Podle Organizace spojených národů více než 260 milionů dětí, dospívajících a mladých lidí na celém světě nechodí do školy. Navzdory určitému pokroku v dosahování rovnosti žen a mužů v nejchudších zemích světa nemá stále mnohem více dívek než chlapců přístup ke kvalitnímu vzdělání,

Výzkum ukázal, že zejména vzdělávání dívek má „multiplikační efekt“. Vzdělané dívky se s větší pravděpodobností vdají později a budou mít méně dětí, které pak s větší pravděpodobností přežijí a budou lépe živené a vzdělané. Vzdělané ženy jsou produktivnější v domácnosti a lépe placené na pracovišti a mají větší možnost podílet se na společenském, ekonomickém a politickém rozhodování.

Na začátku tohoto roku jmenoval generální tajemník OSN António Guterres aktivistku v oblasti vzdělávání a nositelku Nobelovy ceny Malalu Júsafzaiovou Poslem míru OSN se zvláštním zaměřením na vzdělávání dívek. Paní Júsafzaiová začala vystupovat za vzdělávání dívek ve svých 11 letech v rodném Pákistánu. Poté, co v roce 2012 přežila pokus o atentát ze strany Talibanu, založila spolu se svým otcem Ziauddinem nadaci Malala Fund, která se zasazuje o právo každé dívky na 12 let bezplatného, bezpečného a kvalitního vzdělávání.

Zprávy OSN:

Malala Yousafzai: Fond Malala založil síť Gulmakai a cílem této mise je posílit postavení místních vůdců a některých místních aktivistů. Podporujeme je tedy a již pracujeme v Pákistánu, Afghánistánu, Nigérii a také v syrských uprchlických oblastech. Takže chceme zvýšit tyto investice a také podpořit místní obhájce, stejně jako místní dívčí obhájce. Takže na to máme 3 miliony dolarů a chceme tuto skupinu rozšířit, zdvojnásobit naše úsilí a ujistit se, že můžeme dát co nejvíce místním aktivistům, protože oni jsou skutečnými tvůrci změn ve své komunitě, a když je posílíme, jejich prostřednictvím můžeme přinést změnu.

VIDEO:

Zprávy OSN: Malala Yousafzai hovoří o svém úsilí o globální vzdělávání, o svých motivacích k pokračování v kampaních a o tom, jak se stala tím, kým je.

Zprávy OSN:

Malala Yousafzai: Jak konkrétně byste chtěla tyto peníze využít? Budeme investovat do místních vůdců a místních aktivistů. Tito místní aktivisté vystupují na místní i celostátní úrovni; vedou kampaně za vzdělávání dívek. Například v Nigérii naši aktivisté společně s Malala Fund vedli kampaň za to, aby nigerijská vláda zvýšila délku vzdělávání z 9 na 12 let. V této kampani jsme uspěli a stalo se to součástí zákona. Podobné kampaně vedeme i v Pákistánu a Afghánistánu. Zahrnujeme do ní také vzdělávání učitelů. Zahrnujeme také posílení postavení dalších dívek a pomáháme jim, aby mohly také mluvit s vedoucími představiteli. Zahrnuje také e-learning a další zlepšení kvality vzdělávání. Je to tedy rozsáhlý projekt, který zahrnuje mnoho oblastí, ale naším hlavním cílem je posílit postavení místních vůdců.

Zprávy OSN:

Malala Yousafzai: Tak letos jsem se vydala na cestu Girl Power a jela jsem do Ameriky, Kanady, pak do Nigérie, Iráku a Mexika a na těchto místech jsem potkala úžasné a neuvěřitelné dívky a vyslechla jsem si jejich inspirativní příběhy. V Iráku jsem potkala dívku jménem Najla. Bylo jí 14 let, když měla na sobě svatební šaty, sundala si vysoké podpatky a utekla ze svatby. Utekla. A později její vesnici obsadil extremistický ISIS a ona byla skutečně napadena, ale nezastavila se. Stále pokračuje ve vzdělávání, mluví nahlas… a chce se stát novinářkou.

