er ikke påkrævet. Der findes klasserettigheder til:

 • enkelmotorede flyvemaskiner
 • flermotorede flyvemaskiner
 • enkelmotorede helikoptere
 • enkelmotorede gyroflyvemaskiner
 • enkelmotorede giroflyvemaskiner
 • luftskibe.

Note: Nogle flermotorede flyvemaskiner kan indgå i klasserettigheden for enmotorede flyvemaskiner (regel 61.020(2)). Flermotorede flyvemaskiner med centerlinjestyrke er omfattet af klasserettigheden for enmotorede flyvemaskiner.

Hvad er en typerettighed?

Alle luftfartøjer, der er certificeret til operationer med flere besætninger, og nogle certificerede luftfartøjer med én pilot er med henblik på udstedelse af flyvebesætningscertifikater foreskrevet som luftfartøjer med typerettighed (regel 61.055). Typecertificerede luftfartøjer er ikke omfattet af en klasserettighed.

Somme typerettigheder omfatter flere modeller, f.eks. B737-300 til 900. Hvis CASA specificerer det, skal der gennemføres forskelsuddannelse, før man kan flyve en anden model af et luftfartøj i en fælles typerettighed (regel 61.055).

Visse luftfartøjer med én pilot er foreskrevet som luftfartøjer med typeklassificering på grund af faktorer, herunder kompleksitet, præstationer og driftsegenskaber. Disse luftfartøjer er opført i en retsakt (regel 61.060). Eksempler på luftfartøjer med typeklassificering for énpilot er:

 • helikoptere – AS355, A109, BH214, S76-serien
 • flyvemaskiner – BE350/1900, C550, Dornier 228-serien.

Har jeg brug for at gå til en del 141- eller del 142-flyvetræningsorganisation for at blive uddannet i luftfartøjsrettigheder?

Træning i luftfartøjsklasserettigheder skal foregå hos en del 141-flyvetræningsorganisation. Træning til en typerettighed skal gennemføres af en del 142-flyvetræningsorganisation eller en del 141-flyvetræningsorganisation, hvis typerettigheden er specificeret i en retsakt (142.015(2)(d)).

Hvis du har en klasserettighed og ønsker at lære at flyve en anden type luftfartøj, der er omfattet af den pågældende klasserettighed, behøver du ikke at gennemføre denne uddannelse hos en flyvetræningsorganisation efter del 141 eller del 142.

Er der krav om et minimum af træningstimer for at være berettiget til en luftfartøjsrettighed?

Nej. Din uddannelse skal dog dække alle kompetencenhederne for rettigheden, og du skal opfylde de foreskrevne standarder, som er specificeret i del 61 Manual of Standards.

Kan en hvilken som helst pilotinstruktør lære mig at flyve en flermotoret flyvemaskine?

Nej. Instruktøren skal være indehaver af en uddannelsespåtegning for flermotorede flyvemaskiner eller en klassetypetræningspåtegning, hvis flyvemaskinen har en typerettighed.

Har jeg brug for at gennemføre en flyveprøve for at få en luftfartøjsrettighed, og hvem kan gennemføre prøven?

Ja. Du skal bestå en flyveprøve. Kun flyveprøvesagkyndige kan gennemføre prøven.

Hvordan udstedes luftfartøjsrettigheder?

Flyveprøvesagkyndige udsteder luftfartøjsrettigheder ved at indtaste oplysningerne på dit del 61-certifikat. Der sendes også en meddelelse til CASA, så dine certifikatregistre kan blive opdateret med din nye rettighed.

Hvor længe er en luftfartøjsrettighed gyldig?

Flyverettigheder er gyldige i al evighed, medmindre de er suspenderet eller annulleret. Du skal dog opfylde kravene til flyvekontrol for rettigheden, før du kan bruge den. Se CASA’s informationsblade om flyvevurderinger og kompetencekontrol for yderligere oplysninger.

Vil du vide mere?

 • Se CASA’s informationsblade om flytyperettigheder og flyklasserettigheder.
 • Se licensregler.

De nye regler for luftfartøjsrettigheder er indeholdt i del 61 i Civil Aviation Safety Regulations:

 • Forordning 61.195 – for flyveuddannelse
 • Forordning 61.735 til 61.750 – generelle krav
 • Forordning 61.747 – flyvegennemgang for luftfartøjsklasserettigheder
 • Forordning 61.1235 – for påtegninger om uddannelse af flyveinstruktører
 • Forordning 61.1245 – for begrænsninger på uddannelsespåtegninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.