Je dohoda o vypořádání manželství posledním zdrávasem?

Funguje, dokud nefunguje. Pokud vaše manželství začalo jako manželství snů, ale nyní začíná být kyselé a vy nechcete způsobit další bolest, pak byste měli zvážit dohodu o manželském vyrovnání (Marital Settlement Agreement, MSA), která je posledním zdrávasem zajišťujícím, že si i po rozvodu budete stále rozumět. Dohoda o vypořádání manželství v Marylandu se také označuje jako dohoda o majetkovém vypořádání. Jedná se o písemnou smlouvu, která vyřeší vaše problémy týkající se péče o děti a výživného rozdělením vašeho majetku a vymezením vašich práv.

Nejlepší na dohodě o vypořádání manželství v Marylandu je, že ji lze sepsat před podáním žádosti o rozvod nebo i po něm, a to i v době, kdy s manželem či manželkou stále žijete společně.

V počátečních fázích, kdy uzavíráte dohodu o rozluce manželů, nemusíte dohodu o rozluce podávat k soudu, aby byla rozluka účinná.

Smlouva o rozluce manželů v Marylandu/smlouva o rozdělení majetku se vztahuje na návštěvy, platby výživného na děti podle marylandských zákonů, výživné mezi manžely podle marylandských zákonů, rozdělení dluhů, rozdělení majetku, zdravotní pojištění, penzijní plány, daňové otázky, nakládání s manželským domem a případné budoucí řešení sporů.

Kdy potřebujete dohodu o vypořádání manželství?“

Naneštěstí většina lidí, kteří podávají žádost o dohodu o vypořádání manželství, nakonec podá žádost o rozvod. A mít dohodu o manželském vyrovnání v Marylandu vám zjednoduší rozvodové řízení a podání, čímž se celý proces zpřehlední. Díky dohodě je jasné, že máte před soudem nesporný rozvod.

Potřebujete dohodu o manželském vyrovnání, abyste zajistili budoucí správu vašeho vztahu. Dohoda také nabídne soudu důkaz o dni vašeho rozchodu. Tato dohoda tedy vyjasní pochybnosti o podrobnostech blížícího se ukončení vašeho manželského vztahu. Je vhodnější mít dohodu v písemné formě.

Kdy nepotřebujete dohodu o vypořádání manželství?

V případě, že nemáte žádný manželský majetek, společné dluhy ani děti, pak nepotřebujete dohodu o vypořádání manželství, abyste se mohli rozvést bez zavinění.

Podání dohody o manželském vypořádání v Marylandu

Zpočátku nemusíte dohodu podávat u marylandského soudu, aby byla účinná. Ale v typické dohodě o rozluce nebo v ustanovení dohody řešící rozvod by mělo být uvedeno, zda – dohoda přetrvá rozsudek o rozvodu jako samostatná smlouva, nebo zda by měla být sloučena/včleněna do rozsudku o rozvodu, což umožní změnu podobnou soudnímu rozhodnutí.

Velká otázka

Kdy na tom nezáleží – pokud na tom nezáleží, vaše rozhodnutí nebude mít vliv na péči a návštěvy, protože tyto otázky lze měnit, dokud dítě nedosáhne věku 18 let. Toto rozhodnutí nemá vliv ani na rozdělení majetku.

Když na tom významně záleží – řeší se tři věci:

Výživné na dítě – pokud dohoda o rozvodu splyne s rozsudkem, soud změní výživné směrem nahoru nebo dolů, pokud změna okolností změnu odůvodňuje. Pokud však dohoda přetrvá do rozsudku soudu, standardní úprava směrem nahoru při nepředvídané/neočekávané změně okolností odůvodní zvýšení výživného. Žádost o změnu výživného směrem dolů je bohužel hůře prokazatelná.

Výživné na manžela/manželku – pokud v dohodě o rozvodu manželství předem stanovíte, že dohoda bude sloučena s rozsudkem o rozvodu, může soud později změnit dobu trvání plus částku výživného, pokud předložené okolnosti odůvodňují zvýšení nebo snížení částky. Pokud však dohoda o rozvodu manželství zůstane v platnosti i po vydání rozsudku, pak soud nemůže smlouvu upravit.

Právo podat žalobu – druhá strana může stále podat žalobu podle smluvního práva za účelem vymáhání smluvního závazku nebo za účelem získání peněžitého rozsudku na dlužnou částku a jejího vymožení. To však platí pouze v případě, že dohoda přežije proces jako samostatná smlouva, a to i v případě, že soud rozsudek změní.

Na jak dlouho jste vázáni dohodou o vypořádání manželství?

Dohoda o rozluce je právní dokument, který vás zavazuje na několik let. Určí vaše povinnosti, práva a odpovědnosti z manželství. Pokud se s manželem dohodnete na jakýchkoli změnách, můžete dohodu změnit.

Pochopení rozdílu mezi spornými a nespornými rozvody

Sporné rozvody jsou rozvody, při nichž se respondenti přou o záležitosti s případem zahrnujícím mimo jiné rozvod, rozdělení majetku, výživné a péči o děti.

Naproti tomu nesporné rozvody, které mohou být rozvody dohodou nebo standardní rozvody, jsou takové, při nichž se všechny strany dohodnou na všech hlavních otázkách a odpůrce se nedostaví, aby rozvod, respektive otázky v něm napadl.

Všimněte si, že právní rozluka prostřednictvím dohody o rozluce manželů v Marylandu činí z vašeho rozvodu nesporný rozvod.

Jak se máte rozhodnout?

Nemůžeme rozhodnout za vás, ale mějte na paměti, že některé případy budou u soudu trvat roky jiné nebudou trvat ani den!

Vyplňte výše uvedený formulář a získejte dohodu o rozluce manželů na míru.

Ať už žijete v Baltimoru, Kolumbii, Germantownu, Silver Spring, Waldorfu, Ellicott City, Glen Burnie, Fredericku, Gaithersburgu, Rockville nebo v jakémkoli jiném městě Marylandu, můžete snadno použít naše právní formuláře.

Vyplňte výše uvedený formulář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.