Můj cíl je velmi jasný, a to je pokračovat v boji za vzdělání dívek, za jejich zplnomocnění, za jejich práva – Malala Yousafzai

Tyto příběhy mě inspirují, ale mým cílem je přenést tyto příběhy na globální platformu, jako je OSN, a umožnit těmto dívkám, aby se setkaly s představiteli svých zemí a místními vůdci, aby jejich hlasy mohly být pozvednuty.

UN News: Přivezla jste také mladou ženu z Demokratické republiky Kongo. Jaký byl její příběh? Co vás přimělo přivést ji do OSN, aby promluvila ke světovým lídrům?“

Malala Yousafzai: Takže v Lancasteru v Americe jsem se setkala s jednou mladou dívkou a myslím, že nevěděla, jaký je můj příběh, ale vyprávěla mi svůj příběh. Opravdu mě inspirovala, protože prošla spoustou těžkostí ve své zemi, v Kongu, a tím, jak viděla brutalitu před svýma očima. Členové její rodiny byli zabiti. Zažila horší věci, než si vůbec dokážeme představit, ale odolala všem těm konfliktům, všem těm válkám, které viděla. A teď je v USA a bojuje každý den. Plní si svůj sen stát se zdravotní sestrou a jmenuje se Marie Claire. A já jsem na ni opravdu hrdá a jsem tam, abych ji podpořila, aby mohla dosáhnout svých snů, ale také aby mohla mluvit za další dívky, jako je ona.

Zprávy OSN: Jaké je podle vás vaše hlavní poselství světovým lídrům?

Malala Yousafzai: Jen jim připomínám jejich odpovědnost – že zastávají pozice, ve kterých jsou zodpovědní za svůj lid a za budoucí generaci. Připomínám jim, že musí zvýšit investice do školství, do kvalitního vzdělávání, jinak bychom o tyto budoucí generace přišli. To by mělo dopad nejen na děti, nejen na dívky, ale na nás všechny. Takže musíme investovat směrem ke 130 milionům dívek, které nechodí do školy, musíme je podpořit, musíme stát při nich a provést změny v zákonech a také přijmout opatření.“

UN Photo/Mark Garten
Nositelka Nobelovy ceny a Posel míru OSN Malala Júsafzaiová při rozhovoru, přihlíží její otec Ziauddin Júsafzai.

Zprávy OSN:

Malala Yousafzai: Co mohou muži udělat pro dosažení vzdělání pro dívky? Myslím, že muži musí udělat hodně. Můj otec je inspirací, protože jeho pět sester nemohlo chodit do školy. A tak se rozhodl, že umožní své vlastní dceři chodit do školy, získat vzdělání a pak pozvednout svůj hlas. Když jsme začali vést kampaň v údolí Svát, když začal terorismus a dívkám bylo zakázáno vzdělání, bylo tam mnoho dalších dívek, které chtěly promluvit, ale jejich rodiče, jejich bratři jim to nedovolili. Můj otec byl ten, kdo mi v tom nezabránil.

Musíme věřit v naše sestry, v naše dcery a dovolit jim být tím, kým chtějí být – Malala Yousafzai

Musíme věřit v dívky, musíme věřit v naše sestry, v naše dcery a dovolit jim být tím, kým chtějí být. Jak říká můj otec, nemusíte nic dělat, jen jim nepřistřihněte křídla, jen je nechte létat a dovolte jim dosáhnout jejich snů. Takže muži musí vystoupit, musí ženy podpořit. Je to lepší pro celou ekonomiku, lepší pro každého z nás. Pomůže to ještě rychlejšímu růstu ekonomiky, zlepší to životní úroveň každého z nás, zlepšilo by to zdraví. Prospěje to také dětem, protože když jsou ženy vzdělané, je větší pravděpodobnost, že se postarají o své děti, o jejich vzdělání a o jejich budoucnost.

Zprávy OSN: Jak se vám daří navazovat vztahy s rodiči a bratry a zvládnout se při tom všem i trochu pobavit?

Malala Yousafzai: Tak já jsem vděčná, že mám takovou krásnou rodinu. Oba moji rodiče mě podporují a vždycky stojí při mně a já jsem pro ně jen jejich dcera. Je to stejné, jako když mají jiní rodiče dceru, milují ji a starají se o ni. Ale pak mám dva mladší bratry, a jak už to bývá, bratři jsou drzí… Pořád se hádáme, pořád se hádáme. Moji bratři se prostě nezajímají o to, jaké ceny vyhrávám nebo kdo jsem nebo jestli jsem velvyslanec nebo něco takového nebo Posel míru OSN.“

Zprávy OSN: Když jste se stala nejmladší nositelkou Nobelovy ceny, co vám na to řekli vaši bratři?

