„Bezplatný měsíční horoskop Lva na září 2020″

Zdravotní horoskop Lva

V tomto měsíci jsou hvězdy poměrně příznivě nakloněny vašim zdravotním záležitostem, a proto není důvod k žádným vážným obavám. Dokonce i těm, kteří jsou odkázáni na chmurnější myšlenky o životě, by zajištění období, příjemné a veselé. Ti, které trápí časté záchvaty náhlých akutních onemocnění, jako jsou horečky a záněty, by si rovněž mohli od svých obtíží oddechnout.

Jsou však důvody obávat se jistých potíží spojených s hlavou. Jako preventivní opatření navrhujeme tonikum na hlavu, které v žádném případě nemůže uškodit. Poměrně uspokojivý měsíc, během něhož pravděpodobně nebudete trpět žádnou vážnou nemocí.

Finanční předpověď pro Lvy

Konfigurace hvězd, která vás tento měsíc čeká, není pro vaše finanční vyhlídky příliš příznivá. Existují důvody k předpovědi, že přinejmenším někteří z vás by utrpěli vážné ztráty ze spekulativní činnosti, ať už by byla jakákoli. Od hazardních her a podobných aktivit proto musíte docela důrazně upustit.

Většině z vás by také chybělo i běžné sebevědomí a schopnost vyvíjet iniciativu. Tím by se pokrok zastavil. Situaci by ještě zhoršoval téměř naprostý nedostatek příležitostí. Klima by také nebylo příznivé pro investice nebo nové podniky.

Předpověď pro kariéru a povolání Lva

Co se týče věštby z hvězd, není pro vaše profesní vyhlídky v tomto měsíci nic příliš příznivého. Vaše schopnost získat trénink podřízených by se setkala s tvrdým odporem. Mohli byste mít tendenci využívat své pracovníky nebo podřízené, což by proti vám vyvolalo vroucí nespokojenost.

Udělali byste proto dobře, kdybyste měli tuto situaci pod kontrolou, jinak by se práce mohla zastavit. Čekalo by vás hodně cestování, ale ani to by nepřineslo mnoho ovoce, protože byste k vlastním záležitostem přistupovali v podstatě neorganizovaně, přesto by vám jakýkoli pobyt na Východě přinesl určité zisky, ale i ty by mohly být jen okrajové.

Horoskop vzdělání pro Lvy

Nic zvlášť příznivého, co se týče věštby z hvězd v tomto měsíci, pokud jde o vaše vyhlídky na vzdělání. Většině z vás by chyběl zápal a motivace potřebné k úspěchu. To by vás připravilo o konkurenční výhodu vašeho snažení. Museli byste se podívat do svého nitra, abyste oživili svého ducha a odhodlaně postupovali vpřed.

Přesto by ti, kdo skládají soutěžní zkoušky, měli zajít na dodatečné školení, protože za daných okolností by to bylo velmi potřebné a mohlo by to rozhodnout o výsledku vašeho úsilí. Studenti technických oborů by to měli pravděpodobně nejtěžší, a proto by měli zůstat trpěliví a vytrvalí.

Leo Předpověď cestování

Měsíc, během něhož může být velmi obtížné dosáhnout zisků z cestování, neboť hvězdy stojící proti vám načrtly pro vaše záležitosti takový obraz, Středobodem vašich problémů by byl rozsah zbytečných cest, které podniknete, a to jak oficiálních, tak i neoficiálních. To by způsobilo velké plýtvání a všestranné potíže. Dobře se zamyslete a oddělte potřebné od zbytečného a většina vašich problémů by se vyřešila.

Tento měsíc byste cestovali sami a dokonce byste podnikli cestu do zahraničí nebo na nějaké vzdálené místo. Cestovali byste po železnici, silnici nebo letecky. Během vašich cest existuje možnost úrazu nebo nějakých jiných fyzických potíží.

Rodinné vyhlídky Lva

Nic moc veselého na věštbě od hvězd v tomto měsíci není, pokud jde o vaše rodinné záležitosti. Výdaje mohou nekontrolovatelně narůstat a způsobit vám nejrůznější problémy, dokonce i vážné zadlužení. Proto si musíte své výdaje pečlivě naplánovat, a to s dostatečným předstihem.

Další důvod k obavám spočívá v tom, že může dojít k vážnému napětí se staršími členy rodiny. Nesmíte ztratit chladnou hlavu a odmítnout se nechat zatáhnout do jakékoliv konfrontace. To by mělo udržet věci pod kontrolou. Napjatá zůstane i atmosféra v rodině, kde nebudou žádné známky harmonie mezi jejími členy.

Předpověď pro děti ve znamení Lva

Tento měsíc nebude příliš příznivý pro vyhlídky vašich dětí, neboť hvězdy nejsou v tomto ohledu příliš příznivě nakloněny. Existuje zřetelná možnost úrazu nebo nějakých jiných fyzických potíží svěřenců některých z vás. Dobrodružněji naladění a sportovci mají dobrý důvod vyhýbat se riziku fyzického úrazu.

Výsledky většiny z nich ve studiu by také zanechávaly mnoho stop. Kázeň může být také nízká a v některých případech budou muset rodiče situaci řešit rázně.

Svobodný měsíční horoskop Lva na září 2020 končí zde.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.