Smrťák
Síly a schopnosti

 • Změna vnímání
 • Sklizeň duší
 • Teleportace
 • .

Zranitelnost

 • Kosa smrti
 • Andělské čepele
 • Kouzla
Vzhled Dokáže změnit vnímání lidí, může někoho posednout nebo se projevit ve fyzickém těle.
Epizoda(y) 1.12 Víra
2.01 V době mého umírání
4.15 Smrt si bere dovolenou
5.10 Zanechat veškeré naděje…
5.21 Dvě minuty do půlnoci
6.11 Schůzka v Samaře
7.10 Dveře smrti
8.19 Taxikář
9.03 Nejsem anděl
9.22 Schody do nebe
11.02 Forma a prázdnota
11.10 Ďábel v detailech
11.17 Red Meat
11.23 Alfa a Omega
12.06 Oslava života Asy Foxe
12.09 První krev
13.05 Pokročilá thanatologie
13.19 Funeralia
14.10 Nihilismus
15.12 Mozek galaxie

Dean: Máme co do činění se smrtkou.

Sam: Opravdu si myslíš, že je to Smrtka? Jako anděl smrti, sebere ti duši a tak?“

Dean: „Ne, ne, ne, ne smrtka, smrtka. Pověsti o smrťácích jsou skoro v každé kultuře na Zemi, má to sto různých jmen, je možné, že jich je víc.“

– Dean a Sam Winchesterovi, 1.12 Víra

Historie

Smrťáci jsou božské nadpřirozené bytosti. Jsou zodpovědní za doprovod zesnulých duší do posmrtného života a odmítají – nebo nejsou schopni – zesnulým sdělit, co je čeká, smrťáci umožňují zesnulým, aby si vybrali, zda je budou doprovázet, nebo zda zůstanou v Závoji jako duchové, což nakonec vede k tomu, že se z ducha stane pomstychtivý duch.

Podle Castiela se smrťáci shromažďují ve skupinách „v dobách velkých katastrof“ nebo neštěstí a jako příklad uvádí požár Chicaga v roce 1871, zemětřesení v San Francisku v roce 1906 a zkázu Pompejí. Žreci se mohou zjevit umírajícímu v jakékoli podobě, stejně jako posednout člověka nebo se zjevit ve své tělesné podobě živým.

Smrťáci sice slouží Smrti a nejsou spojeni s Nebem ani Peklem, nicméně byli spolu s ostatními anděly uzamčeni z Nebe, když Metatron provedl své kouzlo. Jejich původ je nejasný a není také známo, jaký vztah, pokud vůbec nějaký, mají k jiným bytostem, jako je Bůh nebo Osud.

V posledních letech se někteří smrťáci stali nepoctivými operátory, kteří za úplatu sbírají duše nebo je přesouvají mezi Nebem a Peklem. Zdá se, že někteří smrťáci pracují také jako lovci odměn, kterým Dean říká „smrťáci Delta Force“. Důvodem tohoto změněného chování by mohl být vedlejší účinek odvrácení Apokalypsy; podle Balthazara v roce následujícím po Luciferově opětovném uvěznění:

„Je to nová éra. Žádná pravidla, žádný osud. Jen naprostá a úplná svoboda.“

Několik dalších let nepoctiví smrťáci pokračovali v činnosti, dokud se Billie nestala novou Smrtí a podle Jessiky se všichni smrťáci vyhýbají jakýmkoli přímým zásahům, nicméně na její příkaz mohou stále nepřímo pomáhat.

Charakteristika

Část o smrťácích z Johnova deníku.

Smrťákova pravá podoba se zdá být nehmotná a podobná duchům, obklopuje je bílá aura. Lidštější podobu na sebe berou jako způsob, jak snáze přesvědčit duši, aby přešla do další úrovně existence. Po smrti smrťák vydává ze svého těla oslepující světlo.

Podle anděla Bartoloměje mají smrťáci také další schopnosti:

„Někteří z vás posunuli své dovednosti na zcela novou úroveň…“ „To je pravda.

Není známo, jakou úplatu tuláci smrťáci za své služby požadují, ale smrťák Ajay souhlasil s tím, že Winchesterovým nabídne své služby výměnou za to, že mu bratři budou později něco dlužit.