Malala Yousafzai: Když jsem získala Nobelovu cenu míru a vrátila jsem se do hotelu, kde jsme bydleli, můj mladší bratr začal říkat: „Podívej, získala jsi Nobelovu cenu míru, ale to neznamená, že se z tebe stane panovačná sestra. Chtějí, abych byla stejně normální, jako jsem byla já.

Zprávy OSN: Chystáš se jít na Oxfordskou univerzitu. Povězte nám o tom.

Chci pomoci co nejvíce dívkám, aby získaly kvalitní vzdělání a splnily si své sny- Malala Yousafzai

Malala Yousafzai: Tak já jsem vždycky chtěla získat kvalitní vzdělání, jít na dobrou univerzitu, to byl můj sen, a teď se mi ten sen splnil a já jdu na Oxford. Opravdu jsem na tom tvrdě pracovala… A byla jsem tak šťastná, když jsem tu nabídku dostala. Těším se, že poznám nové lidi, najdu si přátele a budu se učit. Je to skvělé místo pro učení. Chci si také trochu užít, strávit nějaký čas s přáteli a prostě žít jako normální student.

Zprávy OSN:

Malala Yousafzai: Je těžké říct, čím bych chtěla být v příštích 10, 20 letech, protože moje poslání a můj cíl je velmi jasný, a to je pokračovat v boji za vzdělání dívek, jejich posílení, jejich práva. V tom budu pokračovat na své cestě. Ale v příštích letech chci dokončit své vzdělání. Chci pokračovat v práci na vzdělávání. Chci posílit postavení dalších mladých dívek, jako jsem já, aby nešlo jen o to, že se ozve jedna dívka, ale aby se ozvaly stovky a tisíce dívek. Dáme jim hlas. Dáváme jim platformu. Jakmile je povzbudíte, jakmile jim řeknete, že váš hlas může změnit svět, pak to mohou udělat, mohou vystoupit a promluvit samy za sebe.“

UN News: Možná se stanete generálním tajemníkem OSN?

Malala Yousafzai: Tím si nejsem jistá.

UN Photo/Rick Bajornas
Malala Yousafzai, Posel míru, hovoří po svém jmenování, zatímco se na ni dívá generální tajemník António Guterres.

UN News:

Malala Yousafzai: Tak já jsem začala mluvit, když mi bylo teprve 11 let, a nevěděla jsem, jestli můj hlas bude mít nějaký dopad, nebo ne. Ale když jsem byla napadena, uvědomila jsem si, že můj hlas je silný a že k těm lidem opravdu dolehl a oni se mého hlasu báli. Takže věřte svému hlasu, věřte sami sobě a vždy jděte za svými sny. Protože zejména mladé dívky sní velké sny, ale jak stárnou, začnou se podceňovat, nevěří si, nemají velké sny. Takže bych chtěla poprosit všechny mladé dívky, aby snily ve velkém, tak velkém, jak jen to jde, a prostě si jděte za svými sny a můžete dokázat cokoli.

Zprávy OSN: Prokázala jste obrovskou odvahu a houževnatost. Co vám v sobě dává takovou sílu?“

Malala Yousafzai: V životě jsem toho zažila hodně, od terorismu, extremismu až po to, že jsem byla napadena. A byla jsem v bodě, kdy jsem se musela rozhodnout, zda chci pokračovat ve své kampani za vzdělávání dívek, nebo ne. A byla jsem dlouho mimo svůj domov v Pákistánu. Takže když jsem si prošla všemi těmito životními situacemi, naučila jsem se, že teď, když jsem přežila ten útok, má tento život smysl, a to je vzdělávání dětí. Je to jen 70, 80 let, které žijeme, a proč je neprožít pro dobrý účel? Proč ho nežít pro službu, která může pomoci lidstvu, která může pomoci světu. Takže chci pomoci co největšímu počtu dívek, aby se jim dostalo kvalitního vzdělání a aby si splnily své sny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.