Zjednodušená dávkovací tabulka pro nelékaře je k dispozici zde.

Tato nezávislá stránka byla zřízena za účelem distribuce pokynů pro dávkování misoprostolu v porodnictví a gynekologii. Správné dávkování se značně liší v závislosti na těhotenství, indikaci a způsobu podání – použití správného dávkování je nezbytné pro úspěch a prevenci komplikací.

Tyto pokyny pro dávkování vypracovaly FIGO a WHO. Vycházejí z těch, které původně vypracovala skupina Bellagio v roce 2007, ale od té doby jsou pravidelně aktualizovány. Nejnovější pokyny z roku 2017 byly publikovány v časopise Int J Gynecol Obstet.

Doporučené dávky misoprostolu (Cytotec®) jsou uvedeny na této stránce spolu s návodem k použití. Níže uvedenou tabulku si můžete zdarma stáhnout ve formě nástěnné mapy formátu A4 , kompaktních jednoduchých referenčních karet, těhotenských kalendářů a v různých jazycích.

Gynuity má k dispozici širokou škálu užitečných zdrojů týkajících se používání misoprostolu, které naleznete zde.

Úplný obrazový návod, jak bezpečně připravit 200ml dávku roztoku misoprostolu o koncentraci 1 mikrogram na ml pro perorální podání, naleznete zde. Studie z roku 2015 zjistila, že tablety misoprostolu degenerují, pokud jsou vystaveny vzduchu a vlhkosti (o 5 % nižší obsah misoprostolu po 2 dnech), proto je uchovávejte ve fóliových obalech, dokud je nebudete potřebovat!

Indikace Dávkování Poznámky
Ukončení těhotenství
a,b,1 (1. trimestr)
800mcg sublingválně 3-hodinově nebo vaginálně/buccálně každé 3-12 hodin (2-3 dávky) Obvykle se používá 48 hodin po mifepristonu 200mg
Zmeškaný potrat
c,2 (1. trimestr)
800mcg vaginálně 3hodinově (x2) nebo 600mcg sublingválně 3hodinově (x2) Podat 2 dávky a nechat pracovat 1-2 týdny (pokud není silné krvácení nebo infekce)
Neúplný potrat
a,2,3,4 (1. trimestr)
600mcg perorálně jedna dávka nebo 400mcg sublingválně jedna dávka nebo 400-800mcg vaginálně jedna dávka Nechat pracovat 2 týdny (pokud není silné krvácení nebo infekce). Podrobný popis léčby naleznete také zde
Zrání děložního hrdla pro chirurgický potrat
a,d
13-19 týden: 400mcg vaginálně 3-4hodiny před zákrokem Možno použít i pro zavedení nitroděložního tělíska, dilataci a kyretáž a hysteroskopii
Ukončení těhotenství
1,5,6(26týdnů)
(2./3. trimestr)
13-24 týdnů: 400mcg vaginálně/sublingválně/bulvárně 3× týdně
25-26 týdnů: 200mcg vaginálně/sublingválně/bulvárně 4× týdně
27-28 týdnů: Týden: 200 μg pv/sl/bucc každé 4 hodiny
>28 týdnů: 200 μg pv/sl/bucc každé 4 hod: Nejúčinnější při použití 48 hodin po mifepristonu 200 mg: 100μg pv/sl/bucc každých 6 hodin
Nejúčinnější při použití 48 hodin po mifepristonu 200 mg. Podrobný dokument na toto téma je k dispozici zde
Intrauterinní úmrtí plodu
f,g,1,5,6
13-26 týdnů: 200mcg vaginálně/sublingválně/buccal 4-6 hodin denně
27-28 týdnů: U žen s předchozím císařským řezem snížit dávky: 100mcg vaginálně/sublingválně/buccalně 4-hodinově
>28 týdnů: 25mcg vaginálně 6-hodinově nebo 25mcg perorálně 2-hodinově
Snížit dávky.
V případě úmrtí plodu ve třetím trimestru viz níže „Indukce porodu“.
Indukce porodu
h,2,9
25mcg vaginálně 6-hodinově nebo 25mcg perorálně 2-hodinově Nepoužívat v případě předchozího císařského řezu. Návod na přípravu perorálního roztoku naleznete zde.
Profylaxe PPH
i,2,10/j,11 (sekundární prevence)
600mcg perorálně jednorázová dávka
nebo pro sekundární prevenci PPH (přibližně >350ml krevní ztráty): 800mcg sublingválně jednorázová dávka
Pokud není k dispozici oxytocin nebo nejsou vhodné podmínky pro jeho skladování.
Před podáním vyloučit druhé dvojče.
Léčba PPH
k,2,10
800mcg sublingválně jednotlivá dávka Kde není k dispozici oxytocin nebo nejsou vhodné podmínky skladování.