Schopnosti a dovednosti

 • Procházení snů – Smrťáci jsou schopni vstoupit do podvědomí člověka, když sní nebo je ve stavu podobném snu.
 • Léčení – Smrťák je schopen přenést životní sílu člověka na jiného, čímž ho účinně vyléčí z jakéhokoli zranění nebo nemoci.
 • Neviditelnost – Smrťáci se mohou pro člověka stát neviditelnými, pokud není člověk blízko smrti nebo ve formě ducha/astrální projekce. Smrtelníci se mohou podle vlastního uvážení zviditelnit i pro smrtelníky.
 • Změna vnímání – Smrťáci jsou schopni změnit lidské vnímání tak, aby se jevili, jak chtějí. Obvykle to dělají jako prostředek snadnější komunikace se zesnulými, protože jejich skutečná podoba může nahánět strach.
 • Posedlost – Zatímco smrťáci mohou zviditelnit svou přítomnost mimo závoj, jsou také schopni posednout lidi.
 • Vzkříšení – Ačkoli je to v rozporu s jejich účelem, dokáží smrťáci přivést lidi zpět k životu, ačkoli se tak obvykle děje pouze pod nátlakem.
 • Povědomí o duších – Smrťáci jsou experti na vyhledávání duší, intuitivně poznají, kdy má člověk zemřít. Smrťák Billie byl schopen shromáždit několik 100 000 duší ze Závoje, které byly použity pro dušní bombu k zastavení Amary/Temnoty.
 • Telekineze – Smrťáci dokáží ovlivňovat své okolí pomocí mysli, jedním gestem může smrťák odhodit dospělého člověka přes celou místnost.
  • Chronokineze – Smrťáci jsou schopni zastavit čas.
  • Nekrokineze – Smrťáci dokáží zabíjet pouhým dotykem, ačkoli jen zřídkakdy se jim podaří člověka přímo zabít. Když smrťák sklízí duši, zdá se, že k její smrti potřebuje podnětnou událost. Důkazem je, když Billie požadovala, aby se Mary Winchesterová před sklízením duše zabila, a řekla Winchesterovým, že smrtky nezabíjejí.
 • Teleportace – Smrťáci se mohou teleportovat kamkoli v existenci, což jim umožňuje přístup do Nebe, Pekla, Očistce, Opony a Prázdnoty.

Lore o smrti Smrťáka.

Zranitelnosti

 • Andělské ostří – Smrťáci jsou zranitelní andělským ostřím a mohou jím být zabiti.
 • Andělská pouta – Speciální pouta vyleptaná kouzly jsou schopna zneškodnit síly reaperů.
 • Archandělé – Michael ze světa Apokalypsy tvrdí, že uvěznil Smrt a zotročil reapery na svém světě.
 • Kosa smrti – Reapeři, stejně jako všechny bytosti, mohou být zaseknuti kosou smrti.
 • Démoni – Žreci mohou být snadno přemoženi démony. Mohou být také posedlí démony, ačkoli jediný démon, o kterém bylo známo, že je toho schopen, byl Azazel, kníže pekel, který byl mocnější než průměrný démon.
 • První čepel – První čepel, kterou ovládá někdo s Kainovým znamením, může smrtku zabít.
 • Smrtící past – Smrtky mohou být uvnitř smrtící pasti zbaveny moci a zranitelné.
 • Kouzla – Žreci mohou být spoutáni kouzly. Čarodějka Rowena také dokázala zabít smrtky pomocí kouzla, které je zpopelnilo.

Epizody

1.12 Víra

Sue-Ann Le Grangeová používá černou magii, aby spoutala smrtku. Svého manžela Roye Le Grange promění v léčitele víry tím, že donutí smrtku zabíjet lidi, které považuje za nemorální, a přenášet jejich životní sílu na Royovy nemocné prosebníky. Tímto způsobem je zachráněn umírající Dean. Smrtka je osvobozena, když jí Sam rozbije náhrdelník, a to ji zabije.

2.01 V mém čase umírání

Smrtka se objeví jako mladá žena, která si říká Tessa, a snaží se Deanovi pomoci přejít na druhou stranu. Řekne mu, že duše, které odmítají přejít dál, se stávají pomstychtivými duchy. Azazel posedne Tessu, aby vrátil Deana do jeho těla a splnil svou část dohody s Johnem.

4.15 Smrt si bere dovolenou

Tessa se objeví, když smrtka v malém městě zmizí a smrtelně zranění lidé v okolí přestanou umírat. Je unesena Alastairem. Zabití dvou smrtek za slunovratového měsíce je jednou z 66 pečetí. Provádí se rituál a nástrojem k zabití je kosa. Podle Alastaira patří Smrti, jednomu ze čtyř jezdců apokalypsy.

Půjčil mi ji jeden starý přítel. Víš, on ve skutečnosti nejezdí na bledém koni, ale má tři amigos.“

– Alastair, 4.15 Smrt si bere dovolenou

Když je první smrtka zabita, Samovi a Deanovi se podaří zachránit Tessu, která pak začne sklízet ty, kteří už měli zemřít.

