Uspořádejte a aktualizujte své osobní údaje, abyste se ujistili, že vaše jméno a kontaktní údaje jsou správné.

Každý Registrant, Uchazeč nebo Kandidát, který změní své jméno a/nebo adresu, to musí neprodleně oznámit ARDMS, aby se vyloučily případné komplikace při zadávání zkoušek Pearson VUE.

Z důvodu vaší bezpečnosti lze změny adresy provádět pouze po přihlášení do účtu MY ARDMS.

Jak provést změnu jména:
– Své druhé jméno můžete změnit po přihlášení do systému MY ARDMS a kliknutím na „Můj profil“.
– Chcete-li změnit své jméno a příjmení,
– odešlete svou žádost do systému ARDMS
– přiložte vyplněný formulář žádosti o změnu jména
– předložte právní dokumentaci potvrzující změnu jména

Vaši žádost a dokumentaci můžete nahrát prostřednictvím svého účtu MY ARDMS nebo naskenovat a zaslat e-mailem na adresu [email protected] Při nahrávání do účtu MY ARDMS můžete kliknout na „Můj profil“ v horní části stránky a kliknout na „Ne“ pod otázkou „Je vaše jméno uvedené výše správné?“. Nebo můžete nahrát formulář žádosti o změnu jména a požadovanou podpůrnou právní dokumentaci na kartě „Moje zdroje“ a kliknout na „Nahrát dokumenty“. Poté vyberte možnost File Type (Typ souboru), Name Change (Změna jména) a pokračujte v nahrávání dokumentů.

Všechny předložené dokumenty musí být čitelné. Aktualizaci můžete ověřit po přihlášení do systému MY ARDMS 48 pracovních hodin po obdržení žádosti.

Požadovaná podpůrná právní dokumentace musí obsahovat:

– fotokopii průkazu totožnosti s fotografií vydaného státem, který není prošlý, s podpisem

a

– fotokopii oddacího listu nebo
– fotokopii rozsudku o rozvodu, nebo
– fotokopie dekretu o změně jména

Použití poštovních seznamůARDMS

ARDMS poskytuje poštovní seznamy k pronájmu pro pečlivě prověřené nabídky třetích stran, jako je další vzdělávání, nábor zaměstnanců a další nabídky související s odvětvím. Telefonní čísla a/nebo e-mailové adresy nejsou nikdy zveřejňovány.

Zasílání propagačních zásilek můžete odmítnout prostřednictvím zabezpečených stránek MY ARDMS.
– Přihlaste se na stránku MY ARDMS
– Klikněte na „Aktualizovat nebo zobrazit můj profil“
– V části „Předvolby oznámení“ můžete spravovat své odběry ARDMS

Upozorňujeme, že se nemůžete odhlásit z odběru oznámení ARDMS týkajících se vašeho statusu u ARDMS.

Verify Contact Information

Manage ARDMS Subscriptions

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.