Výše uvedenou tabulku si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím zde.

Zjednodušená dávkovací tabulka pro nelékaře je k dispozici také zde.
Poznámky

 1. Pokud je k dispozici mifepriston (výhodnější), postupujte podle schématu předepsaného pro mifepriston + misoprostola
 2. Zařazeno do Modelového seznamu základních léčivých přípravků WHO
 3. Při neúplném/neúmyslném potratu by ženy měly být léčeny spíše na základě velikosti dělohy než na základě poslední menstruace (LMP). datování
 4. Nechat působit po dobu 1-2 týdnů, pokud nedojde k nadměrnému krvácení nebo infekci
 5. Další dávku lze nabídnout, pokud nedošlo k vypuzení placenty 30 minut po vypuzení plodu
 6. Některé studie omezily dávkování na 5krát; u většiny žen došlo k úplnému vypuzování před použitím 5 dávek, ale jiné studie pokračovaly i po 5 dávkách a dosáhly vyšší celkové úspěšnosti bez problémů s bezpečností
 7. Včetně prasklých plodových obalů, kde je porod indikován
 8. Postupujte podle místního protokolu, pokud byl dříve proveden císařský řez nebo transmurální děložní jizva
 9. Pokud jsou k dispozici pouze 200 μg tablety, lze připravit menší dávky rozpuštěním ve vodě (viz návod zde)
 10. Pokud není oxytocin k dispozici nebo nejsou vhodné podmínky pro jeho skladování
 11. Možnost komunitního programu

a) WHO Clinical practice handbook for safe abortion, 2014
b) v on Hertzen et al. Lancet, 2007; Sheldon et al. 2016 FIAPAC abstract
c) Gemzell-Danielsson et al. IJGO, 2007
d) Sääv et al. Human Reproduction, 2015; Kapp et al. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010
e) Dabash et al. IJGO, 2015
f) Perritt et al. Antikoncepce, 2013
g) Mark et al. IJGO, 2015
h) Doporučení WHO pro indukci porodu, 2011
i) Směrnice FIGO: Prevence PPH misoprostolem, 2012
j) Raghavan et al. BJOG, 2015
k) FIGO Guidelines: Léčba PPH misoprostolem, 2012

Upozornění!

Misoprostol je velmi silný stimulátor děložních kontrakcí v pozdním těhotenství a při použití vysokých dávek může způsobit smrt plodu a rupturu dělohy. Pečlivě dodržujte dávkovací režimy a tyto dávky nepřekračujte.

Kraf dávkování misoprostolu

Obrázek 1: Bezpečné jednotlivé dávky vaginálního misoprostolu pro vyvolání děložních kontrakcí v různých těhotenstvích. Pro první trimestr lze bezpečně použít 800 µcg 24 hodin denně. Ve druhém trimestru je běžná dávka 200 µcg 12 hodin, zatímco po 24. týdnu se obvykle používá 25 µcg 6 hodin. Pokud se použije vyšší dávka, než je tato, může dojít k hyperstimulaci dělohy s rupturou dělohy nebo k potížím plodu

Francés: Pautas de dosificación de Misoprostol ici

Español: Pautas de dosificación de Misoprostol aquí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.