Overførsel og vækst af patogene mikroorganismer skal forhindres på mange områder, f.eks. i den kliniske sektor. Et element af overførsel er vedhæftning af patogener til forskellige overflader, og formålet med denne undersøgelse var at udvikle og undersøge den antibakterielle effektivitet af rustfrit stål galvaniseret med en kobber-sølvlegering med henblik på at udvikle antibakterielle overflader til den medicinske og sundhedsmæssige sektor. Den mikrostrukturelle karakterisering viste en porøs mikrostruktur af den elektropletterede kobber-sølvbelægning og en homogen legering med tilstedeværelse af interstitielt sølv. Kobber-sølvlegeringsbelægningen viste en aktiv korrosionsadfærd i kloridholdige miljøer. ICP-MS-målinger afslørede en selektiv og lokaliseret opløsning af kobberioner under våde forhold som følge af galvanisk kobling med sølv. Ingen levende bakterier klæbede til kobber-sølv-overfladerne, når de blev udsat for suspensioner af S. aureus og E. coli med et niveau på 108 CFU/ml, mens 104 CFU/cm2 klæbede efter 24 timer på kontrolfladerne af rustfrit stål. Desuden forårsagede Cu-Ag-legeringen en betydelig reduktion af bakterier i suspensionerne. Belægningen var overlegen i sin antibakterielle aktivitet sammenlignet med ren kobber og sølvgalvaniserede overflader. Resultaterne viste derfor, at den elektropletterede kobber-sølvbelægning udgør en effektiv og potentielt økonomisk gennemførlig måde at begrænse spredningen af patogener på overfladen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.