5.10 Zanechte veškeré naděje…

Ženci se hromadně objevují v Carthage ve státě Missouri, když se Lucifer připravuje na vyvolání Smrti.

5.21 Dvě minuty do půlnoci

Crowley vidí, jak se čtvrť v Chicagu „hemží ženci“. Smrt je ve městě a plánuje rozpoutat bouři a další přírodní katastrofy, které zabijí 3 miliony lidí.

6.11 Schůzka v Samarře

Tesse zavolá Dean, který chce kontaktovat Smrt. Později ho doprovází, aby mohl zažít Smrťovy obchůzky.

7.10 Dveře smrti

Poté, co je Bobby střelen do hlavy Dickem Romanem, upadá do kómatu. Při cestování vlastní myslí se před Bobbym objeví Smrtka, která ho hodlá odvést do posmrtného života. Smrťák odhalí, že kvůli Bobbyho stavu ho nemůže sklidit běžnými prostředky a musel vstoupit do jeho mysli, aby ho získal zpět. Bobby, který potřebuje předat vzkaz Deanovi a Samovi, odmítne jít s ním a utíká dál do své mysli, což smrtku velmi rozčílí. Později se Bobbymu podaří bytost dočasně uvěznit pomocí kouzla, které se naučil, ve snaze ji zpomalit. Smrťáka to neznepokojuje, protože Bobbyho chátrající mysl by ho nakonec osvobodila. Místo toho Bobbyho varuje, že pokud bude i nadále setrvávat, stane se z něj duch, a ujistí ho, že pro svět a chlapce už udělal dost. Bobby, nedbaje sám sebe, odmítne a projde posledními dveřmi ve své mysli. Poté, co se probudí a nakonec opět upadne do kómatu, čeká tam na něj smrtka. Naposledy se pokouší Bobbyho přesvědčit, aby šel dál, ujišťuje ho, že Winchesterovým bude dobře i bez něj, a varuje ho, že mu zbývá už jen poslední vzpomínka. Bobbyho odpověď není vyslyšena.

8.19 Taxikář

Sam a Dean se chtějí proplížit do Pekla a osloví nepoctivého smrťáka Ajaye, aby se jich ujal poté, co se dozvědí, že on a další nepoctiví smrťáci převážejí smrtelníky a duše do a z Nebe a Pekla za určitou cenu. Sam a Dean se dozvědí, že když spálili baňku Bobbyho Singera, vzal Ajay na Crowleyho příkaz jeho duši do Pekla. Ajay souhlasí, že vezme Sama do Pekla za podmínky, že mu Winchesterovi budou v budoucnu dlužit laskavost. Sam souhlasí a Ajay ho vezme do Očistce, kde existuje portál do Pekla, který funguje jako zadní vrátka. Ajay řekne Samovi, aby se s ním přesně za 24 hodin setkal tam, kde ho vysadil, a odejde, avšak Crowley se o dohodě dozví od jednoho ze svých poskoků a Ajaye vyslechne. Poté, co se dozví, že Samovi pomohl proklouznout do Pekla a že ho má vyzvednout, Crowley zabije smrtku andělskou čepelí, aby zabránil vyzvednutí a uvěznil Sama v Očistci (Ačkoli Samovi a Bobbymu se podaří uniknout poté, co Dean zabije svého upířího spojence Bennyho Lafitta, aby Sama a Bobbyho vyvedl z Očistce).

9.03 Nejsem žádný anděl

Aby našel Castiela, Bartholomew najme zběhlé smrtky, aby ho lovily. Jeden smrtka jménem Maurice sleduje Sama a Deana, ale je jimi zajat poté, co si všimnou, že je sleduje. Dean ho mučí andělskou čepelí, aby získal informace, a poté, co mu Maurice řekne vše, co ví, mu Dean čepelí probodne krk a zabije ho.

Další smrtka posedne ženu jménem April Kellyová a najde Castiela. Předstírá, že se ho ujímá a má s ním sex, ale druhý den ráno ho sváže a mučí ho kvůli informacím o Metatronovi andělskou čepelí. Castiel jí řekne, že nevěděl, co Metatron dělá, a že nezná kouzlo, kterým vyhnal všechny anděly z nebe, ale protože jeho milost byla poslední složkou, může být klíčem k jeho zvrácení. V tu chvíli přicházejí Sam a Dean, aby Castiela zachránili, ale Castiel je zabit smrtkou s andělskou čepelí a poté pokračuje v odzbrojování Deana jeho vlastní andělskou čepelí a mrští jím i Samem přes celou místnost. Zatímco je však se Samem rozptýlena, Dean ji zabije andělskou čepelí, kterou použila na Castiela. Ezechiel poté Castiela vzkřísí a vyléčí mu škody, které mu smrtka způsobila.

