Uran je retrográdní téměř jedenačtyřicet procent roku, a proto je relativně normální mít v horoskopu retrográdní Uran.

Retrográdní planety v horoskopu jsou někdy popisovány jako planety, které se nemohou plně projevit nebo mají zvláštní, okaté způsoby projevování svého vlivu. Stejně tak častá je představa, že retrográdní planety v horoskopu se začnou úspěšně projevovat až v pozdějším věku po dlouhé introspekci a přizpůsobení.

V tradiční astrologii však nejsou retrográdní planety vnímány jako pouze chybující, ale jako důkladně oslabené. Rychlost i viditelnost byly pro starověké astrology důležitými hledisky a v obou případech jsou retrográdní planety v nevýhodě. Rychle se pohybující planety byly vykládány jako aktivní a schopné přinášet své významy, zatímco pomalu se pohybující planety, jako jsou ty retrográdní, byly považovány za příliš pomalé na to, aby mohly řádně vykonávat svou práci. Stojí za zmínku, že vnější planety – Uran, Neptun a Pluto – v době, kdy starověcí astrologové vypracovávali své názory na retrográdní planety, ještě nebyly objeveny.

Obecně je retrográdní Uran v horoskopu považován za méně vlivný než retrográdní osobní planeta, například Merkur nebo Venuše. Účinky natálního retrográdního Urana získávají větší sílu, pokud Uran vytváří silné aspekty k jiným planetám nebo bodům, zejména ke Slunci, Luně a ascendentu.

Zodpovědností Urana v natálním horoskopu je probudit nás ke skutečné svobodě, vytlačit nás ze samolibosti prostřednictvím následných zlomů a průlomů. Všude tam, kde se v horoskopu zrození nachází Uran, se nachází oblast života, v níž se můžeme cítit nepřiměřeně omezeni, i když tomu tak není; po celý život můžeme spřádat únikový plán a pokoušet se osvobodit z okovů odpovědnosti.

Výrazně umístěný Uran, ať už přímý, nebo retrográdní, obvykle naznačuje, že držitel horoskopu musí najít způsob, jak se s vilnou energií Urana popasovat, a vytyčit střední cestu mezi inspirovanou inovací a nesmyslnou vzpourou. Pozitivní je, že osoby s významným postavením Uranu to obvykle vede k vysoké míře autonomie a sebeindividualizace. Při špatném vyjádření může uranský vliv propuknout jako nevyzpytatelný výbuch geniality, který nenajde správné vyjádření v hmotné realitě. Lidé s retrográdním Uranem v horoskopu mohou potřebovat vynaložit značné množství energie, aby se vyrovnali se svou potřebou individuality a svobody.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.