For dem, der er interesseret i læring i skolemiljøer, er en forståelse af pædagogisk psykologi, herunder teorier om, hvordan elever lærer, og hvad der motiverer eleverne til at lære, grundlæggende. Dette kursus tilbyder en bred introduktion til psykologisk teori og forskning, der har forsøgt at opnå en bedre forståelse af elevers læring og motivation. Kurset begynder med en undersøgelse af teorier om læring, herunder behavioristiske, kognitivistiske og situerede perspektiver. Herefter følger et dybdegående dyk i motivationskonstruktioner som self-efficacy, målorientering og selvbestemmelsesteori. Kurset afsluttes med en undersøgelse af yderligere, udvalgte emner fra pædagogisk psykologi, som kan omfatte individuelle forskelle, undervisning for begavede/begavede, ADHD, læringsstile og internationale/kulturelle forskelle i læring og undervisning. Kursuslæsning vil være baseret på teoretisk og empirisk litteratur vedrørende teorier om læring og motivation. Anvendelse af teori, herunder casestudier, vil være grundlæggende for undervisningen, som en måde at forankre vores diskussion af teori og forskning på. Undervisningsopgaverne vil i høj grad bygge på artefakter fra klasseværelset som en måde at undersøge og dokumentere de teoretiske konstruktioner, som vi støder på i kursuslæsning og diskussioner.De studerende forventes at deltage i et 75-minutters klassemøde (torsdag kl. 10.30-11.45 ET – eller torsdag kl. 16.30-17.45 ET) og et 45-minutters møde med små hold hver uge (fredag, på et tidspunkt, der fastsættes af hvert lille hold). Der vil også være valgfri gruppekontortid, som de studerende kan vælge at deltage i, tirsdag kl. 10:30 – 11:45 ET og tirsdag kl. 16:30 – 17:45 ET) Kurset er velegnet til alle HGSE-master- og ph.d.-studerende, herunder dem, der ikke allerede har haft et introduktionskursus i pædagogisk psykologi, samt til dem, der tidligere har taget HGSE’s How People Learn-modul. Kursussted: https://locator.tlt.harvard.edu/course/gse-180782/2020/fall/19290

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.