9.22 Schody do nebe

Smrtka Tessa Deanovi prozradila, že když je nebe zabedněné, ani smrtky se nemohou dostat dovnitř, aby převážely duše mrtvých. To způsobilo, že duše uvízly v Oponě, což nakonec vygradovalo do té míry, že Tessa začala páchat sebevraždu, protože slyšela křik, zmatek a bolest ztracených duší. V určitém okamžiku ji zajal Metatron a vymyl jí mozek, aby se stala sebevražednou atentátnicí pro Castielovu věc.

11.02 Forma a prázdnota

Samovi se v nemocnici zjeví smrtka jménem Billie a řekne mu, že zatímco Smrt považovala jejich neustálé zmrtvýchvstávání za humorné, s jeho zánikem platí ve vesmíru jediné pravidlo – „Co žije, to umírá“. Billie informuje Sama, že pokud on nebo Dean zemřou, nepůjdou do Nebe ani do Pekla , ale budou vhozeni do Prázdnoty, aby se nemohli vrátit, kvůli své roli při zabití Smrti. Billie řekne Samovi, že ví, že umírá, a že ho brzy uvidí. Řekne Samovi, že je „nečistý v biblickém smyslu“, a před odchodem mu prozradí své jméno.

11.10 Ďábel v detailech

Dean je Crowleyem poslán do Kenesaw v Nebrasce, aby se setkal se smrtkou Billie, která má Deanovi předat balíček a přístup do Pekla. Když si Dean vzpomene, že Billie je smrtka, o které mu Sam řekl, že je chce mrtvé, opraví ho a řekne mu, že ona je ta, která se postará o to, aby zůstali mrtví, a pak ho pošle na cestu do Pekla.

11.17 Rudé maso

Po Samově zdánlivé smrti se Dean rozhodne pro drastické opatření – zkonzumuje hrst prášků, aby se předávkoval jako prostředek k setkání se smrtkou Billie. Deanovo předávkování proběhne podle plánu, a jakmile je mimo své tělo, objeví se Billie vycházející z bílého oslepujícího světla. Protože ví, že Dean není typ, který by spáchal sebevraždu, zeptá se ho, co chce. Když jí řekne, že chce vzkřísit Sama a je ochoten vyměnit svůj život za Samův, Billie netuší, o čem mluví. Dean ji prosí, že Sam je jediný, kdo může zastavit Temnotu, která zničí všechny a všechno – včetně Billie. Billie se ho ptá jak, ale Dean nemá odpověď. Řekne Deanovi, že i kdyby Sam dokázal Temnotu zastavit, stejně by tu dohodu neuzavřela. Řekne mu, že Winchesterovi už nemají druhou šanci. Natáhne k Deanovi ruku a řekne mu, že Prázdnota čeká. Zatímco Dean nechápavě zírá na Billie, doktor Kessler mu vstříkne injekci s adrenalinem do srdce, což Deana oživí, a přiměje zděšenou Billie, aby odešla z místnosti do bílého světla, odkud přišla.

11.23 Alfa a Omega

V sanatoriu Waverly Hills Sam a Dean shromažďují co nejvíce duchů a pomstychtivých přízraků, které mohou použít pro svou navrhovanou bombu na duše proti Amaře, Billie se odhalí ze stínu a sleduje jejich odchod. Je zvědavá, co dělali ve Waverly Hills, a tak je Bille sleduje do Bunkru a vyptává se jich. Poté, co se dozví o bombě na duše, která má zabít Temnotu, Billie souhlasí s pomocí, chopí se kamene a než se vydá na cestu, Billie „vyloupí Závoj“ o několik set tisíc duší.

12.06 Oslava života Asy Foxové

Když začnou lovci umírat na pohřbu Asy Foxové, Billie brzy dorazí, aby duše sklidila. Když se Dean nechá kouzlem zamknout před domem, uzavře s Billie dohodu, že ho dostane zpět dovnitř výměnou za to, že jí bude dlužit laskavost.

Druhý den ráno, když je mrtvým lovcům vystavena pohřební hranice, se Billie objeví před Samem, Deanem a Mary. Řekne jim třem, že ví, že se Mary cítí nepatřičně, a že pokud bude chtít, Billie sklidí její duši. Když Mary odmítne, Billie odejde, ale před odchodem všem Winchesterům řekne, že pokud si to někdo z nich rozmyslí, stačí, když zavolá její jméno.

12.09 První krev

Po téměř dvou měsících, kdy byl zavřený na samotce na místě 94, se Dean odhodlá k zoufalému činu a zavolá Billie. Winchesterovi s ní uzavřou dohodu, jsou dočasně zabiti, aby mohli být převezeni do márnice na místě, kde budou vzkříšeni pod podmínkou, že úderem půlnoci bude muset jeden z Winchesterů zemřít, a to natrvalo.

Když nastane půlnoc, jsou Sam a Dean konfrontováni Billie, aby zaplatili za svou dohodu, a řekne jim, že pokud dohodu s ní poruší, bude to mít kosmické následky. Mary se ve snaze zachránit své syny nabídne s odůvodněním, že Winchester musí zemřít a ona je Winchester. Billie s podmínkami souhlasí, a když se Mary chystá střelit se do hlavy, je Billie bodnuta do zad Castielovou andělskou čepelí, čímž ji zabije.

13. V okamžiku, kdy se Mary chystá střelit se do hlavy, je Billie zabita.05 Pokročilá thanatologie

Poté, co Dean nakrátko spáchá sebevraždu, aby zjistil od duchů uvězněných v domě, kde jsou jejich těla, se setká se smrtkou jménem Jessica a hrubě Jessicu odmítne, která si brzy uvědomí, kdo je, a teleportuje se do čítárny Smrti, aby oznámila, že Dean Winchester je v závoji.

Poté, co Dean zjistí polohu těl od Shawna Raidera, je přivítán Billie, která mu prozradí, že je nová Smrt. Billie vysvětluje, že jedním z pravidel reality je, že když je jedna inkarnace Smrti zabita, nastoupí na její místo další smrtka. Během rozhovoru s Billie Dean uzavře dohodu o osvobození duší uvězněných v domě Meadowsových. Billie pošle Jessicu do domu, kde doprovodí duše na místo jejich právoplatného odpočinku.

13.19 Funeralia

Sam si vzpomene, že Billie pověřila Jessicu, aby dohlížela na něj a na Deana, a zavolá ji na pomoc při útěku z Hitomi Plaza, aby se setkal s další smrtkou jménem Violet. Violet Samovi prozradí, že smrťáci se nyní střídají v hlídání Winchesterů kvůli tomu, jak často všechno pokazí. Je neviditelná pro všechny v místnosti kromě Sama a Michaela, který odhalí, že jeho andělská armáda držela Smrt pod zámkem a zotročila smrtky ve Světě Apokalypsy. Když ji Sam požádá o pomoc, Violet mu řekne, že nemůže zasahovat, ale pak je zastavena uprostřed věty, protože všichni v místnosti jsou teleportováni do bunkru Mužů z dopisů. Violet řekne, že je do Bunkru neteleportovala, a pak zmizí.

Po uvěznění Michaela v Deanově mysli se v Deanově pokoji objeví Billie a prozradí, že všechny poslala do Bunkru. Také Deanovi řekne, aby to nikomu neříkal, protože „podstupuje vypočítavé riziko“. Billie odhalí, že všechny zápisníky v Čítárně smrti se přepsaly, a prozradí, že Dean zemře, když Michael unikne z jeho mysli a použije svou nádobu, aby spálil svět ve všech zápisnících kromě jednoho. Dá Deanovi jediný zápisník, kde Michael prohraje, a Dean si přečte jeho obsah. Když se Dean zeptá, co má s touto novou informací dělat, Billie řekne: „To je na tobě.“ A pak odejde.“

15.12 Galaxy Brain

Smrt přidělí smrtce jménem Merle, aby dohlížela na Jacka a zajistila, že se bude držet Billiných pravidel. Když se Jack rozhodne vzepřít Billiným pokynům a použít své schopnosti k záchraně Káji ze Zlého místa, Merle vyhrožuje, že to řekne Smrti, ale je vydírán Jackem a Winchesterovými, aby mu pomohl, a řekne jí, že tak jako tak otevřou trhlinu. Poté, co Merle neochotně souhlasí, že pomůže zamaskovat jejich přítomnost posílením kosmické ochrany v Bunkru, je zasažena Smrťovou kosou za to, že nesplnila svůj jediný úkol.

Apocrypha

Ve spin-off románu Supernatural se objevuje smrtka jménem Daniel:

Viz také

 • Koptský kříž
 • Smrtka
 • Past na smrtky

Meta

 • Vlak duší: Rogue reapers and purgatory in „Taxi Driver“ by outpastthemoat (April 2013); archive link

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.